Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 29.12.2023r., znak: BIO.6733.7.2023.AB w sprawie wydania decyzji Nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie działek nr: 155/2 i 151/56 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2024-01-08 08:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6730.199.2023.AB, z dnia 03.01.2024 roku, zawiadamijące, że dnia 23 listopada 2023r. na wniosek Pana Andrzeja Kurki, ERANPRO DEVELOPER Sp. z o.o., działającego z upoważnienia Pani Patrycji Smolczyńskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług / handlu w parterze [usługi nieuciążliwe], niezbędnej infrastruktury związanej z budynkiem na terenie działek nr 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], w zakresie ilości miejsc postojowych. 2024-01-04 12:46
dokument Obwieszczenie o postępowaniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 2023-12-22 10:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). 2023-12-21 13:02
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.12.2023.AB, z dnia 11.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 354/1, 38/2, obr. Warnowo, gm. Wolin. 2023-12-12 12:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.13.2023.AB, z dnia 11.12.2023 roku w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielcej sieci wodociągowej na terenie dzialek nr: 264, 221, położonych w obr. Laska, gmina Wolin. 2023-12-12 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 04.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? 2023-12-08 14:00
katalog Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2023-12-08 12:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, w gminie Wolin 2023-11-24 09:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 46/2 w obrębie Domysłów, gm. Wolin?. 2023-11-23 10:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. 2023-11-23 09:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6730.164.2023.AB, z dnia 16.11.2023r. w sprawie wydania decyzji Nr 78/2023, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 66/54 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-11-22 08:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 13 listopada 2023 roku, znak: BIO.6733.17.2022.KS w sprawie wydania decyzji nr 11/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmiany decyzji nr 15/2022 Burmistrza Wolina z dnia 12 października 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo ? wychowawczych obejmujących dwa budynki mieszkalne Domu Dziecka oraz budynek administracyjny ? biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-11-15 10:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 13.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040) 2023-11-14 11:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 31.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040)?. 2023-10-31 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. 2023-10-31 08:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-10-31 08:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obręb 2 miasto Wolin? 2023-10-31 08:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Łuskowo. 2023-10-27 13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak: BIO.6733.11.2023.AB zawiadamiające, że w dniu 23 października 2023r. została wydana decyzja Nr 10/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 185/2, 630/2, 634, 638/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-24 09:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.8.2023.AB z dnia 23.10.2023r. zawiadamiające, że dnia 23.10.2023r. została wydane decyzja nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 84/73, 85, 101, położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo; 96/1, 143, 135, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; 49, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-24 08:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.17.2022.KS z dnia 17.10.2023r. w sprawie zmiany decyzji numer 15/2022 z dnia 12.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujących dwa budynki Domu Dziecka oraz budynek administracyjny - biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki numer 179/2, obr. 3 miasta Wolin. 2023-10-19 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 17.10.2023r., znak: BIO.6730.164.2023.AB w sprawie wszczęcia postępowania adminsitracyjnego, na wniosek Pana Leszka Hunek, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 66/54, położonej w obrębie ew. Ostromice, gmina Wolin. 2023-10-19 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 16.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29 obręb 2 miasto Wolin?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-10-16 10:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 13.10.2023 roku zawiadamiające, że w dniu 13 października 2023r. została wydana decyzja Nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wraz z przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 156, 158/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-16 09:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin. 2023-10-13 10:39
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo. 2023-10-13 10:34
dokument Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.10.2023 roku zawiadamiającego strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo. 2023-10-11 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 10.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. 2023-10-11 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 03 października 2023 roku, znak: BIO.6733.10.2023.AB, zawiadamiające, że w dniu 03 października 2023r. została wydana decyzja Nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-04 10:33
dokument OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego" 2023-09-29 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 29.09.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. 2023-09-29 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak: BIO.6733.11.2023.AB, z dnia 18.09.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 185/2, 630/2, 634, 638/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-19 08:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.10.2023.AB, z dnia 15.09.2023r. o wszczeciu postepowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-15 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.9.2023.AB, z dnia 14.09.2023r. o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wraz z przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci i przyłącza energetycznego dla obsługi osiedla mieszkaniowego na dz. ew. nr 244/7, obr. 4 m. Wolin, gmina Wolin. 2023-09-15 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 14.09.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na tereie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin? 2023-09-14 10:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 11 września 2023r., o wszczęciu postępowania w sprawie stallenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 84/73, 85, 101, położonych w obrębie geodezyjnym Chynowo; 96/1, 143, 135, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2023-09-12 09:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie działek nr: 155/2 i 151/56 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-07 09:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. 2023-09-01 10:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin 2023-09-01 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2023.AB z dnia 10.08.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Podział działki, budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami i niezbędną infrastrukturą na działce nr 273/5, obr. Kołczewo 1, gmina Wolin. 2023-08-14 16:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.08.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo - Unin na odcinku Zastań (Łowno) - Chynowo. 2023-08-11 14:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Płocin. 2023-08-11 09:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 01.08.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040) 2023-08-01 16:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 58 położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2023-08-01 10:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2023-08-01 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Strzegowo, Mokrzyca, Łuskowo i Żółwino 2023-07-28 14:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Kołczewo. 2023-07-28 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2022.AS z dnia 24.07.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Retencja Korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 2 zastawek na rzece Struga Ostromicka, odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Przybiernowska, odbudowa 3 przepustów z piętrzeniem na kanale Siniechowo, odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Koniewo? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2023-07-25 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 24.07.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach: 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo? 1, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2023-07-25 08:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 13.07.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI, na działce nr 512, obręb Mokrzyca 0021, gmina Wolin?. 2023-07-17 08:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2023.AB z dnia 13.07.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Złoże piasku Mokrzyca Wielka VI, zlokalizowane na działce nr 512, obręb 0021 Mokrzyca, gmina Wolin?. 2023-07-17 08:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2022.AS z dnia 23.06.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Retencja Korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 2 zastawek na rzece Struga Ostromicka, odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Przybiernowska, odbudowa 3 przepustów z piętrzeniem na kanale Siniechowo, odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Koniewo?o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-06-26 09:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AO z dnia 21.06.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. 2023-06-22 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.MS z dnia 15.06.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89, 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin?. 2023-06-19 08:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 15.06.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie dopuszczenia Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, z siedzibą: ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, do udziału na prawach strony w postępowaniu w w/w postępowaniu. 2023-06-19 08:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 12.06.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach: 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-06-13 09:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 25.05.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. 2023-06-01 11:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Strzegowo, Mokrzyca, Łuskowo i Żółwino 2023-05-26 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 23.05.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin?. 2023-05-24 11:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2023r. została wydana decyzja Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, 66/1, 66/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2023-05-05 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 224 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2023-04-21 14:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Kłosowskiego, działającego jako pełnomocnik Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w dniu 06 kwietnia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, 66/1, 66/2, 63, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2023-04-12 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Ernesta Klosa, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 23 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi na terenie na terenie działek nr: 13, 35/1, 36/1, 37/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2023-04-12 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2022.AB z dnia 06.04.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo? o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 304, 305/1, 308/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2023-04-11 09:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2022.AS z dnia 06.04.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 14/1, obręb Mierzęcin, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2023-04-11 09:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działek nr 225, 226 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2023-04-07 10:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 75/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2023-04-07 10:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Kołczewo. 2023-04-07 10:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Rekowo. 2023-04-07 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2022.AO z dnia 30.03.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 148 (obręb 0036) w obrębie ew. Zagórze, gmina Wolin (proj. Zagórze II)?. 2023-04-06 08:21
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2022.AO z dnia 30.03.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 148 (obręb 0036) w obrębie ew. Zagórze, gmina Wolin (proj. Zagórze II)?. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2023r. została wydana decyzja Nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża oraz slipu wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 56/25, 56/24, 57/7, 57/8, 127/1, 127/8, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2023-04-05 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.23.2022.MS z dnia 28.03.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa czterech domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Parkowej?. 2023-04-03 08:21
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.23.2022.MS z dnia 28.03.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa czterech domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Parkowej?. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023r. została wyda-na decyzja Nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego z elementami związanymi funkcjonalnie, ciągu pieszego skarpowego, punktów widoko-wych z łącznikiem komunikacyjnym na terenie działek nr: 151/22, 151/47 i 151/49, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2023-03-23 10:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Sawickiego, działającego jako pełnomocnik Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w dniu 23 lutego 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża oraz slipu wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 56/25, 56/24, 57/7, 57/8, 127/1, 127/8, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2023-03-14 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2022.MS z dnia 06.03.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 186 obr. 1 Dargobądz, gmina Wolin. 2023-03-14 08:19
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2022.MS z dnia 06.03.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 186 obr. 1 Dargobądz, gmina Wolin. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2023-03-10 10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS z dnia 06.03.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii. Na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obr. Siniechowo, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-03-07 13:02
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2022.MS z dnia 21.02.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2022.MS z dnia 21.02.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. 2023-02-27 09:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2022.AO z dnia 23.02.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 148 (obręb 0036) w obrębie ew. Zagórze, gmina Wolin (proj. Zagórze II)?. 2023-02-27 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2022.AB z dnia 23.02.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo? o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 304, 305/1, 308/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-02-27 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.23.2022.MS z dnia 21.02.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa czterech domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Parkowej?. 2023-02-22 10:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Bagińskiego, działającego jako pełnomocnik firmy Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 23, 72-510 Wolin, w dniu 20 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego z elementami związanymi funkcjonalnie, ciągu pieszego skarpowego, punktów widokowych z łącznikiem komunikacyjnym na terenie działek nr: 151/22, 151/47 i 151/49, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2023-02-20 12:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2023r. została wydana decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową na terenie działek nr 104, 72/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Płocin, gmina Wolin. 2023-02-16 13:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 09 lu-tego 2023r. została wydana decyzja Nr 2/2023 o ustaleniu lokaliza-cji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budo-wie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 143 i 116, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin 2023-02-16 13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 07.02.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach: 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin?. 2023-02-09 10:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS z dnia 31.01.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-02-02 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2022.AB z dnia 30.01.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo? o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 304, 305/1, 308/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2023-01-31 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2022.AO z dnia 30.01.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 148 (obręb 0036) w obrębie ew. Zagórze, gmina Wolin (proj. Zagórze II)?. 2023-01-31 10:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 27.01.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działce o nr ewid. 19/1, obręb Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2023-01-30 09:16
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 20.01.2023 roku znak BIO.6228.1.2023.PF o naborze wniosków na rok 2023 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków 2023-01-20 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2022.MS z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin?. 2023-01-19 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2022.MS z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 186 obr. 1 Dargobądz, gmina Wolin?. 2023-01-19 11:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 09.01.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin. 2023-01-18 08:26
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 09.01.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS z dnia 05.01.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin 2023-01-09 09:22