Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin. 2007-07-05 10:52
dokument Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim. 2007-07-05 10:51
dokument Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Pani Anny Potockiej-Banak na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie 2007-07-05 10:51
dokument Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Pani Ilony Doniak ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie. 2007-07-05 10:50
dokument Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Międzyzdroje. 2007-07-05 10:49
dokument Uchwała Nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym. 2007-07-05 10:49
dokument Uchwała Nr XIV/78/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2007-07-05 10:48
dokument Uchwała Nr XIV/77/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 2007-07-05 10:47
dokument Uchwała Nr XIV/76/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 roku. 2007-07-05 10:46
dokument Uchwała Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw urzędowych nowopowstałych ulic w Wolinie. 2007-07-05 10:45
dokument Uchwała Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie. 2007-07-05 10:44
dokument Uchwała Nr XIV/73/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących powołania Gminnej Komisji Kultury, Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej. 2007-07-05 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/72/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków i trybu ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 2007-07-05 10:37
dokument Projekt porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 25 czerwca 2007r. 2007-06-21 15:19
dokument Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2007 r. (poniedziałek) godz. 1100 XIV sesji V kadencji Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Wolinie, ul. Zamkowa 23 2007-06-21 15:19