Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 125/2011 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2011 r 2012-01-27 09:06
dokument Zarządzenie nr 124/2011 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2012-01-27 09:05
dokument Zarządzenie nr 123/2011 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2012-01-27 08:56
dokument Zarządzenie nr 122/2011 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2012-01-27 08:55
dokument Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2011 r zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnieania kultury fizycznej i sportu. 2012-01-27 08:53
dokument Zarządzenie nr 120/2011 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gmniy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach" 2012-01-27 08:50
dokument Zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie 2012-01-27 08:49
dokument Zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wolin. 2012-01-27 08:47
dokument Zarządzenie nr 117/2011 Burmistrza Wolina z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzaniu otwartego konkursu ofert. 2012-01-27 08:36
dokument Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Wolina z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2012-01-27 08:34
dokument Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie sprostowania zapisu w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/11 Burmistrza Wolina z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach." 2012-01-27 08:32
dokument Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2012-01-27 08:32
dokument Zarządzenie nr 113/2011 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2012-01-27 08:27
dokument Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Wolina z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie przeprowadzania waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin. 2011-12-13 08:59
dokument Zarządzenie nr 111/11 Burmistrza Wolina z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 2011-12-13 08:57
dokument Zarządzenie nr 110/11 Burmistrza Wolina z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2011-12-13 08:54
dokument Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Wolina z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2011-12-13 08:51
dokument Zarządzenie nr 108/11 Burmistrza Wolina 6 grudnia 2011 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej przy przeprowadzaniu otwartego konkursu ofert. 2011-12-13 08:49
dokument Zarządzenie nr 107/11 Burmistrza Wolina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-12-13 08:47
dokument Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Wolina z dnia 28.11.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia o nazwie "Wykonywanie obowiązków operatora mostu drogowego z przęsłem obrotowym w Wolinie wraz z utrzymaniem porządku i czystości na obiekcie mostowym w 2012r." 2011-12-13 08:45
dokument Zarządzenie nr 105/11 Burmistrza Wolina z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-12-13 08:43
dokument Zarządzenie nr 104/11 Burmistrza Wolina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie powołania zespołu d/s kontroli gospodarki wodnokanalizacyjnej w strefie ochronnej ujęć wody w Gminie Wolin. 2011-12-13 08:37
dokument Zarządzenie nr 103/11 Burmistrza Wolina z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-12-13 08:37
dokument Zarządzenie nr 102/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2011-12-13 08:32
dokument Zarządzenie nr 101/11 Burmistrza Wolina z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-11-21 11:09
dokument Zarządzenie nr 100/11 Burmistrza Wolina z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki Nr 24/31 w obrębie 3 Wolin 2011-11-21 11:05
dokument Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Wolina z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zapłaty przez Gminę Wolin wynagrodzenia dla właściciela działek nr 169/7 oraz 178/8 w Wisełce zajętych w latach 2003-2011 pod kolektor sanitarny. 2011-11-21 11:00
dokument Zarządzenie nr 98/11 Burmistrza Wolina z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin 2011 r. 2011-11-21 10:58
dokument Zarządzenie nr 97/11 Burmistrza Wolina z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011r. 2011-11-21 10:54
dokument Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Wolina z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolinie 2011-11-21 10:51
dokument Zarządzenie nr 96/11 Burmistrza Wolina z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin. 2011-11-03 08:39
dokument Zarządzenie nr 95/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011r. 2011-11-03 08:37
dokument Zarządzenie nr 94/11 Burmistrza Wolina z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin. 2011-10-19 09:34
dokument Zarządzenie nr 93/11 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 09:32
dokument Zarządzenie nr 92/11 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Pani Jolanty Ziemiańskiej do załatwienia spraw związanych z wydzierżawieniem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, oddanej w zarząd dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, położonej w części działki nr 189/11 o pow. 238 m2 w obrębie Dargobądz, zabudowanej stacją telefonii komórkowej. 2011-10-19 09:30
dokument Zarządzenie nr 91/11 Burmistrza Wolina z dnia 05 października 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 83/11 Burmistrza Wolina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października. 2011-10-19 09:23
dokument Zarządzenie nr 90/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie - Pani Małgorzaty Klimkowskiej - do wydawania decyzji administracyjnych. 2011-10-19 09:20
dokument Zarządzenie nr 89/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki nieruchomościami Pani Hanny Klonowskiej - do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2011-10-19 09:18
dokument Zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 09:16
dokument Zarządzenie nr 87/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 09:13
dokument Zarządzenie nr 86/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 09:12
dokument Zarządzenie nr 85/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 09:10
dokument Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Wolina z dnia 22.092011 r. w sprawie udzielenia zamówienia o nazwie: Zakup paliwa dla potrzeb Referatu Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie i Jednostek OSP Gminy Wolin. 2011-10-19 09:08
dokument Zarządzenie nr 83/11 Burmistrza Wolina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-19 09:06
dokument Zarządzenie nr 82/11 Burmistrza Wolina z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin. 2011-10-19 09:05
dokument Zarządzenie nr 81/11 Burmistrza Wolina z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011r. 2011-10-19 09:02
dokument Zarządzenie nr 80/11 Burmistrza Wolina z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-10-19 08:59
dokument Zarządzenie nr 79/11 Burmistrza Wolina z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolina w roku szkolnym 2011/2012 na czas od dnia 1 września 2011 roku do dnia 29 lutego 2012 roku 2011-10-19 08:57
dokument Zarządzenie nr 78/11 Burmistrza Wolina z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu d/s ustalenia przyczyn i likwidacji zanieczyszczenia wody w ujęciu wody w Wisełce 2011-10-19 08:46
dokument Zarządzenie nr 77/11 Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Wolin banerów, plakatów i potykaczy związanych z wyborami do sejmu i senatu w dniu 9 października 2011 roku. 2011-10-19 08:15
dokument Zarządzenie nr 76/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-09-14 09:32
dokument Zarządzenie nr 75/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotów użyczonych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Vita" Spółka Cywilna w Wolinie. 2011-09-14 09:30
dokument Zarządzenie nr 74/11 Burmistrza Wolina z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin. 2011-09-14 09:19
dokument Zarządzenie nr 73/11 Burmistrza Wolina z dnia 1 września 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2012 r. 2011-09-14 09:17
dokument Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin za I półrocze 2011 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 2011-09-14 09:14
dokument Zarządzenie nr 71/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników. 2011-09-14 09:09
dokument Zarządzenie nr 70/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie. 2011-09-14 09:08
dokument Zarządzenie nr 69/11 Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Wolinie Księdza Pawła Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-09-14 09:04
dokument Zarządzenie nr 68/11 Burmistrza Wolina z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-09-14 09:04
dokument Zarządzenie nr 67/11 Burmistrza Wolina z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-09-14 09:05
dokument Zarządzenie nr 66/11 Burmistrza Wolina z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wolin miejsc do prowadzenia działalności handlowej w czasie trwania Festiwalu Słowian i Wikingów. 2011-09-14 09:05
dokument Zarządzenie nr 65/11 Burmistrza Wolina z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Szmigiel - Inspektora Referatu Gospodarki Finansowej - do podpisywania upomnień podatkowych. 2011-09-14 09:05
dokument Zarządzenie nr 64/11 Burmistrza Wolina z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Piękna wieś Ziemi Wolińskiej" oraz powołania komisji konkursowej. 2011-09-14 08:53
dokument Zarządzenie nr 63/11 Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2011-09-14 08:50
dokument Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Wolina z dnia 1 lipca 2011 W sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2011-07-21 10:47
dokument Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Wolina z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2011-07-21 10:31
dokument Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Wolina z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie 2011-07-21 10:26
dokument Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Wolina z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Biurze Administracji Szkół w Wolinie 2011-07-21 10:18
dokument Zarządzenie nr 57/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-21 10:12
dokument Zarządzenie nr 56/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-12 12:48
dokument Zarządzenie nr 55/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-12 12:43
dokument Zarządzenie nr 54/11 Burmistrza Wolina z dnia 29.06.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu plaży w Wolinie oraz Regulaminu Miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 2011-07-12 12:38
dokument Zarządzenie nr 53/11 Burmistrza Wolina z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Pani Iwony Wierzbickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-12 12:32
dokument Zarządzenie nr 52/11 Burmistrza Wolina z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie Pani Magdaleny Łabuńko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-12 12:29
dokument Zarządzenie nr 51/11 Burmistrza Wolina z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Wolinie Księdza Pawła Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-12 12:23
dokument Zarządzenie nr 50/11 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 41/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011 r. na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2011-07-12 12:18
dokument Zarządzenie nr 49/11 Burmistrza Wolina z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Finansowych Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 2011-07-12 12:12
dokument Zarządzenie nr 48/11 Burmistrza Wolina z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oznaczenie numeracji komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębną własność Gminy Wolin w nieruchomości położonej w Mokrzycy Wlk. Nr 25-25a 2011-07-12 11:48
dokument Zarządzenie nr 47/11 Burmistrza Wolina z dnia 03.06.2011 r. w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2011-07-12 11:43
dokument Zarządzenie nr 46 Urząd Miejski w Wolinie z dnia 03.06.2011 r. w sprawie powołania koordynatora CAF 2011-07-12 11:35
dokument Zarządzenie nr 45/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-12 11:31
dokument Zarządzenie nr 44/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-12 11:22
dokument Zarządzenie nr 43/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-07-12 11:22
dokument Zarządzenie nr 42/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 2011-07-12 11:12
dokument Zarządzenie nr 41/11 Burmistrza Wolina z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-07-12 11:01
dokument Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Wolina z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 26/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2011r. na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2011-05-23 11:31
dokument Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Wolina z dnia 2 maja 2011r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011r. 2011-05-23 10:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistzra Wolina z dnia 28.04.2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie. 2011-05-23 10:14
dokument Zarzązdenie Nr 37/11 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego nie podlegających otwarciu przez punkt kancelaryjny. 2011-05-23 10:11
dokument Zarzadzenie Nr. 36/11 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia systemu czynności kancelaryjnych w Urzedzie Miejskim. 2011-05-23 10:08
dokument Zarządzenie Nr. 35/11 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych. 2011-05-23 10:03
dokument Zarządzenie Nr. 34/2011 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu do przeglądu i oznakowania tzw. dzikich kąpielisk na terenie Gminy Wolin oraz oceny ptzygotowania służb ratowniczych do zapewnienia bezpieczeństwa osób przybywających nad zbiornikami wodnymi w Gminie Wolin w sezonie letnim w 2011r. 2011-05-23 09:57
dokument Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Wolina z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. 2011-05-23 09:52
dokument Zarzadzenie Nr. 31/11 Burmistrza Wolina z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. 2011-05-23 09:37
dokument Zarzązdenie Nr 30/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-23 09:31
dokument Zarzązdenie Nr 29/11 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-23 09:21
dokument Zarzązdenie Nr 28/11 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-23 09:13
dokument Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert ptzy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2011-05-23 08:51
dokument ZARZADZENIE NR 26/11 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-05-20 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/11 BURMISTRZA WOLINA Z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2010 r. 2011-05-20 14:23
dokument ZARZADZENIE NR 24/11 BURMISTRZA WOLINA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2011 r. 2011-05-20 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/11 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 23 marca 2011 R. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-19 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/11 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 23 marca 2011 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-19 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/11 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 23 MARCA 2011 R. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011r. 2011-05-19 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14.03.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia o nazwie "ubezpieczenia Gminy Wolin w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych w 2011/2012 2011-05-19 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/11 Burmistrza Wolina z dnia 14 marca 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/11 Burmistrza Wolin z dnia 20 stycznia 2011 r. na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2011-05-19 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 18 /2011 BURMISTRZA WOLINA z dnia 28.02.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia o nazwie : "Druk Informatora Burmistrza i Rady Miejskiej w Wolinie" 2011-05-19 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/11 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 28 LUTEGO 2011 R. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-05-19 13:54
dokument Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Wolina z dnia 16 lutego 2011r, w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Wolin. 2011-05-19 13:47
dokument Zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2010/2011 na czas od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.1 2011-02-21 14:57
dokument Zarządzenie nr 14/11 Burmistrza Wolina z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-02-21 14:55
dokument Zarządzenie nr 13/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentarzowej 2011-02-21 14:51
dokument Zarządzenie nr 12/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie 2011-02-21 14:50
dokument Zarządzenie nr 11/11 Burmistrza Wolina z dnia 8 lutego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 140/10 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2010 r. na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-02-21 14:47
dokument Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Wolina z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 3 Wolin w kwartale mieszkaniowo usługowym, który zabudowany będzie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 69/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r., przeznaczonym do oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr II/8/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. 2011-02-21 14:45
dokument Zarządzenie nr 9/11 Burmistrza Wolina z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Jaracza w obrębie 3 Wolin w działce Nr 83/14 o pow. 2543 m2, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 r. 2011-02-21 14:23
dokument Zarządzenie nr 8/11 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przekazywania informacji dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie 2011-02-21 14:16
dokument Zarządzenie nr 7/11 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Gminy Wolin w 2011 r. 2011-02-21 14:10
dokument Zarządzenie nr 6/11 Burmistrza Wolina z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r 2011-02-21 14:06
dokument Zarządzenie nr 5/11 Burmistrza Wolina z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 2011-02-21 14:03
dokument Zarządzenie nr 4/11 Burmistrza Wolina z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-02-21 14:00
dokument Zarządzenie nr 3/11 Burmistrza Wolina z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przeszacowania-aktualizacji środków trwałych - gruntów stanowiących własność Gminy Wolin na dzień 31.12.2010 r. 2011-02-21 13:48
dokument Zarządzenie nr 2/11 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2011 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r. 2011-02-21 13:45
dokument Zarządzenie nr 1/11 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych 2011-02-21 13:38