Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata targowa


UCHWAŁA NR LV/515/09

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit a, pkt 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Wolin dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku i miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w podanych niżej wysokościach w zależności od formy sprzedaży, zajętego placu oraz wysokości opłat w poszczególnych miesiącach:

Formy sprzedaży

Opłata w złotych obowiązująca
w okresie:

w miesiącach

od I do V

oraz od IX do XII

w miesiącach

od VI do VIII

1)

sprzedaż z samochodu ciężarowego,

przyczepy samochodowej lub ciągnikowej

13,70

14,90

2)

sprzedaży z samochodu dostawczego
o ładowności do 1,5 tony

10,00

12,40

3)

sprzedaży z samochodu osobowego

8,70

10,00

4)

sprzedaż z wozu konnego

8,70

8,70

5)

sprzedaż ze stanowiska, płyty, murku, stolika od 1 m? powierzchni

2,50

3,00

6)

sprzedaż z namiotu o pow. 6m?

10,00

11,40

7)

sprzedaż obnośna z kosza, wiadra, skrzynki

2,50

2,50

8)

sprzedaż z przewoźnego kontenera handlowego
o pow. 7m?

28,50

28,50

2. Stawki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4, upoważniają do zajęcia powierzchni bez zestawiania towarów na plac targowy.

§ 2. 1. Ustala się na terenie Gminy Wolin dzienne stawki opłat targowych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w czasie trwania Festiwalu Słowian i Wikingów, w podanych niżej wysokościach w zależności od rodzaju działalności:

Rodzaj działalności

Opłata w złotych

1)

sprzedaż artykułów spożywczych bez alkoholu

107,60

2)

sprzedaż artykułów spożywczych z piwem

229,80

3)

sprzedaż artykułów spożywczych z napojami o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (bez piwa)

284,60

4)

sprzedaż artykułów przemysłowych

76,60

5)

sprzedaż produktów gastronomicznych bez alkoholu z wyłączeniem kukurydzy prażonej, waty cukrowej, popcornu, orzeszków arachidowych i produktów o podobnym charakterze

541,30

6)

sprzedaż produktów gastronomicznych, bez alkoholu, typu: chleb ze smalcem, kukurydza prażona, wata cukrowa, popcorn, orzeszki arachidowe i inne produkty o podobnym charakterze

135,60

7)

sprzedaży produktów gastronomicznych z piwem

676,90

8)

sprzedaż produktów gastronomicznych z napojami o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (bez piwa)

325,00

9)

inna działalność typu: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny, strzelnice, loterie, gokarty

203,90

10)

sprzedaż własnych wyrobów twórców amatorów, artystów tj. rękodzieło artystyczne, malarstwo, rzeźba, haft artystyczny oraz wyroby sztuki użytkowej

150,00

2. Stawki wymienione w § 2 ust. 1 upoważniają do zajęcia wyznaczonego terenu
o powierzchni nie przekraczającej:

  1. 10 m? na prowadzenie działalności handlowej,

  2. 15 m? na prowadzenie działalności gastronomicznej (do powierzchni tej nie wlicza się miejsc przeznaczonych do konsumpcji, których powierzchnia nie powinna przekroczyć 50m?),

  3. 25 m? na inną działalność z wyłączeniem gokartów,

  4. 50 m? na działalność typu gokarty.

3. Każde następne przekroczenie powierzchni wymienionej w § 2 ust. 2 liczy się jako kolejne stanowisko.

4. W przypadku działalności łączonej (np.: handel - gastronomia, usługi - handel) opłata obowiązuje za każdy rodzaj działalności.

Uwaga: wprowadza się obowiązek wydzielania taśmami lub linami miejsc zajętych na prowadzenie działalności opisanej w § 2 pkt 1, poz. 9 tabeli.

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w czasie trwania imprez okolicznościowych z wyłączeniem Festiwalu Słowian i Wikingów w podanych niżej wysokościach w zależności od rodzaju działalności:

Rodzaj działalności

Opłata w złotych

1)

sprzedaż artykułów spożywczych bez alkoholu

31,00

2)

sprzedaż artykułów spożywczych z piwem

42,40

3)

sprzedaż artykułów spożywczych z napojami o zawartości pow. 4,5% alkoholu (bez piwa)

71,40

4)

sprzedaż artykułów przemysłowych

29,00

5)

sprzedaż produktów gastronomicznych bez alkoholu

71,40

6)

sprzedaż produktów gastronomicznych z piwem

85,90

7)

sprzedaż produktów gastronomicznych z napojami o zawartości pow. 4,5% alkoholu (bez piwa)

102,50

8)

inna działalność typu: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny, strzelnice, loterie, gokarty

29,00

2. Stawki wymienione w § 3 ust. 1 upoważniają do zajęcia wyznaczonego terenu
o powierzchni nieprzekraczającej:

  1. 10 m? na prowadzenie działalności handlowej,

  2. 15 m? na prowadzenie działalności gastronomicznej,

  3. 25 m? na inną działalność.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej w czasie imprez organizowanych przez Burmistrza Wolina na okoliczność i w czasie świąt państwowych, Dnia Dziecka oraz dożynek.

§ 5. Zasady poboru opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wolinie Nr XL/388/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 732).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730
, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty targowej w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742)

Stawki opłaty targowej na rok 2010 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 3,5% uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres III kwartałów
2009 r. (ogłoszony w M.P. z 2009 r. Nr 47. poz. 702) - zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-01-2010 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 09:14