Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Rb-27s III kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:15:35
Sprawozdanie Rb-28s III kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:15:15
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:14:44
Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:14:25
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:14:02
OAS.0050.310.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 1.Obręb 0002 Wolin, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 2. Obręb 0004 Wolin trzeci przetarg dla prawa użytkowania wieczystego działki nr 64 pow. 591 m? , 3. Obręb Kołczewo pierwszy przetarg dla działki nr 91/7 pow. 0,1426 ha, ? działka nr 91/9 pow. 0,1443 ha Bernadetta Zyguś 2023-11-17 12:51:31
OAS.0050.309.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 1.Obręb 0002 Wolin drugi przetarg dla działek przeznaczonych pod teren zabudowy usługowej wraz z ciągiem pieszym ogólnodostępnym w formie alei oraz terenem parkingu, 2.Obręb Kołczewo pierwszy przetarg dla działki nr 90/1 pow. 0,5864 ha Bernadetta Zyguś 2023-11-17 12:49:03
OAS.0050.309.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 1.Obręb 0002 Wolin drugi przetarg dla działek przeznaczonych pod teren zabudowy usługowej wraz z ciągiem pieszym ogólnodostępnym w formie alei oraz terenem parkingu, 2.Obręb Kołczewo pierwszy przetarg dla działki nr 90/1 pow. 0,5864 ha Bernadetta Zyguś 2023-11-17 12:47:41
Projekt budżetu Gminy Wolin na 2024 r. Artur Słocki 2023-11-16 12:22:48
Budżet 2024 r. Artur Słocki 2023-11-16 12:22:19
OAS.0050.305.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXIV/858/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku część działki 27 o powierzchni 0,1010 ha, obręb ewidencyjny 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-11-15 13:28:31
OAS.0050.306.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXIV/859/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. działka 116/3 pow. 233 m? obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-11-15 13:27:47
OAS.0050.304.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXIV/857/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. część działki 70/21 pow. 320 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-11-15 13:27:04
OAS.0050.307.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/845/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? w lokalu mieszkalnym nr 5, położonym w budynku przy ul. Sienkiewicza 4A w Wolinie wraz z udziałem 5296/563396 w nieruchomości wspólnej Bernadetta Zyguś 2023-11-15 13:05:26
OAS.0050.307.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/845/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? w lokalu mieszkalnym nr 5, położonym w budynku przy ul. Sienkiewicza 4A w Wolinie wraz z udziałem 5296/563396 w nieruchomości wspólnej Bernadetta Zyguś 2023-11-15 12:33:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 13 listopada 2023 roku, znak: BIO.6733.17.2022.KS w sprawie wydania decyzji nr 11/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmiany decyzji nr 15/2022 Burmistrza Wolina z dnia 12 października 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo ? wychowawczych obejmujących dwa budynki mieszkalne Domu Dziecka oraz budynek administracyjny ? biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-11-15 10:53:23
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoszewo Daniel Nesteruk 2023-11-15 09:41:36
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2023-11-15 09:41:22
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2023-11-15 09:40:58
Zawiadomienie o LXXXV sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2023-11-14 13:46:49
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 13.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040) Patrycja Frankowska 2023-11-14 11:24:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 13.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040) Patrycja Frankowska 2023-11-14 11:21:54
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 31 października 2023 roku Bernadetta Zyguś 2023-11-09 13:33:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2023-11-09 11:15:41
Obwieszczenie Burmistrz Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przesrzennego gminy Wolin dla terenu poożonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Daniel Nesteruk 2023-11-09 11:15:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. - dokument usunięty Anna Banaszkiewicz 2023-11-09 10:48:11
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 25.10.2023 r. do dnia 03.11.2023 r. Anna Michalska 2023-11-08 10:29:18
Dane teleadresowe Jarosław Niewinczany 2023-11-06 15:28:49
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko Daniel Nesteruk 2023-11-06 12:23:31
OAS.0050.301.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. część działki 163 pow. 5,8699 ha, obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2023-11-03 12:21:24
Artur Słocki 2023-11-02 15:07:14
OAS.0050.300.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/842/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 124/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin oraz Zarządzeniem nr 140/2023 Burmistrza Wolina z dnia 30 października 2023 r. Magdalena Kus 2023-11-02 10:35:39
OAS.0050.300.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXII/842/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 124/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin oraz Zarządzeniem nr 140/2023 Burmistrza Wolina z dnia 30 października 2023 r. Magdalena Kus 2023-11-02 10:35:13
OAS.0050.295.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IX/101/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem nr 139/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 października 2023 roku dz. nr 164/43 pow. 1154 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-31 13:58:22
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 31.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040)?. Patrycja Frankowska 2023-10-31 13:58:03
OAS.0050.294.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. dz. 66/1 o pow. 0,0311 ha, dz. 66/2 o pow. 0,1064 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-10-31 13:57:37
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 31.10.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040)?. Patrycja Frankowska 2023-10-31 13:57:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:26:18
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:25:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:25:03