Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram spotkań organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi w ramach projektu "Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego" Daniel Nesteruk 2023-11-27 11:45:00
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: AP-1.7840.1.145.2023.WP(4) Daniel Nesteruk 2023-11-27 11:43:11
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków Daniel Nesteruk 2023-11-24 14:57:25
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo Daniel Nesteruk 2023-11-24 14:48:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, w gminie Wolin Daniel Nesteruk 2023-11-24 09:21:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-23 14:43:41
Daniel Nesteruk 2023-11-23 12:17:06
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Agata Białek 2023-11-23 11:57:51
Daniel Nesteruk 2023-11-23 11:32:57
informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Daniel Nesteruk 2023-11-23 10:39:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 46/2 w obrębie Domysłów, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2023-11-23 10:04:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 46/2 w obrębie Domysłów, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2023-11-23 10:03:41
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2023-11-23 09:53:30
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2023-11-23 09:52:12
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. - dokument usunięty Patrycja Frankowska 2023-11-23 09:51:41
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 23.11.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. - dokument usunięty Patrycja Frankowska 2023-11-23 09:51:33
OAS.0050.312.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. dz. 12/4 pow. 0,0504 ha, obręb ewidencyjny Żółwino Bernadetta Zyguś 2023-11-22 14:07:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6730.164.2023.AB, z dnia 16.11.2023r. w sprawie wydania decyzji Nr 78/2023, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 66/54 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-11-22 08:41:01
OAS.0050.311.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXIV/862/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin: działki nr 61/56 o powierzchni 0,0928 ha oraz działki nr 61/52 o powierzchni 0,0329 ha, Zarządzeniem nr 145/2023 Burmistrza Wolina z dnia 16 listopada 2023 r., a także Zarządzeniem nr 146/2023 Burmistrza Wolina z dnia 17 listopada 2023 r. Magdalena Kus 2023-11-20 15:43:05
UCHWAŁA NR LXXXIV/864/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej dla ronda w obrębie ew. 4 ? Wolin Artur Słocki 2023-11-20 12:05:07
UCHWAŁA NR LXXXIV/863/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej dla ronda w obrębie ew. 3 ? Wolin Artur Słocki 2023-11-20 12:04:43
UCHWAŁA NR LXXXIV/862/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin: działki nr 61/56 o powierzchni 0,0928 ha oraz działki nr 61/52 o powierzchni 0,0329 ha Artur Słocki 2023-11-20 12:04:21
UCHWAŁA NR LXXXIV/861/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej działki nr 21/15, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin Artur Słocki 2023-11-20 12:03:59
UCHWAŁA NR LXXXIV/860/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin składających się z działek nr 9 o pow. 1,9109 ha, nr 12 o pow. 1,0188 ha, nr 15 o pow. 1,5501 ha, nr 17 o pow. 1,5180 ha, nr 19 o pow. 1,5288 ha, nr 21 o pow. 1,6680 ha Artur Słocki 2023-11-20 12:03:27
UCHWAŁA NR LXXXIV/859/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 116/3 o pow. 233 m? w obrębie 4 Wolin Artur Słocki 2023-11-20 12:02:59
UCHWAŁA NR LXXXIV/858/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, składającej się z części działki nr 27 o pow. 0,1010 ha Artur Słocki 2023-11-20 12:02:40
UCHWAŁA NR LXXXIV/857/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 70/21 o pow. 320 m? położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2023-11-20 12:02:15
UCHWAŁA NR LXXXIV/856/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Artur Słocki 2023-11-20 12:01:53
UCHWAŁA NR LXXXIV/855/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030 Artur Słocki 2023-11-20 12:01:29
UCHWAŁA NR LXXXIV/854/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? sp. z o.o. Artur Słocki 2023-11-20 12:01:03
UCHWAŁA NR LXXXIV/853/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golczewo w formie dotacji celowej Artur Słocki 2023-11-20 12:00:39
UCHWAŁA NR LXXXIV/852/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2023-11-20 12:00:17
UCHWAŁA NR LXXXIV/851/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039 Artur Słocki 2023-11-20 11:59:56
UCHWAŁA NR LXXXIV/852/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - dokument usunięty Artur Słocki 2023-11-20 11:59:34
UCHWAŁA NR LXXXIV/852/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - dokument usunięty Artur Słocki 2023-11-20 11:59:29
UCHWAŁA NR LXXXIV/850/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r. Artur Słocki 2023-11-20 11:58:56
Sesja LXXXIV Artur Słocki 2023-11-20 11:58:09
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ostromice Daniel Nesteruk 2023-11-20 11:43:57
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: AP-1.7840.1.132.2023.WP(5) Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:18:26
Referat Gospodarki Finansowej Daniel Nesteruk 2023-11-17 13:17:24