Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat gospodarki nieruchomościami

Magdalena Kus
Kierownik Referatu

Pokój nr 9

tel. kom.   512 348 852
e-mail nieruchomosci@gminawolin.pl

Zakres obowiązków:

 • kierowanie działalnością referatu, planowanie i kontrolowanie pracy referatu,
 • inicjowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 • współdziałanie w projektowaniu budżetu Gminy oraz w tworzeniu planów i programów dotyczących działalności Gminy,
 • opracowywanie informacji o stanie mienia Gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, łowiectwa i prawa wodnego.

Joanna Linert
Inspektor ds. nieruchomości

Pokój nr 8

tel. kom. 512 348 851
e-mail geodezja@gminawolin.pl

Zakres obowiązków:

 • postępowania w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
 • przeglądy okresowe świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Miejski,
 • umowy o udostępnienie nieruchomości gminnych osobom fizycznym i prawnym w celu przyłączy do działek,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
 • sprzedaż gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości,
 • zamiana nieruchomości,
 • sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych,
 • oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
 • nabywanie nieruchomości na własność Gminy na cele związane z wykonaniem zadań własnych,
 • ustalenie uprawnień do najmu lokalu z zasobów gminy,
 • konserwacje i eksploatacje bieżące budynków.

 

Bernadetta Zyguś
Inspektor ds. nieruchomości

Pokój nr 8
tel. kom.  512 348 851

e-mail zygus@gminawolin.pl

Zakres obowiązków:

 • sprzedaż nieruchomości , komunalnych oraz oddawania tych nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym,
 • dzierżawa i użyczanie nieruchomości gminnych,
 • przekazanie sołectwom nieruchomości do użytkowania,
 • obrót mieniem komunalnym: wycena nieruchomości, organizacja przetargów, zawieranie umów dzierżawy,  prowadzenie rejestrów sprzedaży, dzierżawy, użyczenia nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości.

 

Marta Wilkowska

Podinspektor

Pokój nr 10

Zakres obowiązków:

 • opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym,
 • opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości w trybie przepisów ustawy o  gospodarce nieruchomościami,
 • opłaty adiacenckie w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • zwrot podatku akcyzowego w trybie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • przejmowanie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego w trybie przepisów ustawy kanalizacyjnej,
 • wprowadzanie zmian w stanie mienia komunalnego w module eMG, weryfikacja mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, sporządzenie spisu mienia i ustalenie zgodności ze stanem księgowym
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, łowiectwa i prawa wodnego.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 11-04-2013 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 06-07-2023 11:56