Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie Burmistrza Wolina w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2012-12-05 09:41
dokument Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2013-02-15 14:30
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie okreslenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-10-30 11:01
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2013-02-15 14:30
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-10-16 13:41
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 2012-10-05 15:31
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 2012-09-24 12:48
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2012-05-31 15:31
dokument Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wolin 2012-05-21 11:59
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2012-05-14 16:06
dokument Informacja na temat pracy Referatu Gospodarki Finansowej 2012-05-11 12:26
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-04-18 11:08
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-03-29 13:35
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-03-21 10:45
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2012-02-20 14:53
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo gmina Wolin 2012-01-17 13:18