Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/189/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI. 2008-01-04 09:47
dokument Uchwała Nr XXI/188/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin. 2008-01-04 09:45
dokument Uchwała Nr XXI/187/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2008-01-04 09:45
dokument Uchwała Nr XXI/186/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie. 2008-01-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXI/185/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2008-01-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXI/184/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt. 2008-01-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXI/183/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2008 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2008-01-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXI/182/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 41/1 o pow.2,1513 ha, położonej w obr. Ładzin na działki: nr 268/5 o pow.0,0051 ha i nr 268/6 o pow.0,2836 ha, położone w obr. Dargobądz 1 i działkę nr 141/1 o pow.0,0006 ha, położoną w obr. Płocin. 2008-01-04 09:43
dokument Uchwała Nr XXI/181/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej działki gminnej nr 251/21 położonej w obrębie 4 Wolina na działkę nr 99/1 położoną w obrębie 4 Wolina, zajętą pod ulicę Sienkiewicza. 2008-01-04 09:43
dokument Uchwała Nr XXI/180/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku Nr 41a w Warnowie wraz z udziałem wynoszącym 99/1000 w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 40/15 o powierzchni 5754 m2. 2008-01-04 09:42
dokument Uchwała Nr XXI /179/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin. 2008-01-04 09:42
dokument Uchwała Nr XXI/178/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Wolina do ujęcia w budżecie Gminy i Miasta Wolin wydatku na zadanie inwestycyjne 2008-01-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/177/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-01-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/176/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2008-01-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXI/175/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Wisełka gmina Wolin. 2008-01-04 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin 2008-01-04 09:34
dokument Porządek obrad sesji nr 21 2007-12-19 15:03
dokument Ogłoszenie o sesji nr 21 2007-12-19 15:03