Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 209/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-02-09 14:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 209a/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2023-02-09 14:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/22 Burmistrza Wolina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok 2023-02-09 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 206/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy i wykazu osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu zamiennego z zasobów Gminy w 2023 r. 2023-02-09 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2022 z dnia 02.12.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską w Piaskach Wielkich w gminie Wolin 2023-02-09 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiących własność Gminy Wolin, ogłoszonego na dzień 22 grudnia 2022 r. 2023-02-09 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 14:06
dokument ZARZĄDZENIE nr 202/22 Burmistrza Wolina z dnia 30.11.2022 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie 2023-02-09 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2023 r. 2023-02-09 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 200/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2023-02-09 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w roku 2023." 2023-02-09 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 25.11.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i naprawami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie 2023-02-09 14:00
dokument Zarządzenie 197/2022 Burmistrza Wolina z dnia 25.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie Wolnej ręki na podstawie art. 214 1 pkt J 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn ?Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Kołczewo, polegająca na urządzeniu ciągu pieszego". 2023-02-09 13:57
dokument Zarządzenie 196/2022 Burmistrza Wolina z dnia 25.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych 2023-02-09 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 13:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 194/2022 Burmistrza Wolina z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 64 o powierzchni 0,0591 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVII/559/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 02 marca 2022 roku. 2023-02-09 13:54
dokument ZARZĄDZENIE nr 193/2022 Burmistrza Wolina z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 65 o powierzchni 0,1611 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIW234/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 06 kwietnia 2020 roku. 2023-02-09 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 13:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 191/2022 z dnia 2.11.2022r w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do przyjętych zasad- polityki rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie 2023-02-09 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/22 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ladzinie 2023-02-09 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 188/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szatni dla sportowców zlokalizowanej na działce 90/5 w obrębie Kołczewo, stanowiących własność Gminy Wolin. 2023-02-09 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 13:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 186/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 października 2022 r w sprawie przeprowadzania waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin 2023-02-09 13:46
dokument Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 185 /2022 z dnia 18.10.2022r w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do przyjętych zasad- polityki rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie 2023-02-09 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-09 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 183A/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66A/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2023-02-09 13:43
dokument Zarządzenie 183/2022 Burmistrza Wolina z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin, pozostających w zorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich transport do Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu 2023-02-08 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 182/2022 Burmistrza Wolina z dnia 10 października 2022 roku w sprawie powołania zespołu w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatów ze stabilnym jodem 2023-02-08 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 10 października 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. 2023-02-08 13:48
dokument Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 180/2022 z dnia 03.10.2022r w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do przyjętych zasad- polityki rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie 2023-02-08 13:47
dokument Zarządzenie 179/2022 Burmistrza Wolina z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn : Dostawa 2000 ton kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0- 31,5 mm na potrzeby remontu dróg na terenie Gminy Wolin. 2023-02-08 13:46
dokument Zarządzenie Nr 178 /22 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie. 2023-02-08 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-08 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 176A/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30.09.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa - sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2023-02-08 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30.09.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie w 2023r." 2023-02-08 13:42
dokument ZARZĄDZENIE nr 175/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 września 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 154/3 o pow. 0,6984 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIII/645122 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 sierpnia 2022 roku. 2023-02-08 13:41
dokument ZARZĄDZENIE nr 174/2022 Burmistrza Wolina z dnia 28 września 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 81/8 o pow. 0,0794 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku. 2023-02-08 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-08 13:37
dokument Zarządzenie 171//2022 Burmistrza Wolina z dnia 21.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : ?Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Kołczewo, polegająca na urządzeniu ciągu pieszego" (II Postępowanie), 2023-02-08 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 września 2022 roku w sprawie ustalenia kwoty oraz terminów wypłat stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wolin w roku szkolnym 2023-02-08 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2022 BURMISTRZ WOLINA BURMISTRZA WOLINA uL Zamkowa 23 z dnia 16.09.2022r. 72-510 Wolin w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską w Piaskach Wielkich w gminie Wolin 2023-02-08 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 13 września 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-02-08 13:34
dokument Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 167b/2022 z dnia 12 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2023-02-08 13:33
dokument Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 167a/2022 z dnia 12 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2023-02-08 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-08 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2022 Burmistrza Wolina z dnia 09 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku dofinansowaniem z projektu pn. ?Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego. 2023-02-08 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2022 Burmistrza Wolina z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu pn. ?Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza 2023-02-08 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 164A/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-08 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 2023-02-08 13:16
dokument Zarządzenie NR 163 /22 Burmistrza Wolina z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2022/2023 na czas od dnia 1 września 2022 roku do dnia 28 lutego 2023 roku. 2023-02-08 13:15
dokument Zarządzenie Nr 162/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin. 2023-02-08 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/22 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2023-02-08 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 29.08.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin (II postępowanie) 2023-02-08 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/22 BURMISTRZA WOLINA Z DNIA 29 sierpnia 2022R. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 2023-02-08 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 128/22 Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - ?Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w miejscowości Ładzin w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12. 2023 r.". 2023-02-08 10:57
dokument Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Wolina z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : ?Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Kołczewo, polegająca na urządzeniu ciągu pieszego", 2023-02-08 10:56
dokument ZARZĄDZENIE nr 156/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej garażem, składającej się z działki nr 70/4 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LX/624/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2022 roku. 2023-02-08 10:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 155/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 91/10 o pow. 0,1425 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LX/623/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2022 roku. 2023-02-08 10:53
dokument ZARZĄDZENIE nr 154/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych dla nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek: nr 192 o pow. 0,0798 ha, nr 294 o pow. 0,0933 ha, nr 295 o pow. 0,0933 ha, nr 296 o pow. 0,0933 ha, nr 297 o pow. 0,0933 ha, nr 298 o pow. 0,0932 ha, nr 299 o pow. 0,0933 ha, nr 300 o pow. 0,0933 ha, nr 301 o pow. 0,0933 ha, nr 302 o pow. 0,0960 ha, nr 303 o pow. 0,0979 ha, nr 304 o pow. 0,0957 ha, nr 328 o pow. 0,0800 ha, nr 329 o pow. 0,0797 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIX/613/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2022 roku. 2023-02-08 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24.08.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: ?Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 4 - ryby". 2023-02-08 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24.08.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: ?Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 3 - świeże owoce, warzywa". 2023-02-08 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24.08.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: ?Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie - Część nr 2 - produkty ogólnospożywcze". 2023-02-08 10:45
dokument Zarządzenie nr 150/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-12-05 12:02
dokument Zarządzenie nr 149/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakupy i dostawa żywnościowych do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie - część nr 3 - świeże owoce, warzywa 2022-12-05 12:01
dokument Zarządzenie nr 148/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakupy i dostawa artykułów żywnościowych do punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie - część nr 2 - produkty ogólnospożywcze 2022-12-05 12:00
dokument Zarządzenie nr 147/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - część nr 5 - produkty garmażeryjne 2022-12-05 11:58
dokument Zarządzenie nr 146/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - Część nr 3 - świeże owoce, warzywa 2022-12-05 11:56
dokument Zarządzenie nr 145/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie - część nr 2 - produkty ogólnospożywcze 2022-12-05 11:53
dokument Zarządzenie nr 144/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 sierpień 2022 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolin 2022-12-05 11:54
dokument Zarządzenie nr 143/22 Burmistrza Wolina z dnia 17 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu 2022-12-05 11:50
dokument Zarządzenie nr 142/22 Burmistrza Wolina z dnia 16 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) dla potrzeb jednostki organizacyjnych Gminy Wolin (II postepowanie) 2022-12-05 11:49
dokument Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Wolina z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2022-12-05 11:29
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Wolina z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-12-05 11:28
dokument Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Wolina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolin 2022-08-11 09:05
dokument Zarządzenie nr 138/22 Burmistrza Wolina z dnia 10 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.ania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wolinie - w formule zaprojektuj i wybuduj (II postepowanie) 2022-12-05 11:01
dokument Zarządzenie nr 137/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 sierpień 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.ania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin 2022-12-05 10:58
dokument Zarządzenie nr 136/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-12-05 10:53
dokument Zarządzenie nr 135/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie 2022-12-05 10:56
dokument Zarządzenie nr 134/22 Burmistrza Wolina z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Spokojnej w Wolinie 2022-12-05 10:49
dokument Zarządzenie nr 133/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-12-05 10:47
dokument Zarządzenie nr 132/22 Burmistrza Wolina z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022/2023 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" 2022-12-05 10:46
dokument Zarządzenie nr 131/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniającą zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 2022-07-21 16:26
dokument Zarządzenie nr 130/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakupy i dostawa artykułów żywnościowych do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie 2022-10-19 13:56
dokument Zarządzenie nr 129/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakupy i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 2022-10-19 13:55
dokument Zarządzenie nr 128/22 Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w miejscowości Ładzin w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r." 2022-10-19 13:53
dokument Zarządzenie nr 127/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie 2022-10-19 13:50
dokument Zarządzenie nr 126/22 Burmistrza Wolina z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ładzin w gminie Wolin, w dz. nr 420/1 oraz 477 obręb Ładzin, o długości 1,056 km 2022-10-19 13:49
dokument Zarządzenie nr 125/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin (Nr postepowania: ZP.271.13.2022.HP) 2022-10-19 13:47
dokument Zarządzenie nr 124/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie 2022-10-19 13:45
dokument Zarządzenie nr 123/22 Burmistrza Wolina z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-19 13:43
dokument Zarządzenie nr 122/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-19 13:42
dokument Zarządzenie nr 121/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 2022-07-01 11:54
dokument Zarządzenie nr 120/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2022-09-23 15:31
dokument Zarządzenie nr 119/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66a/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2023-02-07 12:27
dokument Zarządzenie nr 118/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/20 Burmistrza Wolina w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-02-07 12:25
dokument Zarządzenie nr 117/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwiec 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039 2022-10-19 13:37
dokument Zarządzenie nr 116/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwiec 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-19 13:36
dokument Zarządzenie nr 115/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwiec 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie za rok 2021 2022-10-19 13:34
dokument Zarządzenie nr 114/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwiec 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie za rok 2021 2022-10-19 13:33
dokument Zarządzenie nr 113/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwiec 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Wolin za rok 2021 2022-10-19 13:31
dokument Zarządzenie nr 112/22 Burmistrza Wolina z dnia 22 czerwiec 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/465/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku 2022-10-19 13:30
dokument Zarządzenie nr 111/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwiec 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" 2022-10-19 13:28
dokument Zarządzenie nr 110/22 Burmistrza Wolina z dnia 20 czerwiec 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska handlowe i gastronomiczne podczas wydarzenia towarzyszącemu Festiwalowi Słowian i Wikingów pn.: Jarmark Wikinga:. 2022-10-18 12:29
dokument Zarządzenie nr 109/22 Burmistrza Wolina z dnia 17 czerwiec 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin 2022-10-18 12:27
dokument Zarządzenie nr 108/22 Burmistrza Wolina z dnia 17 czerwiec 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-18 12:25
dokument Zarządzenie nr 107/22 Burmistrza Wolina z dnia 09 czerwiec 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej - działki nr 65, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2022-10-18 12:25
dokument Zarządzenie nr 106/22 Burmistrza Wolina z dnia 09 czerwiec 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki nr 64, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin 2022-10-18 12:24
dokument Zarządzenie nr 105/22 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwiec 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wolinie, w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-10-18 12:22
dokument Zarządzenie nr 104/22 Burmistrza Wolina z dnia 08 czerwiec 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolina na 2022 r. 2022-10-18 12:20
dokument Zarządzenie nr 103/22 Burmistrza Wolina z dnia 07 czerwiec 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego 2022-10-18 12:19
dokument Zarządzenie nr 102/22 Burmistrza Wolina z dnia 07 czerwiec 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2022/2023" 2022-10-18 12:18
dokument Zarządzenie nr 101/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa komputerów do Gminy Wolin w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci i rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-10-18 12:16
dokument Zarządzenie nr 99/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 maj 2022 r. w sprawie zmiany czynszu dzierżawnego dla działek 2022-10-18 12:14
dokument Zarządzenie nr 98/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 maj 2022 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Recławiu 2022-10-18 12:13
dokument Zarządzenie nr 96/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-18 12:11
dokument Zarządzenie nr 95/22 Burmistrza Wolina z dnia 27 maj 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, oznaczonej jako działka nr 512/5 o pow. 0,1291 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce na 512/7, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XIX/110/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 października 2007 roku. 2022-10-18 12:10
dokument Zarządzenie nr 94/22 Burmistrza Wolina z dnia 27 maj 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, oznaczonej jako działka nr 512/6 o pow. 0,1463 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce na 512/7, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIV/445/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2022-10-18 12:10
dokument Zarządzenie nr 93/22 Burmistrza Wolina z dnia 27 maj 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, oznaczonej jako działka nr 512/10 o pow. 0,1617 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce na 512/7, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIV/446/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 2022-10-18 12:08
dokument Zarządzenie nr 92/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 maj 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-10-18 12:07
dokument Zarządzenie nr 91/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 maj 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wolinie, w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-05-27 14:04
dokument Zarządzenie nr 90/22 Burmistrza Wolina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie 2022-05-19 14:39
dokument Zarządzenie nr 89/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 maj 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 4/2 2022-05-27 14:01
dokument Zarządzenie nr 88/22 Burmistrza Wolina z dnia 12 maj 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 14:00
dokument Zarządzenie nr 87/22 Burmistrza Wolina z dnia 09 maj 2022 r. w sprawie powołania Zebrania Wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa 2022-05-27 13:59
dokument Zarządzenie Nr 86/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-23 13:40
dokument Zarządzenie nr 85/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 2022-05-18 10:59
dokument Zarządzenie nr 84/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 13:54
dokument Zarządzenie nr 83/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Żółwinie 2022-05-27 13:54
dokument Zarządzenie nr 82/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 2022-05-27 13:53
dokument Zarządzenie nr 81/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolina na 2022 r. 2022-05-27 13:52
dokument Zarządzenie nr 80/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2022-05-27 13:51
dokument Zarządzenie nr 79/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 2022-05-27 13:49
dokument Zarządzenie nr 78/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do działań wobec wierzycieli oraz dłużników alimentacyjnych 2022-05-27 13:47
dokument Zarządzenie nr 77/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do działań wobec wierzycieli oraz dłużników alimentacyjnych 2022-05-27 13:47
dokument Zarządzenie nr 76/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2022-05-27 13:46
dokument Zarządzenie nr 75/22 Burmistrza Wolina z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonych jako działki nr 182/3 , 182/4 oraz 182/5 2022-05-27 13:44
dokument Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Wolina z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 4/2 2022-05-27 13:42
dokument Zarządzenie nr 73/22 Burmistrza Wolina z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin oznaczonej jako działka nr 10/12 2022-05-27 13:41
dokument Zarządzenie nr 72/22 Burmistrza Wolina z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 13:40
dokument Zarządzenie nr 71/22 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego " Kraina Uśmiechu" w Wolinie 2022-05-27 13:39
dokument Zarządzenie nr 70/22 Burmistrza Wolina z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Montaż urządzeń oczyszczających wody opadowo roztopowe na terenie miasta Wolin (II postępowanie) 2022-05-27 13:38
dokument Zarządzenie nr 69/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań, ustalania prawa a także wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-05-27 13:35
dokument Zarządzenie nr 68/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań, ustalania prawa a także wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-05-27 13:35
dokument Zarządzenie nr 67/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie 2022-05-27 13:33
dokument Zarządzenie nr 66a/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2023-02-07 12:18
dokument Zarządzenie nr 66/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/20 Burmistrza Wolina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-05-27 13:32
dokument Zarządzenie nr 65/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 13:30
dokument Zarządzenie nr 64/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolinie 2022-05-27 12:52
dokument Zarządzenie nr 63/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 12:51
dokument Zarządzenie nr 62/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych dla nieruchomości niezabudowanych 2022-05-27 12:50
dokument Zarządzenie nr 61/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 309 i 310 o łącznej powierzchni 0,4977 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/534 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2022 r. 2022-05-27 12:48
dokument Zarządzenie nr 60/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 306 i 308 o łącznej powierzchni 0,5204 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/534 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2022 r. 2022-05-27 12:49
dokument Zarządzenie nr 59/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa w sprawie dodatku osłonowego 2022-05-27 12:44
dokument Zarządzenie nr 58/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa w sprawie dodatku osłonowego 2022-05-27 12:44
dokument Zarządzenie nr 57/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa w sprawie dodatku osłonowego 2022-05-27 12:42
dokument Zarządzenie nr 56/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku mieszkaniowego 2022-05-27 12:40
dokument Zarządzenie nr 55/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku dofinansowaniem z projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjneo Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego 2022-05-27 12:39
dokument Zarządzenie nr 54/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepla na mniej emisyjne w gminie Wolin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza 2022-05-27 12:35
dokument Zarządzenie nr 53/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego 2022-05-27 12:32
dokument Zarządzenie nr 52/22 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień lub udzielenia zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wolin oraz określenia sposobu współdziałania z wyznaczonym Zamawiającym 2022-05-27 12:31
dokument Zarządzenie nr 51/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-27 12:29
dokument Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 61/8 o powierzchni 0,1145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XVI/192/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2015 roku. 2022-05-27 12:28
dokument Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa - sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2022-05-27 12:24
dokument Zarządzenie nr 48/22 Burmistrza Wolina z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-05-20 14:45
dokument Zarządzenie nr 47/22 Burmistrza Wolina z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych dla nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek: nr 194, 224, 320, 321, 322, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 343 oraz 351 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin 2022-05-20 14:44
dokument Zarządzenie nr 46/22 Burmistrza Wolina z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 14:42
dokument Zarządzenie nr 45/22 Burmistrza Wolina z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039 2022-05-20 14:42
dokument Zarządzenie nr 44/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie 2022-05-20 14:41
dokument Zarządzenie nr 43/22 Burmistrza Wolina z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2022-05-20 14:40
dokument Zarządzenie nr 42/22 Burmistrza Wolina z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku nawałnic w dniach 17-21.02.2022r. na terenie Gminy Wolin 2022-05-20 14:39
dokument Zarządzenie nr 41/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zgłoszonego Zarządzeniem nr 29/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2022 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2022 roku. 2022-05-20 14:38
dokument Zarządzenie nr 40/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 14:36
dokument Zarządzenie nr 39/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dal dyrektorów placowej oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2021/2022 na czas od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku 2022-05-20 14:35
dokument Zarządzenie nr 38/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2022 roku 2022-05-20 14:22
dokument Zarządzenie nr 37/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2022-05-20 14:21
dokument Zarządzenie nr 36/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 14:20
dokument Zarządzenie nr 35/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 27 o powierzchni 0,5100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/531/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2022 r. 2022-05-20 14:19
dokument Zarządzenie nr 34/22 Burmistrza Wolina z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 o powierzchni 0,2557 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/426/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 r. 2022-05-20 14:17
dokument Zarządzenie nr 33/22 Burmistrza Wolina z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039 2022-05-20 14:14
dokument Zarządzenie nr 32/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2022-05-20 14:13
dokument Zarządzenie nr 31/22 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2022-05-20 14:12
dokument Zarządzenie nr 30/22 Burmistrza Wolina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 14:12
dokument Zarządzenie nr 29/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2022 roku 2022-05-20 14:11
dokument Zarządzenie nr 28/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 169/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-05-20 14:10
dokument Zarządzenie nr 27/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Montaż urządzeń oczyszczających wody opadowo roztopowe na terenie miasta Wolin 2022-05-20 13:59
dokument Zarządzenie nr 26/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 173/21 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2021 r., na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień 2022-05-20 13:57
dokument Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury z zakresie odprowadzenia wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego 2022-05-20 13:55
dokument Zarządzenie nr 24/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Cov-2 w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2022-05-20 13:53
dokument Zarządzenie nr 23/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień 2022-05-20 13:51
dokument Zarządzenie nr 22/22 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/133 oraz działki nr 261/171 2022-05-20 13:34
dokument Zarządzenie nr 21/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 13:32
dokument Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji na rok 2022 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 2022-05-20 13:32
dokument Zarządzenie nr 19/22 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w " Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin" przyjętym Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 luty 2011 r. 2022-05-20 13:30
dokument Zarządzenie nr 18/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Edycja 2022 oraz "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 - finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2022-05-20 13:17
dokument Zarządzenie nr 17/22 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-05-20 13:11
dokument Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Wolina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzania walorzyzacji opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin dla celów umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wolin 2022-03-07 11:33
dokument Zarządzenie nr 15/22 Burmistrza Wolina z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2022-03-07 11:32
dokument Zarządzenie nr 14/22 Burmistrza Wolina z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w tych obiektach 2022-03-07 11:30
dokument Zarządzenie nr 13/22 Burmistrza Wolina z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2022-03-07 11:28
dokument Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Wolina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych forum wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym. 2022-03-07 11:27
dokument Zarządzenie nr 11/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2022-03-07 11:23
dokument Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin 2022-03-07 11:23
dokument Zarządzenie nr 9/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursów ofert. 2022-02-28 13:36
dokument Zarządzenie nr 8/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r., na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2022 rok. 2022-02-28 13:35
dokument Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Wolina z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2022 rok 2022-02-28 13:31
dokument Zarządzenie nr 6/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ustalenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnych i oświetlenia ulicznego" 2022-02-28 13:28
dokument Zarządzenie nr 5/22 Burmistrza Wolina z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-28 13:25
dokument Zarządzenie nr 4/22 Burmistrza Wolina z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2022 r. 2022-02-28 13:23
dokument Zarządzenie nr 3/22 Burmistrza Wolina z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego 2022-02-28 13:23
dokument Zarządzenie nr 2/22 Burmistrza Wolina z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2022 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 2022-02-28 13:21
dokument Zarządzenie nr 1/22 Burmistrza Wolina z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległych jednostkom budżetowym na 2022 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 r. 2022-02-28 13:18