Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, w działce Nr 128 o pow. 3,0745 ha z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką.


Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, w działce Nr 128 o pow. 3,0745 ha

z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta 18098

Działka sklasyfikowana jest jako łąka klasy VI - 30745 m2

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny w I etapie umowy tj. od jej zawarcia do uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 2 lata, wynosi 0,10 zł za 1 m2 tj. 30745 m2 = 3.074,50 zł

Informacje dodatkowe:

1. Wysokość czynszu ustalonego w drodze przetargu obowiązywać będzie w I etapie umowy tj. w okresie od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie dłużej niż 2 lata

2. W drugim etapie tj. w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia dzierżawy ustalona roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 1,86 zł za 1 m2 powierzchni zostanie podwyższona w takim samym stopniu jak podwyższona została w przetargu stawka czynszu rocznego w I etapie

3. W okresie pierwszych trzech lat od rozpoczęcia inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę dzierżawcy przysługiwać będzie 80% ulga w czynszu z tytułu prowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji budowlanej

4. W przypadku nie rozpoczęcia działalności gospodarczej na nieruchomości w okresie uzgodnionym z wydzierżawiającym, dzierżawca traci prawo do ulgi i za okres korzystania z ulgi zapłaci czynsz w pełnej wysokości

5. Wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej nie spowoduje utraty prawa do ulgi.

6. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku przez Prezesa GUS, począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego.

7. Działka leży w granicach pasa technicznego, zamiar wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Szczegółowe warunki techniczne określone zostaną dla dzierżawcy po wystąpieniu przez niego z wnioskiem do Urzędu Morskiego o wydanie decyzji o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego dla celów innych niż ochronne tj. przeznaczenia ich na prowadzenie działalności gospodarczej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,- zł słownie: pięć tysięcy.

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 17 grudnia 2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 roku w pokoju Nr 115 Urzędu Miasta o godz. 1000.

Postąpienie wynosi 1 % wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres 10 lat z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką. Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu czynsz płatny jest za 2007 roku w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, w pozostałych latach czynsz roczny płatny będzie w 4 ratach kwartalnych, płatnych do końca każdego kwartału.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami, pok. nr 8, tel. 091 32 -20 - 803

Wolin, dnia 2007-12-4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-12-2007 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2007 11:47