Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 2005-06-22 15:15
dokument UCHWAŁA XXII/269/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność poży 2004-12-18 18:00
dokument UCHWAŁA XXII/254/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Wyspy Wolin zgłoszonego do Funduszu Spójności Un 2004-12-18 17:59
dokument UCHWAŁA XXII/270/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2005 rok 2004-12-18 17:57
dokument UCHWAŁA XXII/265/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomoc 2004-12-18 17:57
dokument UCHWAŁA XXII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię E 2004-12-18 17:56
dokument UCHWAŁA XXII/267/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejsc 2004-12-18 17:55
dokument UCHWAŁA XXII/268/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie 2004-12-18 17:53
dokument UCHWAŁA XXII/264/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie 2004-12-18 17:53
dokument UCHWAŁA XXII/263/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy 2004-12-18 17:52
dokument UCHWAŁA XXII/262/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin 2004-12-18 17:52
dokument UCHWAŁA XXII/261/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaż 2004-12-18 17:51
dokument UCHWAŁA XXII/260/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zamiany nie zabudowanych działek Nr 223/9 i Nr 223/10 położonych w Kołczewie na działkę Nr 177/2 położoną w Kołczewie 2004-12-18 17:51
dokument UCHWAŁA XXII/259/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych 2004-12-18 17:50
dokument UCHWAŁA XXII/258/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Nr 26 w Dargobądzu wraz z udziałem wynoszącym 8571/251 2004-12-18 17:50
dokument UCHWAŁA XXII/257/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zamiany nie zabudowanej działki Nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w Kołczewie, na działkę Nr 842 o pow. 9677 m2 położon 2004-12-18 17:49
dokument UCHWAŁA XXII/256/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. 2004-12-18 17:49
dokument UCHWAŁA XXII/255/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2004-12-18 17:48
dokument UCHWAŁA XXII/253/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 2004-12-18 17:47
dokument UCHWAŁA XXII/252/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 2004-12-18 17:47
dokument UCHWAŁA XXII/251/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie 2004-12-18 17:46
dokument UCHWAŁA XXII/250/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2004-12-18 17:44
dokument UCHWAŁA XXII/249/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005 2004-12-18 17:43
dokument UCHWAŁA XXII/248/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2004-12-17 14:58