Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości Obręb Kołczewo, Obręb Żółwino, Obręb 2 Wolin, Obręb Dargobądz.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Kołczewo

1. działka Nr 176/4 pow. 1560 m2 wraz z udziałem do 1/8 w działce Nr 176/8 o pow. 2009 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 34.876,- zł KW 13155

2. działka Nr 176/5 pow. 1560 m2 wraz z udziałem do 1/8 w działce Nr 176/8 o pow. 2009 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 31.444,- zł KW 13155

3. działka Nr 176/6 pow. 972 m2 wraz z udziałem do 1/8 w działce Nr 176/8 o pow. 2009 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 26.715,- zł KW 13155

Zgodnie z dokonaną zmianą do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin uchwaloną Uchwałą Nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2002 roku wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę rekreacyjną

Realizacja zabudowy możliwa jest po wyposażeniu terenu w urządzenia wodociągowe zasilane z wodociągu zbiorowego w Kołczewie oraz kanalizacyjne odprowadzające ścieki do grupowego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Międzywodziu. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Nad działką 176/5 przebiega linia elektromagnetyczna SN 15-kV a na działce znajduje się słup „aowy”. Linia i słup przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego terenu - do likwidacji. Likwidacja linii i słupa na koszt nabywcy działki

Obręb Żółwino

4. działka Nr 12/7 pow. 436 m2 cena wywoławcza 11.285,- zł KW 10415

5. działka Nr 12/8 pow. 458 m2 cena wywoławcza 12.289,- zł KW 10415

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy grunty przeznaczone są na cele rekreacyjne.

Na przedmiotowe działki wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

  • dla działki 12/7 - Nr 48/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

  • dla działki 12/8 - Nr 49/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku rekreacyjnego.

Obręb 2 Wolin

6. działka Nr 40/12 pow. 591 m2 cena wywoławcza 20.457,- zł KW 12234

7. działka Nr 40/23 pow. 585 m2 cena wywoławcza 20.254,- zł KW 12234

8. działka Nr 40/24 pow. 585 m2 cena wywoławcza 20.254,- zł KW 12234

9. działka Nr 40/27 pow. 585 m2 cena wywoławcza 20.254,- zł KW 12234

10. działka Nr 40/28 pow. 585 m2 cena wywoławcza 20.254,- zł KW 12234

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Obręb Dargobądz

11. działka Nr 364 pow. 1473 m2 cena wywoławcza 27.136,- zł KW złożona zostanie przy umowie notarialnej

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Do ceny sprzedaży wszystkich działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej .Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2007 roku.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2007 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 091 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2007-03-21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-03-2007 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2007 09:37