Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 170/15 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:21
dokument Zarządzenie nr 169/15 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:17
dokument Zarządzenie nr 168/15 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:16
dokument Zarządzenie nr 167/15 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. 2016-02-08 13:15
dokument Zarządzenie nr 166/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 2016-02-08 13:14
dokument Zarządzenie nr 165/15 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobu Gminy Wolin w 2016 r. 2016-02-08 13:14
dokument Zarządzenie nr 164/15 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:13
dokument Zarządzenie nr 163/15 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:12
dokument Zarządzenie nr 162/15 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-08 13:11
dokument Zarządzenie nr 161/15 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy. 2016-02-08 13:09
dokument Zarządzenie nr 160/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:08
dokument Zarządzenie nr 159/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:07
dokument Zarządzenie nr 158/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:06
dokument Zarządzenie nr 157/15 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin. 2016-02-08 13:06
dokument Zarządzenie nr 156/15 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenie postępowania o udzielenie zmówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-02-08 13:04
dokument Zarządzenie nr 155/15 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2016-02-08 13:03
dokument Zarządzenie nr 154/15 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach?. 2016-02-08 13:03
dokument Zarządzenie nr 153/15 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2016-02-08 13:02
dokument Zarządzenie nr 152/15 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:48
dokument Zarządzenie nr 151/15 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kołczewo w działce nr 247/2 o pow. 0,4123 ha, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/112/15 RM w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 r. 2015-12-01 11:48
dokument Zarządzenie nr 150/15 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chynowo w działce nr 7/2 o pow. 1,7200ha, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/113/15 RM w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 r. 2015-12-01 11:47
dokument Zarządzenie nr 149/15 z dnia 04.11.2015 r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w 2016 r. w ramach ?Budżetu Obywatelskiego? 2015-12-01 11:47
dokument Zarządzenie nr 148/15 z dnia 2.11.2015 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Urzędu Miejskiego i jednostek OSP Gminy Wolin. 2015-12-01 11:46
dokument Zarządzenie nr 147/15 z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 2015-12-01 11:45
dokument Zarządzenie nr 146/15 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:45
dokument Zarządzenie nr 145/15 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:44
dokument Zarządzenie nr 144/15 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:44
dokument Zarządzenie nr 143/15 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015/2016 pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. 2015-12-01 11:43
dokument Zarządzenie nr 142/15 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:43
dokument Zarządzenie nr 141/15 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:43
dokument Zarządzenie nr 140/15 z dnia 7.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Wolin banerów, plakatów i połykaczy związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 r. 2015-12-01 11:42
dokument Zarządzenie nr 139/15 z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:42
dokument Zarządzenie nr 138/15 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:41
dokument Zarządzenie nr 137/15 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:41
dokument Zarządzenie nr 136/15 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-12-01 11:40
dokument Zarządzenie nr 135/15 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim i jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 2015-12-01 11:39
dokument Zarządzenie nr 134/15 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia przyczyn zanieczyszczenia wody w stacji ujęcia wody w Piaskach Wielkich. 2015-10-28 09:18
dokument Zarządzenie nr 133/15 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wolin w wyborach Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 2015-10-28 09:11
dokument Zarządzenie nr 132/15 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego, dotyczącego wyboru Sołtysa Sołectwa Unin 2015-10-28 09:11
dokument Zarządzenie nr 131/15 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-10-28 09:10
dokument Zarządzenie nr 130/15 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-10-28 09:10
dokument Zarządzenie nr 129/15 z dnia 25.09.2015 r. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 2015-10-28 09:10
dokument Zarządzenie nr 128/15 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim? 2015-10-28 09:09
dokument Zarządzenie nr 127/15 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego własność Gminy 2015-10-28 09:09
dokument Zarządzenie nr 126/15 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Programu Grantowego 2015-10-28 09:09
dokument Zarządzenie nr 125/15 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2015/2016 na czas od 1.09.2015 roku do dnia 29.02.2016 roku. 2015-10-28 09:08
dokument Zarządzenie nr 124/15 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2016 r. 2015-10-28 09:07
dokument Zarządzenie nr 123/15 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia, dotyczącego powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.09.2015 r. 2015-10-28 09:07
dokument Zarządzenie nr 122/15 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-10-28 09:06
dokument Zarządzenie nr 121/15 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. 2015-10-28 09:04
dokument Zarządzenie nr 120/15 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2015-10-28 09:01
dokument Zarządzenie nr 119/15 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 2015-10-28 09:00
dokument Zarządzenie nr 118/15 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie 2015-10-28 09:00
dokument Zarządzenie nr 117/15 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2015-10-28 09:00
dokument Zarządzenie nr 116/15 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro w Urzędzie Miejskim w Wolinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 152/2010 Burmistrza Wolina z dnia 31.12.2010 r. 2015-10-28 08:55
dokument Zarządzenie nr 115/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie zmiany zarządzenia, dotyczącego powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-31 10:12
dokument Zarządzenie nr 114/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 2015-08-31 10:12
dokument Zarządzenie nr 113/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2015-08-31 10:12
dokument Zarządzenie nr 112/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2015-08-31 10:12
dokument Zarządzenie nr 111/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do działań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2015-08-31 10:12
dokument Zarządzenie nr 110/15 z dnia 20.08.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do działań wobec wierzycieli oraz dłużników alimentacyjnych. 2015-08-31 10:11
dokument Zarządzenie nr 109/15 z dnia 20.08.2015 zmiany Zarządzenia Nr 152/2010 Burmistrza Wolina z dnia 31.12.2015 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych. 2015-08-31 10:11
dokument Zarządzenie nr 108/15 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Wolina czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. 2015-08-31 10:11
dokument Zarządzenie nr 107/15 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie powołania Zespołu inwentaryzacyjnego. 2015-08-31 10:11
dokument Zarządzenie nr 106/15 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-31 10:10
dokument Zarządzenie nr 105/15 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-08-31 10:10
dokument Zarządzenie nr 104/15 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-08-31 10:10
dokument Zarządzenie nr 103/15 z dnia 06.08.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin. 2015-08-31 10:10
dokument Zarządzenie nr 102/15 z dnia 06.08.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie. 2015-08-31 10:09
dokument Zarządzenie nr 101/15 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2015-08-31 10:09
dokument Zarządzenie nr 100/15 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie ustanowienia 21 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy. 2015-08-31 10:09
dokument Zarządzenie nr 99/15 z dnia 23.07.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz trybu i zasad pracy komisji. 2015-08-31 10:09
dokument Zarządzenie nr 98/15 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-08-31 10:08
dokument Zarządzenie nr 97/15 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-08-31 10:08
dokument Zarządzenie nr 96/15 z dnia 16.07.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-16 13:33
dokument Zarządzenie nr 95/15 z dnia 13.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-07-16 13:32
dokument Zarządzenie nr 94/15 z dnia 13.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i trybu zasad pracy komisji. 2015-07-16 13:32
dokument Zarządzenie nr 93/15 z dnia 13.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i trybu zasad pracy komisji. 2015-07-16 13:32
dokument Zarządzenie nr 92/15 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ? Pani Małgorzaty Klimkowskiej ? do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. 2015-07-16 13:31
dokument Zarządzenie nr 91/15 z dnia 02.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 2015-07-16 13:31
dokument Zarządzenie nr 90/15 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa Panu Edwardowi Arysowi Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie. 2015-07-16 13:30
dokument Zarządzenie nr 89/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-07-16 13:30
dokument Zarządzenie nr 88/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Pełnomocniku do spraw społecznych. 2015-07-10 08:13
dokument Zarządzenie nr 87/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolinie. 2015-07-10 08:11
dokument Zarządzenie nr 86/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-07-10 08:10
dokument Zarządzenie nr 85/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. 2015-07-10 08:09
dokument Zarządzenie nr 84/15 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie. 2015-07-10 08:07
dokument Zarządzenie nr 83/15 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-07-10 08:05
dokument Zarządzenie nr 82/15 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie. 2015-07-10 08:04
dokument Zarządzenie nr 81/15 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. 2015-07-10 08:02
dokument Zarządzenie nr 80/15 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wolinie do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników 2015-06-30 13:53
dokument Zarządzenie nr 79/15 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 13:53
dokument Zarządzenie nr 78/15 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-06-30 13:52
dokument Zarządzenie nr 77/15 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie 2015-06-30 13:52
dokument Zarządzenie nr 76/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 13:51
dokument Zarządzenie nr 75/15 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 13:51
dokument Zarządzenie nr 74/15 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia, dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-30 13:50
dokument Zarządzenie nr 73/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 13:50
dokument Zarządzenie nr 72/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie. 2015-06-30 09:00
dokument Zarządzenie nr 71/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. 2015-06-30 08:59
dokument Zarządzenie nr 70/15 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie upoważnienia Bogusławy Szmigiel, Renaty Mościckiej, Judyty Romanowskiej do podpisywania pism podatkowych. 2015-06-30 08:59
dokument Zarządzenie nr 69/15 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:58
dokument Zarządzenie nr 68/15 z dnia 6.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:57
dokument Zarządzenie nr 67/15 z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-30 08:56
dokument Zarządzenie nr 66/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:56
dokument Zarządzenie nr 65/15 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:55
dokument Zarządzenie nr 64/15 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie 2015-06-30 08:54
dokument Zarządzenie nr 63/15 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 2015-06-30 08:54
dokument Zarządzenie nr 62/15 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:53
dokument Zarządzenie nr 61/15 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2015-06-30 08:52
dokument Zarządzenie nr 60/15 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2015-06-30 08:52
dokument Zarządzenie nr 59/15 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-30 08:51
dokument Zarządzenie nr 58/15 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. 2015-06-30 08:50
dokument Zarządzenie nr 57/15 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:50
dokument Zarządzenie nr 56/15 z dnia 2.04.2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli działalności sołectwa Warnowo . 2015-06-30 08:49
dokument Zarządzenie nr 55/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:48
dokument Zarządzenie nr 54/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-06-30 08:48
dokument Zarządzenie nr 53/15 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/15 Burmistrza Wolina z dnia 28.01.2015r. na realizację zadania publicznego o nazwie ?Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2015 r.? 2015-03-16 11:28
dokument Zarządzenie nr 52/15 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Wolin. 2015-03-16 11:28
dokument Zarządzenie nr 51/15 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-03-16 11:27
dokument Zarządzenie nr 50/15 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-03-16 11:27
dokument Zarządzenie nr 49/15 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2015 r. 2015-03-16 11:27
dokument Zarządzenie nr 48/15 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie udzielenie zamówienia o nazwie: Druk Informatora Burmistrza i Rady Miejskiej w Wolinie. 2015-03-16 11:27
dokument Zarządzenie nr 47/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin. 2015-03-16 11:26
dokument Zarządzenie nr 46/15 z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2014/2015 na czas od dnia 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 2015-03-16 11:26
dokument Zarządzenie nr 45/15 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-03-16 11:26
dokument Zarządzenie nr 44/15 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem nr 3/15 Burmistrza Wolinia z dnia 8 stycznia 2015 r. na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-23 16:54
dokument Zarządzenie nr 43/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolin, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do podpisywania pism i decyzji 2015-02-23 16:51
dokument Zarządzenie nr 42/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania pism i decyzji 2015-02-23 16:50
dokument Zarządzenie nr 41/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zastań 2015-02-23 16:50
dokument Zarządzenie nr 40/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zagórze 2015-02-23 16:50
dokument Zarządzenie nr 39/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wisełka 2015-02-23 16:50
dokument Zarządzenie nr 38/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wiejkowo 2015-02-23 16:49
dokument Zarządzenie nr 37/15 z dnia 6.02.2014 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Warnowo 2015-02-23 16:49
dokument Zarządzenie nr 36/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Unin 2015-02-23 16:49
dokument Zarządzenie nr 35/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Troszyn 2015-02-23 16:49
dokument Zarządzenie nr 34/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Skoszewo 2015-02-23 16:48
dokument Zarządzenie nr 33/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sierosław 2015-02-23 16:48
dokument Zarządzenie nr 32/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzeczyn 2015-02-23 16:48
dokument Zarządzenie nr 31/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Recław 2015-02-23 16:48
dokument Zarządzenie nr 30/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Płocin 2015-02-23 16:47
dokument Zarządzenie nr 29/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Piaski Wielkie 2015-02-23 16:47
dokument Zarządzenie nr 28/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Ostromice 2015-02-23 16:47
dokument Zarządzenie nr 27/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Mokrzyca Wielka 2015-02-23 16:47
dokument Zarządzenie nr 26/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Mokrzyca Mała 2015-02-23 16:46
dokument Zarządzenie nr 25/15 z dnia 6.02.2014 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Łuskowo 2015-02-23 16:46
dokument Zarządzenie nr 24/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Ładzin 2015-02-23 16:46
dokument Zarządzenie nr 23/15 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Laska 2015-02-23 16:46
dokument Zarządzenie nr 22/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Korzęcin 2015-02-23 16:45
dokument Zarządzenie nr 21/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Koniewo 2015-02-23 16:45
dokument Zarządzenie nr 20/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kołczewo 2015-02-23 16:45
dokument Zarządzenie nr 19/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kodrąbek 2015-02-23 16:44
dokument Zarządzenie nr 18/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kodrąb 2015-02-23 16:44
dokument Zarządzenie nr 17/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Jarzębowo 2015-02-23 16:44
dokument Zarządzenie nr 16/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Domysłów 2015-02-23 16:43
dokument Zarządzenie nr 15/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Dobropole 2015-02-23 16:43
dokument Zarządzenie nr 14/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Darzowice 2015-02-23 16:43
dokument Zarządzenie nr 13/15 z dnia 6.02.2014 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Dargobądz 2015-02-23 16:42
dokument Zarządzenie nr 12/15 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Chynowo 2015-02-23 16:42
dokument Zarządzenie nr 11/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wolin 2015-02-23 16:42
dokument Zarządzenie nr 10/15 z dnia 02.02.2015 zmian budżetu Gminy Wolin w 2015 r. 2015-02-23 16:41
dokument Zarządzenie nr 9/15 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie pn. ?Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2015 r." 2015-02-23 16:41
dokument Zarządzenie nr 8/15 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2015 r. 2015-02-23 16:41
dokument Zarządzenie nr 7/15 z dnia 9.01.2015 r. w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2015-02-23 16:40
dokument Zarządzenie nr 6/15 z dnia 8.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobów Gminy 2015-02-23 16:40
dokument Zarządzenie nr 5/15 z dnia 8.01.2014 r. w sprawie Regulaminu Wyróżnienia ?Woliński Światowid 2014?. 2015-02-23 16:40
dokument Zarządzenie nr 4/15 z dnia 8.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. 2015-02-23 16:39
dokument Zarządzenie nr 3/15 z dnia 8.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-23 16:39
dokument Zarządzenie nr 2/15 z dnia 7.01.2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika GBAS oraz kierownika OPS w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2015 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. 2015-02-23 16:38
dokument Zarządzenie nr 1/15 z dnia 7.01.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2015 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r. 2015-02-23 16:38