Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportu.


UCHWAŁA NR LV/513/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
18 listopada 2009 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 767 zł,

c) powyżej 9 ton - 894 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

tabela nr 1

Liczba osi

i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)


Stawka podatku

(w zł)


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

13

487

976

13

14

509

1 019

14

15

541

1 084

15

690

1 535

Trzy osie

12

17

528

1 054

17

19

701

1 402

19

21

958

1 917

21

23

1 029

2 057

23

25

1 244

2 238

25

1 244

2 294

Cztery osie i więcej

12

25

1 147

2 294

25

27

1 211

2 422

27

29

1 277

2 549

29

31

2 028

2 785

31

2 028

2 785

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1 529 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 657 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 703 zł,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 029

2 057

18

25

1 051

2 102

25

31

1 084

2 153

31

1 733

2 153

Trzy osie

12

40

1 528

2 153

40

2 113

2 785

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 297 zł,

b) powyżej 10 ton - 297 zł,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

153

306

18

25

218

416

25

392

688

Dwie osie

12

28

258

405

28

33

752

1 042

33

38

1 042

1 583

38

1 410

2 083

Trzy osie

12

38

829

1 156

38

1 156

1 570

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 147 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 506 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy przystosowane konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych i wykorzystywane tylko do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/330/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 105 poz. 2531).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 59, poz. 458) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. - M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742), zaś minimalne stawki podano
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 67, poz. 872).

Zaproponowane stawki na rok 2010 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 3,5% uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres III kwartałów
2009 r. (ogłoszony w M.P. z 2009 r. Nr 47, poz. 702) oraz minimalne stawki wynikające z ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w górę.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-01-2010 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 09:13