Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/947/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego - działki nr 170 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin 2024-03-15 10:01
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/946/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziwnów w formie dotacji celowej 2024-03-15 10:01
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/945/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 ? 2024 2024-03-15 10:00
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/944/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. 2024-03-15 10:00
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/943/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2024 r. 2024-03-15 09:59
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/942/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie oraz regulaminu korzystania z Wieży Widokowej na terenie Parku Miejskiego w Wolinie 2024-03-15 09:59
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/941/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego realizowanego w ramach rządowego programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na 2024 rok 2024-03-15 09:58
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/940/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin 2024-03-15 09:57
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/939/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Dargobądz 1 i 2, w gminie Wolin 2024-03-15 09:56
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/938/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kołczewo 1, gmina Wolin 2024-03-15 09:55
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/937/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2024-03-15 09:54
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/936/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin 2024-03-15 09:54
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/935/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin 2024-03-15 09:53
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/934/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 126/3 oraz nr 124/4, położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2024-03-15 09:52
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/933/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski Wielkie, stanowiącej działkę nr 5/92 o pow. 0,5256 ha 2024-03-15 09:51
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/932/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/11 o pow. 500 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin 2024-03-15 09:50
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/931/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 39/4 o pow. 486 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2024-03-15 09:47
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/930/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 61/29 o pow. 0,0550 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2024-03-15 09:46
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/929/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z działki nr 286/21 o pow. 106 m? oraz działki nr 286/19 o pow. 52 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2024-03-15 09:45
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/928/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/14 o pow. 204 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2024-03-15 09:45
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/927/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej części działki nr 61/55 o pow. 980 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2024-03-15 09:44
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/926/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działki nr 70/4 o pow. 877 m?, nr 70/2 o pow. 12.654 m? oraz nr 71/2 o pow. 3.530 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin 2024-03-15 09:44
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/925/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiącej działkę nr 77 o pow. 3,3430 ha 2024-03-15 09:43
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/924/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/844/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Kodrąbiu: działki nr 196/2 na działki nr 106/6 i 106/4 2024-03-15 09:20
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/923/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 47/27 o pow. 0,0075 ha w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2024-03-15 09:19
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/922/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chynowie nr 2b, gm. Wolin 2024-03-15 09:18
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/921/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Mostowej 12 w Wolinie 2024-03-15 09:17
dokument UCHWAŁA NR LXXXIX/920/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2024 r. 2024-03-15 09:17