Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata miejscowa


UCHWAŁA NR XX/171/07
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 listopada 2007r

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.1775 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowościach: Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie - za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach.

§ 2. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,73 dziennie od jednej osoby.

§ 3. Opłata płatna jest w dniu przybycia do miejscowości określonej w § 1.

§ 4. Zasady poboru opłaty określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 5.Zwalnia się od opłaty miejscowej pobyt dzieci i młodzieży w wieku do lat 15-tu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§7. Traci moc uchwała Nr XXXII/344/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 listopada 2005r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 107, poz. 2263).

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty miejscowej w drodze uchwały.

Stawka opłaty miejscowej na rok 2008 uległa podwyższeniu o 2,1%, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (ogłoszony w M.P. z 2007 r. Nr 76, poz. 816)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-01-2008 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 11:56