Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłaty miejscowe na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino


UCHWAŁA NR LV/516/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia minimalnych warunków, jakie powinny spełniać miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową (Dz. U.
z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) oraz uchwały Nr XL/387/09 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 24 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie, Sułomino - za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach.

§ 2. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,93 zł dziennie od jednej osoby.

§ 3. Opłata płatna jest w dniu przybycia do miejscowości określonej w § 1 oraz
w każdym kolejnym dniu pobytu w tej miejscowości - za każdy dzień.

§ 4. Zasady poboru opłaty miejscowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 5. Zwalnia się od opłaty miejscowej pobyt dzieci i młodzieży, które nie ukończyły lat 15-tu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/415/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 734).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730
, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty miejscowej w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2009 r. Nr 52. poz. 742).

Stawkę opłaty miejscowej na rok 2010 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 3,5% uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2009 r. (ogłoszony w M.P. z 2009 r. Nr 47, poz. 702).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-01-2010 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 09:19