Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Gospodarki Finansowej

Iwona Szambelan
Główna Księgowa

Pokój nr 11

fax 91 326 14 29
tel. kom. 512 186 972
e-mail @gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie księgowości budżetu Gminy,

 • gospodarka budżetowa Gminy,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym budżetu Gminy,

 • współdziałanie z Głównymi Księgowymi jednostek organizacyjnych Gminy,

 • prowadzenie sprawozdawczości wykorzystania środków finansowych na podstawie przedkładanych sprawozdań z realizacji sfery pożytku publicznego.

 


 

Joanna Banak 
Podinspektor

Pokój nr 3

fax 91 326 14 29
e-mail ksiegowosc@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie listy płac pracowników Urzędu Miasta,

 • rozliczanie składek ZUS ogólnie dla zakładu pracy i poszczególnych pracowników,

 • roczne rozliczanie pracowników z uzyskanych dochodów z tytułu wynagrodzeń oraz pobieranych zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług oraz terminowych przelewów,

 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wpłat dokonanych.

 


 

Radwańska Jadwiga
Inspektor

Pokój nr 3

fax 91 326 14 29
e-mail ksiegowosc@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji majątku Gminy,

 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,

 • rozliczanie inwentaryzacji,

 • prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników,

 • prowadzenie ewidencji księgowej i rozrachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika referatu nie ujętych w zakresie obowiązków.

 


 

Beata Zelek

Podinspektor

Pokój nr 14

fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od nieruchomości:
  - kompletowanie danych do ustalenia podatku (wykazy nieruchomości),
  - przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy,
  - wystawianie decyzji,
  - analiza deklaracji od osób prawnych oraz ustalanie podatku w przypadku nieprawidłowo wystawionych decyzji,

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej ustalenia ulg, odroczeń, umorzeń oraz stosowanie poniechanie ustaleń i poborów podatków,

 • obsługa ewidencji podatków oraz jej uaktualnianie,

 • prowadzenie sprawozdawczości,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dotyczących nieruchomości i prowadzenie w tym zakresie rejestru zaświadczeń,

 • prowadzenie rejestru podań,

 • prowadzenie kontroli u podatników podatku od nieruchomości,

 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w zakresie weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów.

 


 

Zych Halina
Podinspektor

Pokój nr 3

fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od nieruchomości,
  - kompletowanie danych do ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych niebędących rolnikami  (w tym wszczynanie postępowań podatkowych, wzywanie do złożenia informacji),
  - wystawianie decyzji podatkowych dotyczących osób fizycznych niebędących rolnikami,
  - przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy,

 • obsługa komputerowa i archiwizacja danych dotyczących podatku od nieruchomości,

 • prowadzenie sprawozdawczości,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dotyczących nieruchomości i prowadzenie w tym zakresie rejestru zaświadczeń,

 • prowadzenie rejestru podań,

 • prowadzenie kontroli u podatników podatku od nieruchomości,

 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów,

 • przestrzeganie tajemnicy skarbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

 


 

 

 

 


 

Agnieszka Dajlid
Inspektor

Pokój nr 14

fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • księgowanie podatku od nieruchomości,

 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,

 • współpraca z Sądem Rejonowym z Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

 • współdziałanie z urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji,

 • kwartalne rozliczenie Sołtysów z inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

 


 

Grabowska Janina
Podinspektor

Pokój nr 5

fax 91 326 14 29
e-mail grabowska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od środków transportowych,

 • księgowanie podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów, czynszu dzierżawnego, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za posiadanie psa, rat za wykup lokali, gruntów i przekształcenie wieczystego użytkowania na własność oraz opłat adiacenckich i planistycznych,

 • wystawianie: wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych, odnośnie w/w należności na rzecz Gminy,

 • wystawianie postanowień i decyzji dotyczących podatku od środków  transportowych,

 • sporządzanie sprawozdań,

 • rozliczanie opłaty miejscowej,

 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych,

 • regulowanie zobowiązań Gminy przez sporządzanie poleceń przelewów

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 11-04-2013 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 17-11-2023 13:17