Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 10.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-10-11 11:45:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 10.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-10-11 11:44:50
Informacja w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Daniel Nesteruk 2023-10-11 11:33:30
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków Daniel Nesteruk 2023-10-11 11:33:19
Informacja w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Daniel Nesteruk 2023-10-11 11:32:42
Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków Daniel Nesteruk 2023-10-11 11:31:17
OAS.0050.270.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXII/843/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku cz. 61/29 i cz. 61/55 o łącznej powierzchni 2450 m2, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-09 14:43:12
OAS.0050.270.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXII/843/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku cz. 61/29 i cz. 61/55 o łącznej powierzchni 2450 m2, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-09 14:38:20
OAS.0050.270.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXII/843/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku cz. 61/29 i cz. 61/55 o łącznej powierzchni 2450 m2, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-09 14:37:35
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 26 września 2023 roku Bernadetta Zyguś 2023-10-09 10:54:52
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 26 września 2023 roku Bernadetta Zyguś 2023-10-09 10:53:05
Daniel Nesteruk 2023-10-06 15:10:30
Daniel Nesteruk 2023-10-06 15:10:17
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 98 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Nesteruk 2023-10-06 14:30:22
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Nesteruk 2023-10-06 14:29:46
Zarządzenie nr 131/23 Burmistrza Wolina z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Anna Michalska 2023-10-06 14:13:47
Zarządzenie nr 131/23 Burmistrza Wolina z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Anna Michalska 2023-10-06 14:11:39
OAS.0050.268.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości: Pierwszy przetarg: Nieruchomość składająca się z działek nr 1/71 i 1/73 o łącznej powierzchni 0,9916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, Trzeci przetarg: Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2744 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin pomiędzy ulicami Spacerową i Juliusza Słowackiego. W skład nieruchomości wchodzą działki: - nr 251/31 o powierzchni 0,1083 ha, - nr 251/33 o powierzchni 0,1106 ha, - nr 251/37 o powierzchni 0,0274 ha, - nr 251/38 o powierzchni 0,0281 ha, Trzeci przetarg: Działka nr 1/72 powierzchni 0,8916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin. Bernadetta Zyguś 2023-10-06 10:37:45
OAS.0050.268.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości: Pierwszy przetarg: Nieruchomość składająca się z działek nr 1/71 i 1/73 o łącznej powierzchni 0,9916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, Trzeci przetarg: Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2744 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin pomiędzy ulicami Spacerową i Juliusza Słowackiego. W skład nieruchomości wchodzą działki: - nr 251/31 o powierzchni 0,1083 ha, - nr 251/33 o powierzchni 0,1106 ha, - nr 251/37 o powierzchni 0,0274 ha, - nr 251/38 o powierzchni 0,0281 ha, Trzeci przetarg: Działka nr 1/72 powierzchni 0,8916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin. Bernadetta Zyguś 2023-10-06 10:27:34
OAS.0050.268.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości: Pierwszy przetarg: Nieruchomość składająca się z działek nr 1/71 i 1/73 o łącznej powierzchni 0,9916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, Trzeci przetarg: Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2744 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin pomiędzy ulicami Spacerową i Juliusza Słowackiego. W skład nieruchomości wchodzą działki: - nr 251/31 o powierzchni 0,1083 ha, - nr 251/33 o powierzchni 0,1106 ha, - nr 251/37 o powierzchni 0,0274 ha, - nr 251/38 o powierzchni 0,0281 ha, Trzeci przetarg: Działka nr 1/72 powierzchni 0,8916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin. Bernadetta Zyguś 2023-10-06 10:24:09
Informacja dotycząca bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów w dniu 15 października 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-10-04 13:43:50
OAS.0050.266.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej: Lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 34 w Sierosławiu, wraz z udziałem 90390/99314 w częściach wspólnych budynków i prawie własności działki nr 57/8 o powierzchni 0,8459 ha z obrębu ewidencyjnego 0009 Sierosław. Bernadetta Zyguś 2023-10-04 12:01:45
OAS.0050.266.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej: Lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 34 w Sierosławiu, wraz z udziałem 90390/99314 w częściach wspólnych budynków i prawie własności działki nr 57/8 o powierzchni 0,8459 ha z obrębu ewidencyjnego 0009 Sierosław. Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:59:28
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 26 września 2023 roku Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:52:33
OAS.0050.265.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/841/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 128/23 z dnia 02 października 2023 roku działka niezabudowana nr 90/1 o pow. 0,5864 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:32:27
OAS.0050.264.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/841/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 128/23 z dnia 02 października 2023 roku działka niezabudowana nr 91/7 o pow. 0,1426 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:31:25
OAS.0050.263.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/841/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 128/23 z dnia 02 października 2023 roku działka niezabudowana nr 91/9 o pow. 0,1443 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:30:20
OAS.0050.262.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku, cz. 47/17 o pow. 620 m?, obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-04 11:28:33
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 03 października 2023 roku, znak: BIO.6733.10.2023.AB, zawiadamiające, że w dniu 03 października 2023r. została wydana decyzja Nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-10-04 10:33:54
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2023-10-04 09:14:54
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2023-10-04 09:12:09
NFORMACJA Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka nr 39/13 powierzchni 21,3565 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie w dniu 22 września 2023 r. Bernadetta Zyguś 2023-10-03 15:28:37
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 22 września 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-10-03 09:58:58
Daniel Nesteruk 2023-10-03 09:51:27
Daniel Nesteruk 2023-10-03 09:17:16
OAS.0050.260.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bernadetta Zyguś 2023-10-02 13:44:02
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego" Daniel Nesteruk 2023-09-29 14:34:26
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego" Daniel Nesteruk 2023-09-29 14:34:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 29.09.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-09-29 11:30:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 29.09.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-09-29 11:29:59