Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.4.2024.AB, z dnia 21.05.2024 roku zawiadamiające, że w dniu 07 maja 2024r. została wydana decyzja Nr 8/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/4, 34/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-05-22 12:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 20.05.2024 roku, znak: BIO.6730.100.2024.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zmiany decyzji Nr 22/2022 Burmistrza Wolina z dnia 23 lutego 2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalno-usługowego w elewacji wschodniej o zewnętrzną klatkę schodową i dodatkowe pomieszczenie kuchenne na terenie działki nr: 56/56 położonej w obrębie ewi-dencyjnym nr 3 miasta, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], zmienionej decyzją znak BIO.6730.109.2022.KS z dnia 28.06.2022 r., w zakresie zmiany przedmiotu inwestycji. 2024-05-21 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 14.05.2024 roku o ponownie wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin?. 2024-05-16 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.PF z dnia 16.05.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną". 2024-05-16 08:57
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2024.PF z dnia 16.05.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną". - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2024.PF z dnia 09.05.2024 roku powiadamiające strony o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie kompleksu magazynowo- suszarniczego z niezbędną infrastrukturą" na działce 261/129 w obrębie Recław, gmina Wolin. 2024-05-10 13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.2.2024.AB, z dnia 07.05.2024r. zawiadamiające, że została wydana decyzja Nr 7/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 17, 7/58, 7/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-05-08 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.3.2024.AB, z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zawiadamiające, że została wydana decyzja Nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 124/3, 135/5, 61/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-05-06 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.5.2024.AB, z dnia 25.04.2024 roku zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV wraz ze słupem, kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK na terenie działek nr 259, 264, 227, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-04-29 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2023.AB z dnia 17.04.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Podział działki, budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami i niezbędną infrastrukturą na działce nr 273/5, obr. Kołczewo- 1, gmina Wolin?. 2024-04-22 11:56
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak BIO.6220.7.2023.AB, z dnia 17.04.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Podział działki, budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami i niezbędną infrastrukturą na działce nr 273/5, obr. Kołczewo- 1, gmina Wolin?. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.04.2024 r. o wyłożenie do publicznej wiadomości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Źółwino 2024-04-19 10:54
dokument Obwieszczenie BURMISTRZA WOLINA o ponowieniu etapu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Dargobądz 1 i 2 2024-04-19 10:51
dokument Obwieszczenie BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2024-04-19 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2023.PF z dnia 16.04.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 46/2 w obrębie Domysłów, gm. Wolin?. 2024-04-17 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.4.2024.AB, z dnia 16.04.2024 roku, zawiadamijące, że na wniosek Pana Zbigniewa Kaczanowicz, działającego w imieniu Państwa Petry, Lothara Fitz, w dniu 18 marca 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/4, 34/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-04-17 08:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2024.PF z dnia 15.04.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie kompleksu magazynowo- suszarniczego z niezbędną infrastrukturą". 2024-04-16 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.1.2024.AB, z dnia 10.04.2024r. zawiadamiające, że została wydana decyzja Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 113, 111/3, 111/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-04-15 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2024.PF z dnia 04.04.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną? na dz. ew. nr 40 w obr. Skoszewo, gmina Wolin. 2024-04-05 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 04.04.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo - Unin na odcinku Zastań (Łowno) - Chynowo" 2024-04-05 14:49
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 04.04.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo - Unin na odcinku Zastań (Łowno) - Chynowo" - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2024.PF z dnia 28.03.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 115/3, 115/8, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/15, 115/16, 115/17, 115/18 obr. Gogolice w Gminie Wolin?. 2024-03-28 10:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 22.03.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? (po zmianie). 2024-03-27 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 22.03.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach nr 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18, w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin ?. 2024-03-27 09:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.3.2024.AB, z dnia 18.03.2024r. zawiadamiające iż na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospoadrki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 124/3, 135/5, 61/2 położonych w obr. ewidencyjnym Dargobądz - 1, gmina Wolin. 2024-03-19 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6730.20.2024.AB, z dnia 15.03.2024r. informujące, iż została wydana decyzja Nr 16/2024, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na parterze budynku mieszkalno - usługowego na cele mieszkalne na terenie działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-03-18 09:35
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 15.03.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 15.03.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI. 2024-03-15 14:01
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 11.03.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działce o nr. ew. 19/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 11.03.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działce o nr. ew. 19/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? 2024-03-15 12:34
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin? 2024-03-14 13:19
dokument Obwieszczenie, znak: BIO.6733.3.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 124/3, 135/5, 61/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. 2024-03-08 10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.1.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Roberta Pałasz, działającego w imieniu Prima Nieruchomości Robert Pałasz, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 113, 111/3, 111/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-03-08 10:36
dokument Ogłoszenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.2.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 17, 7/58, 7/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-03-08 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 07.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ??Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 1/6, 13/1 w obrębie ew. Piaski (obręb 0029), Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 4 w obrębie ew. Dramino (obręb 0028), Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 261/169 Recław (obręb 0025), Gmina Wolin wraz z liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji poprowadzonymi na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 w obrębie ew. Laska (obręb 0024), Gmina Wolin, na działkach nr ew. 258, 259, 257/1 w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 17/1, 18/1 w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia).? 2024-03-08 09:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożenie do publicznej wiadomości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino 2024-03-05 09:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 05.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89, 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin?. 2024-03-05 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2024.PF z dnia 27.02.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną? na dz. ew. nr 40 w obr. Skoszewo, gmina Wolin. 2024-02-28 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 11.04.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/169, 258, 259, 257/1, (obręb 0025) w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 7, 8, 3, 1, 5, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działce nr ew. 1/6, 13/1, 17/1, 18/1, (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin, na działce nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 (obręb 0024) w obrębie ew. Laska, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia) 2024-02-27 14:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 26.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach nr 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin?. 2024-02-26 08:10
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie, znak: BIO.6730.20.2024.AB, z dnia 20.02.2024r. zawiadamijące, że dnia 30 stycznia 2024r. na wniosek Pana Łukasza Małachowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na parterze budynku mieszkalno-usługowego na cele mieszkalne na terenie działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-02-21 12:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 15.02.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo?. 2024-02-15 12:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.15.2023.AB, z dnia 14.02.2024 roku zawiadamiające, że w dniu 14 lutego 2024r. została wydana decyzja Nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/9, 34/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-02-14 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.14.2023.AB z dnia 14.02.2024 r. zawiadamijące, że w dniu 14 lutego 2024r. została wydana decyzja Nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/8, 34/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-02-14 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. 2024-02-13 12:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. 2024-02-13 12:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2023.AB z dnia 08.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Podział działki, budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami i niezbędną infrastrukturą na działce nr 273/5, obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin?. 2024-02-09 12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 09.02.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. 2024-02-09 12:20
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 09.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 05.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. 2024-02-07 07:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, w sprawie wydana decyzji znak: BIO.6730.199.2023.AB, z dnia 02.02.2024 roku, w sprawie zmiany decyzji nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług / handlu w parterze [usługi nieuciążliwe], niezbędnej infrastruktu-ry związanej z budynkiem na terenie działek nr 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], w zakresie ilości miejsc postojowych. 2024-02-02 13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożenie do publicznej wiadomości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino 2024-01-30 13:06
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6220.6.2023.AB, z dnia 24.01.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że dnia 24.01.2024 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Slonecznej wraz z infrastrukturą towrzyszącą w obrębie Dramino, gmina Wolin, proj. Dramino IV". - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak: BIO.6733.14.2023.AB, z dnia 15.01.2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/8, 34/11, położonych w obrębie Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-01-16 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.15.2023.AB, z dnia 15 stycznia 2024 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/9, 34/11, położonych w obrębie Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-01-16 08:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 12.01.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowie odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo?. 2024-01-12 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.13.2023.AB, z dnia 11.01.2024r., informujące, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 264, 221, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-01-11 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.12.2023.AB, z dnia 11.01.2024r., informujące,że została wydana decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 354/1, 38/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-01-11 13:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 09.01.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI, na działce nr 512, obręb Mokrzyca 0021, gmina Wolin 2024-01-10 12:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI, na działce numer 512, obręb 0021 Mokrzyca, gmina Wolin?, 2024-01-10 12:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2022.AB z dnia 09.01.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo? o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 304, 305/1, 308/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? 2024-01-10 12:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 09.01.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach: 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin? 2024-01-10 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 09.01.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach: 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin? 2024-01-10 13:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2022.AB z dnia 09.01.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo? o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 304, 305/1, 308/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2024-01-10 12:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 19/1, obr. Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2024-01-10 13:17