Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024r. Patrycja Frankowska 2024-03-14 13:18:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-03-14 13:16:43
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-03-14 13:16:09
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin? Patrycja Frankowska 2024-03-14 13:15:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 13.03.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin? Patrycja Frankowska 2024-03-14 13:13:50
INFORMACJA z dnia 14 marca 2024 roku GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wolinie powołanej do wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów Marcela Babiarczyk 2024-03-14 11:24:34
OAS.0050.75.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Obręb 0002 Wolin, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Obręb 0004 Wolin prawo użytkowania wieczystego działki nr 64 pow. 591 m? Bernadetta Zyguś 2024-03-14 09:37:57
Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Wolin , zorganizowanego przez Burmistrza Wolina, w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat. Marcela Babiarczyk 2024-03-12 11:05:49
Sprawozdanie Rb-Z IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:40:47
Sprawozdanie Rb-UZ IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:40:12
Sprawozdanie Rb-ST IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:39:31
Sprawozdanie Rb-PDP IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:38:52
Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:37:59
Sprawozdanie Rb-N IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:37:11
Sprawozdanie Rb-28s IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:36:29
Sprawozdanie Rb-27s IV kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2024-03-12 10:35:45
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 marca 2024 r. - o terminie i miejscu losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Marcela Babiarczyk 2024-03-12 08:04:47
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 marca 2024 r. - o terminie i miejscu losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Marcela Babiarczyk 2024-03-11 15:36:13
Marcela Babiarczyk 2024-03-11 15:33:43
Obwieszczenie, znak: BIO.6733.3.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 124/3, 135/5, 61/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. Anna Banaszkiewicz 2024-03-08 10:38:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.1.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Roberta Pałasz, działającego w imieniu Prima Nieruchomości Robert Pałasz, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 113, 111/3, 111/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-03-08 10:36:17
Ogłoszenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.2.2024.AB, z dnia 07.03.2024r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin, w dniu 29 lutego 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 17, 7/58, 7/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-03-08 10:34:16
Jarosław Niewinczany 2024-03-08 10:00:00
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Wolinie Jarosław Niewinczany 2024-03-08 09:58:17
2024 r. Jarosław Niewinczany 2024-03-08 09:57:34
2024 r. Jarosław Niewinczany 2024-03-08 09:57:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 07.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ??Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 1/6, 13/1 w obrębie ew. Piaski (obręb 0029), Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 4 w obrębie ew. Dramino (obręb 0028), Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 261/169 Recław (obręb 0025), Gmina Wolin wraz z liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji poprowadzonymi na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 w obrębie ew. Laska (obręb 0024), Gmina Wolin, na działkach nr ew. 258, 259, 257/1 w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 17/1, 18/1 w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia).? Patrycja Frankowska 2024-03-08 09:36:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 07.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ??Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 1/6, 13/1 w obrębie ew. Piaski (obręb 0029), Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 4 w obrębie ew. Dramino (obręb 0028), Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 261/169 Recław (obręb 0025), Gmina Wolin wraz z liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji poprowadzonymi na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 w obrębie ew. Laska (obręb 0024), Gmina Wolin, na działkach nr ew. 258, 259, 257/1 w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 17/1, 18/1 w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia).? Patrycja Frankowska 2024-03-08 09:35:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 05.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89, 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-03-07 10:35:15
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2024-03-07 09:36:42
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2024-03-07 09:36:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2024-03-07 09:36:07
W Dniach 20.02.2024r do 21.03.2024r., w związku z protestem rolników, na trasie Przybiernów - Parłówko będzie odbywała się blokada drogi ekspresowej S3 w obu kierunkach ( Szczecin-Świnoujście) . Blokada drogi z okresowym przepuszczaniem pojazdów co 45 minut , pojazdy będą przepuszczane na 15 minut. Protest dotyczy niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych z Ukrainy oraz fatalnej polityce rolnej Unii Europejskiej . Daniel Nesteruk 2024-03-06 11:04:06
NetWorks informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych Daniel Nesteruk 2024-03-05 15:38:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r. - aktualizacja z dnia 05.03.2024r. Daniel Nesteruk 2024-03-05 15:35:38
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino Daniel Nesteruk 2024-03-05 12:51:18
Daniel Nesteruk 2024-03-05 09:41:51
Daniel Nesteruk 2024-03-05 09:38:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożenie do publicznej wiadomości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino Daniel Nesteruk 2024-03-05 09:36:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 05.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89, 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-03-05 07:45:53