Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2010


UCHWAŁA NR LV/518/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
18 listopada 2009 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2010

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Dz. U. Nr 109, poz. 747; z 2008 r.
Dz. U. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmując jako podstawę średnią cenę skupu żyta w wysokości 34,10 zł za 1 q dokonuje się obniżenia ceny dla celów obliczenia podatku rolnego do kwoty 33,00 zł za
1 q na obszarze Gminy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/331/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2009 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 105, poz. 2532).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.):

1) podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,50 q żyta dla gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy,

2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gospodarstw - obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wynosi 34,10 zł za 1 q (ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.).

3. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

4. Przyjmując jako podstawę obniżoną stawkę podatku rolnego za 2009 r. tj. kwotę 32,00 zł za 1 q, na rok 2010 podniesiono ją do kwoty 33,00 zł za 1 q.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-01-2010 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 09:15