Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. 2021-01-11 08:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 07.01.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin. 2021-01-11 08:50
dokument ? OBWIESZCZENIE ? BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 grudnia 2020r. została wydana decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2020-12-28 14:18
dokument ? OBWIESZCZENIE ? BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 grudnia 2020r. została wydana decyzja nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 69, 135/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2020-12-28 14:18
dokument Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2019.AS z dnia 18.12.2020 roku zawiadamiającego strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy oraz o zebraniu materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 395/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin. 2020-12-22 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2020.AS z dnia 11.12.2020 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowana na działce nr 70/15 w obrębie Mierzęcin, gmina Wolin o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2020-12-16 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew.: 24 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew.: 24 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew.: 27 i 28 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew.: 27 i 28 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew.: 30 i 31 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew.: 30 i 31 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 119/1 w obrębie Kodrąb, gmina Wolin. 2020-12-10 17:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 7.12.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 119/1 w obrębie Kodrąb, gmina Wolin. 2020-12-10 17:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 24.11.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 24.11.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2020-12-10 17:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 04.12.2020 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu studni głębinowej nr 1A położonej na dz. nr 185/2, obręb Recław, gmina Wolin. 2020-12-08 07:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 04.12.2020 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu studni głębinowej nr 1A położonej na dz. nr 185/2, obręb Recław, gm. Wolin. 2020-12-08 07:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Orłowskiego, działającego jako pełnomocnik Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Miedzianej 3A/22, 00-814 Warszawa, w dniu 10 listopada 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisełka, gmina Wolin na terenie działek nr 69, 135/16. 2020-11-26 11:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Agnieszki Struskiej, Kierownika Referatu Budow-nictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miej-skim w Wolinie, w dniu 03 listopada 2020r. zostało wszczęte po-stępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji in-westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospo-darowaniu terenu dla potrzeb uzupełnienia / rozbudowy infra-struktury Mariny w Porcie Morskim w Wolinie na terenie dzia-łek nr 56/25, 57/7, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2020-11-26 11:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Grafa przedstawiciela PROBUD Firmy Projektowo-Budowlanej z siedzibą przy ul. Sosnowej 6/2, 71-468 Szczecin, działającego jako Pełnomocnik firmy Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 23, 72-510 Wolin w dniu 09 listopada 2020r. zostało wszczęte postępowanie admi-nistracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie Przystani Mor-skiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infra-strukturą techniczną na terenie działek nr 151/49, 151/47, 151/22, 151/51, 153, 155/1, 155/2, położonych w obrębie ewiden-cyjnym nr 3 miasta Wolin. 2020-11-26 11:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Wolinie, w dniu 03 listopada 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lo-kalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisełka, gmina Wolin na terenie działki nr 114/1. 2020-11-26 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 20.11.2020 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu studni głębinowej nr 3 położonej na dz. nr 189/13, obręb Dargobądz w gminie Wolin 2020-11-20 13:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 20.11.2020 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu studni głębinowej nr 3 położonej na dz. nr 189/13, obręb Dargobądz w gminie Wolin. 2020-11-20 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina Na podstawie, art. 10§1 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), zawiadamiam strony postepowania, wszczętego z wniosku z dnia 15.06.2020 roku uzupełnionego w dniach 02.09.2020 roku i 12.10.2020 roku, firmy PVE 121 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. 2020-11-17 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2020.AS z dnia 06.11.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz parkingu na dz. Nr 312, 313, 314, 315, 316 obr. 2, oraz na dz. 249/2 i części dz. 248 obr. 4 w m. Wolin, Gmina Wolin. 2020-11-16 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2020.AS z dnia 06.11.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz parkingu na dz. Nr 312, 313, 314, 315, 316 obr. 2, oraz na dz. 249/2, i części dz. 248 obr. 4 w m. Wolin, Gmina Wolin. 2020-11-16 13:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 października 2020r. została wydana decyzja nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE na terenie działek nr: 105, 44, 35/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-10-27 12:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 15 października 2020r. została wydana decyzja Nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV, sieci rozdzielczej 0,4kV, modernizacji sieci 15kV na terenie działek ewidencyjnych nr 47/3, 500, 81/2, 88, 87, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej na działce nr 87. 2020-10-19 13:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 138 położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2020-10-13 15:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Pawlaczyka, PPHU ?ATEL? Spółka z o.o. ul. Hubalczyków 47, 70-776 Szczecin, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w dniu 28 września 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE na terenie działek nr: 105, 44, 35/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-09-30 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 14.09.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. 2020-09-22 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 14.09.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. 2020-09-22 13:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 sierpnia 2020r. na wniosek Pana Piotra Bandera, PROINEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Jagiellońska 67A/28, 70-382 Szczecin, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, [pełnomocnictwo z dnia 18.03.2019 r.], zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV, sieci rozdzielczej 0,4kV, modernizacji sieci 15kV na terenie działek ewidencyjnych nr 47/3, 500, 81/2, 88, 87, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej na działce nr 87. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. 2020-09-18 11:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 15.09.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. 2020-09-18 07:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 15.09.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. 2020-09-18 07:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław. 2020-09-03 08:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 27.07.2020 roku o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Wykonaniu studni głębinowej Nr 1A położonej na działce nr 185/2 w obrębie Recław w gminie Wolin. 2020-07-30 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 27.07.2020 roku o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 3 położonej na działce nr 189/13 w obrębie Dargobądz w gminie Wolin. 2020-07-30 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 08.07.2020 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-07-08 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 30.06.2020 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn " Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin" 2020-07-17 10:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 30.06.2020 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn " Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin" 2020-07-03 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2020.AS z dnia 12.06.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowanej na działce nr 70/15 w obrębie Mierzęcin, gmina Wolin. 2020-06-15 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2020.AS z dnia 12.06.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowana na działce nr 70/15 w obrębie Mierzęcin, gmina Wolin. 2020-06-15 08:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 10.06.2020 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-06-10 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 10.06.2020 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-06-10 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 10.06.2020 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-06-10 14:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 28 maja 2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 49 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późniejszymi zmianami), 2020-06-01 14:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice. 2020-06-01 14:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań. 2020-06-01 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20.05.2020 roku znak BIO.6228.2.2020.AS o naborze wniosków na rok 2020 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2020-05-22 09:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 15 maja 2020r. została wydana decyzja nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE na terenie działek nr 24/4, 38 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolina oraz na terenie działek nr 7/1, 7/2, 10/3, 10/9 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. 2020-05-18 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 07.05.2020 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-05-11 08:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dargobądz. 2020-05-08 15:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. 2020-05-08 15:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 22 kwietnia 2020r. została wydana decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową fragmentu budynku przedszkola z przeznaczeniem na pomieszczenia żłobka na terenie działek nr 33/2, 32/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-04-24 13:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że n zawiadamiam, że dnia 12 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1006Z w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin? na terenie działek nr: 7/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr: 16, 13/3, 13/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin, nr: 19, 114, 170, 177, 182 położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, nr: 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2020-04-24 13:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek Pana Krzysztofa Buraczek, JAR-POL Sp.J. JiR Buraczek z siedzibą przy ul. Rycerskiej 232, Zieleniewo, 78-100 Kołobrzeg działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w dniu 23 marca 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie od-cinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE na terenie działek nr: 24/4, 38, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin oraz na terenie działek nr 7/1, 7/2, 10/3, 10/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się drogą elektroniczną: sobczak@gminawolin.pl, po wcześniejszej informacji telefonicznej: (091) 32 20812. 2020-04-17 14:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 15 kwietnia 2020r. została wydana decyzja nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie schodów kompozytowych dwubiegowych ze spocznikiem na terenie działki nr 129/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2020-04-16 15:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 zawiadamiam, że na wniosek Pana Mateusza Kuglera, działającego jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w dniu 10 kwietnia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 ""Play" na terenie części działki nr 28 położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin . 2020-04-08 12:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o odwołaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. 2020-04-06 10:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a) przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na terenie części działek ewidencyjnych nr: 250/1; 251; 252/1; 255; 256/2; 257/1 obręb Recław; Nr: 11/1; 11/2; 11/3; 12/1; 13/1 obręb Piaski; Nr: 1; 2/2; 3/2; 4/2; 5/6; 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 12/2; 14/2; 16/2; 19/2; 21/2; 23/2; 23/1; 65/1; 54/2; 53/2; 53/3; 50/2; 46/6; 45/6; 44/2; 43/4; 38/11; 38/5; 38/9; 38/7; 37/3; 35/3; 34/4 obręb Troszyn; Nr:512/4; 513/3; 174; 169/2; 170/2; 171; 176/2 obręb Troszynek; Nr: 245; 516/31; 516/33; 516/29; 244/2; 515/2 obręb Dobropole; Nr: 244; 519 obręb Ostromice; Nr: 63; 61/3; 46; 59; 40/3; 518/3; 33/4 obręb Strzegowo. b) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 515/2 obręb Dobropole, nr 244, 519 obręb Ostromice, nr 63 obręb Strzegowo, w celu usunięcia kolizji linii 15 kV z linią 110 kV; c) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 65/1; 53/1; 54/2; 54/1; 55/2 obręb Troszyn, w celu usunięcia kolizji linii 0,4 kV z linią 110 kV, gmina Wolin. 2020-04-02 11:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie - przełożeniu - rozdzielczej sieci wodociągowej wybudowanej na działkach na 186/2, 182/1 i 193 na teren działki nr 185/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. 2020-04-02 11:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE na terenie działek nr 239/7, 215/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie nr 40/33 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-04-02 11:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pani Marianny Jagielskiej ? Chruszcz, CH2 ARCHITEKCI SP. z o.o. Sp. K., al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin, działającej z upoważnienia Gminy Wolin, w dniu 09 marca 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową fragmentu budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobka na terenie działek nr 33/2, 32/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-03-27 14:45
dokument Wolin, dnia 25 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 25 marca 2020r. została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-03-27 07:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pana Maksyma Nowaczyka, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, w dniu 18 lutego 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie schodów kompozytowych dwuzabiegowych ze spocznikiem na terenie działki nr 129/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2020-03-20 13:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283] 2020-04-14 12:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 13.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-03-16 08:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 13.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-03-16 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-03-05 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-03-05 13:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Grażyny Jankowskiej, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-02-27 09:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Alicji Potiechin, Pracownia Projektowa ?PROGAZ-PP? z siedzibą przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE na terenie działek nr: 239/7, 215/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działki nr 40/33 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-02-27 09:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pana Przemysława Puchty, ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie 81D, 11-041 Olsztyn, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: a) przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na terenie części działek ewidencyjnych nr: 250/1; 251; 252/1; 255; 256/2; 257/1 obręb Recław; nr: 11/1; 11/2; 11/3; 12/1; 13/1 obręb Piaski; nr 1; 2/2; 3/2; 4/2; 5/6; 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 12/2; 14/2; 16/2; 19/2; 21/2; 23/2; 23/1; 65/1; 54/2; 53/2; 53/3; 50/2; 46/6; 45/6; 44/2; 43/4; 38/11; 38/5; 38/9; 38/7; 37/3; 35/3; 34/4 obręb Troszyn; nr: 512/4; 513/3; 174; 169/2; 170/2; 171; 176/2 obręb Troszynek; nr: 245; 516/31; 516/33; 516/29; 244/2; 515/2 obręb Dobropole; nr: 244; 519 obręb Ostromice; nr: 63; 61/3; 46; 59; 40/3; 518/3; 33/4 obręb Strzegowo, b) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 515/2 obręb Dobropole, nr 244, 519 obręb Ostromice, nr 63 obręb Strzegowo, w celu usunięcia kolizji linii 15 kV z linią 110 kV; c) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek ewidencyjnych nr: 65/1; 53/1; 54/2; 54/1; 55/2 obręb Troszyn, w celu usunięcia kolizji linii 0,4 kV z linią 110 kV, gmina Wolin. 2020-02-27 09:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław, opracowywanego w oparciu o Uchwałę nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2020 r. 2020-02-17 10:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 15.01.2020 roku o kolejnych czynnościach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 3 położonej na działce nr 189/13 w obrębie Dargobądz w gminie Wolin. 2020-01-16 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 14.01.2020 roku o kolejnych czynnościach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 1A położonej na działce nr 185/2 w obrębie Recław w gminie Wolin. 2020-01-15 09:32