Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2009r. zawiadamiającego wszystkie strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na "Budowie sieci wodociągowej na trasie Wolin-Darzowice-Unin" oraz o zebraniu materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. 2009-11-30 14:51
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p0olegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dargobądz", położonego na działce nr 144 w obr. Dargobądz, gmina Wolin 2009-11-20 10:15
dokument Burmistrz Wolina zawiadamia, iż dnia 28 września 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie myjni samochodowej bezdotykowej trzystanowiskowej typowej Sulfton na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego przy ul. Mickiewicza 10a w Wolinie" 2009-10-01 08:08
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedwsięwzięcia polegającą na "Przebudowie stacji paliw ORLEN S.A. nr 155 w Wolinie przy ul. Zamkowej, dz. nr 5 i część dz. nr 4/2 w obr 3 miasta Wolin". 2009-09-23 13:35
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedwsięwzięcia polegającą na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin". 2009-09-23 13:33
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedwsięwzięcia polegającą na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin". 2009-09-02 12:55
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin 2009-08-07 11:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3. 2009-08-07 11:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 8 lipca 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin w KM (13+150) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z w KM (18+216) i odcinka drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin od skrzyżowania z droga powiatową nr 0006Z w KM (16+216) do skrzyzowania z wiaduktem kolejowym w KM (16+941) 2009-07-08 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 23 czerwca 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin w KM (13+150) do skrzyzowania z drogą powiatową nr 0003Z w KM (18+216) i odcinka drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z w KM (16+216) do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym w KM (165+941)" 2009-06-24 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 25 maja 2009 roku - zawiadamiam, iż dnia 25 maja 2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie domu mieszkalno-usługowego (w tym usługi wulkanizacyjne i sprzedaży części samochodowych) wraz z budową stacji bezdotykowego mycia pojazdów samochodowych na terenie dz. ew. nr 94/6 w obr. Płocin, gmina Wolin?. 2009-05-27 15:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2009-04-30 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 22 kwietnia 2009 roku o zamieszczeniu w publicznie dostepnych wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolina, na odcinku Unin w KM (13+150) do skrzyzowania z drogą powiatową Nr 0003Z w KM (18+216) i odcinka drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin do skrzyzowania z droga powiatową Nr 0006Z KM (16+216) do skrzyzowania z wiaduktem kolejowym w KM (16+941)" 2009-04-24 08:22
dokument Obwieszczenie GDDKiA w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice. 2009-03-17 09:26
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. 2009-02-27 11:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2009 roku o wszczęciu postepowania w sprawie " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sierosław, gmina Wolin" 2009-02-03 10:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2009 roku o realizacji przedwsięzięcia polegającego na "Przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - ul. Łąkowej na terenie działek nr 97, 114/1, i 189 położonych w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin " 2009-02-02 08:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2009 roku o realizacji przedwsięzięcia polegającego na "Przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - ul. Trygława i ul. Leśnej na terenie działek nr 174/1, 170, 171/3 i 16/2 położonych w obrębie geodezyjnym 3 m. Wolin" 2009-02-02 08:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2009 roku o mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedwsięzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego na działce geodezyjnej o numerze 24/5 w m. Sułomino, gm. Wolin. 2009-01-22 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 15 stycznia 2009 roku o umieszczeniu w publicznym wykazie danych o środowisku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedwsięwzięcia polegajacego na "Budowie sieci wodociągowej od miejscowości Kołczewo przez miejscowośc Wartowo. gmina Wolin" 2009-01-19 14:01