Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LXXXII/841/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 91/7, 91/9 oraz 90/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 Artur Słocki 2023-10-17 13:15:20
UCHWAŁA NR LXXXII/840/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolin w przedmiocie przyjęcia projektu ?Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego? Artur Słocki 2023-10-17 13:15:01
UCHWAŁA NR LXXXII/839/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039 Artur Słocki 2023-10-17 13:14:34
UCHWAŁA NR LXXXII/838/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r. Artur Słocki 2023-10-17 13:14:00
Sesja LXXXII Artur Słocki 2023-10-17 13:13:36
UCHWAŁA NR LXXXI/837/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na przejęcie przez Gminę Wolin drogi L-03, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, zaprojektowanej w ramach budowy drogi S3, na odcinku Dargobądz (węzłem) ? Troszyn Artur Słocki 2023-10-17 13:12:41
UCHWAŁA NR LXXXI/836/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wolin Artur Słocki 2023-10-17 13:12:05
UCHWAŁA NR LXXXI/835/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 Artur Słocki 2023-10-17 13:11:16
UCHWAŁA NR LXXXI/834/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów Artur Słocki 2023-10-17 13:10:34
UCHWAŁA NR LXXXI/833/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Łuskowo. Artur Słocki 2023-10-17 13:10:10
UCHWAŁA NR LXXXI/832/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r. Artur Słocki 2023-10-17 13:09:44
Sesja LXXXI Artur Słocki 2023-10-17 13:08:54
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:52:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:52:08
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wiejkowo Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:51:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:51:31
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chynowo Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:51:14
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2023-10-17 12:50:57
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak: DLI-II.7621.33.2023.KM.8 Daniel Nesteruk 2023-10-17 10:17:15
OAS.0050.277.2023.ŻK Burmistrz Wolina Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/1 o powierzchni 1,6399 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin. Bernadetta Zyguś 2023-10-16 13:06:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 16.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29 obręb 2 miasto Wolin?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Anna Banaszkiewicz 2023-10-16 10:20:58
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 16.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29 obręb 2 miasto Wolin?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Anna Banaszkiewicz 2023-10-16 10:20:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 13.10.2023 roku zawiadamiające, że w dniu 13 października 2023r. została wydana decyzja Nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wraz z przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 156, 158/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-10-16 09:35:07
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 13.10.2023 roku zawiadamiające, że w dniu 13 października 2023r. została wydana decyzja Nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wraz z przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 156, 158/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-10-16 09:33:41
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2023-10-14 14:14:56
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2023-10-13 20:33:34
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zm.), że w dniach : od 13.10.2023r. do 13.11.2023 r. Daniel Nesteruk 2023-10-13 14:05:01
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zm.), że w dniach : od 13.10.2023r. do 13.11.2023 r. Daniel Nesteruk 2023-10-13 14:04:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r. - aktualizacja z dnia 13.10.2023 r. Daniel Nesteruk 2023-10-13 14:02:57
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OKW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU Daniel Nesteruk 2023-10-13 14:01:38
Daniel Nesteruk 2023-10-13 10:41:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin. Daniel Nesteruk 2023-10-13 10:39:09
Daniel Nesteruk 2023-10-13 10:37:45
OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo. Daniel Nesteruk 2023-10-13 10:34:11
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2023-10-12 20:57:52
OAS.0050.273.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Obręb 0005 Wolin, działka nr 78 o pow. 0,8529 ha Bernadetta Zyguś 2023-10-12 15:05:01
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.10.2023 roku zawiadamiającego strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo. Anna Banaszkiewicz 2023-10-11 12:05:16
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.10.2023 roku zawiadamiającego strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo. Anna Banaszkiewicz 2023-10-11 12:04:50
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.10.2023 roku zawiadamiającego strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo. - dokument usunięty Patrycja Frankowska 2023-10-11 12:02:20
Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 11.10.2023 roku zawiadamiającego strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo. - dokument usunięty Patrycja Frankowska 2023-10-11 12:02:07