Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w ramach wspierania kultury fizycznej i sportu pn.: "Organizowanie lub udział w szkoleniowym obozie sportowo-rekreacyjnym w zakresie zapasów".


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wolinie, oferta na okres
7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie,

  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wolin.pl,

  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolinie www.wolin.pl

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu i rozpatrzeniu uwag jednostka samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzanie realizacji zadania.

 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi
w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

  • Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

  • Aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta,

  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).


 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w ramach wspierania kultury fizycznej i sportu pn.: „Organizowanie lub udział w szkoleniowym obozie sportowo-rekreacyjnym
w zakresie zapasów”.

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Wolinie, 72-510 Wolin
ul. Mostowa 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu pn.: „Organizowanie i udział w szkoleniowym obozie sportowo-rekreacyjnym w zakresie zapasów”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm.)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin lub mailem na adres: urzad@wolin.pl. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

 

 

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

PLIK OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 13-01-2012 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Prachnio 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 24-01-2012 14:56