Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja Konkursowa Anna Michalska 2023-12-01 12:15:18
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2024 rok. - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:14:55
Komisja Konkursowa - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:14:46
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2024 rok. - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:14:19
- dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:13:06
Komisja Konkursowa - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:12:51
- dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:12:27
Konkurs ofert na 2024 r. - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:11:17
Konkurs ofert na 2024 r. - dokument usunięty Anna Michalska 2023-12-01 12:07:50
ZARZĄDZENIE NR 155/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Ładzin w 2024 r. Artur Słocki 2023-12-01 11:40:34
ZARZĄDZENIE NR 154/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Wolin w 2024 r. Artur Słocki 2023-12-01 11:39:51
ZARZĄDZENIE NR 153/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Artur Słocki 2023-12-01 11:37:42
Konkurs ofert na 2024 r. - dokument usunięty Artur Słocki 2023-12-01 11:35:43
Konkurs ofert na 2024 r. Artur Słocki 2023-12-01 11:35:35
Konkurs ofert na 2024 r. - dokument usunięty Artur Słocki 2023-12-01 11:34:30
UCHWAŁA NR LXXXV/874/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok Artur Słocki 2023-12-01 11:33:56
UCHWAŁA NR LXXXV/873/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028 Artur Słocki 2023-12-01 11:33:26
UCHWAŁA NR LXXXV/872/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 Artur Słocki 2023-12-01 11:33:03
UCHWAŁA NR LXXXV/871/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek dla dzieci i młodzieży? na lata 2024 ? 2028 Artur Słocki 2023-12-01 10:31:37
UCHWAŁA NR LXXXV/870/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 151/69, 151/70, 151/71 oraz 151/72, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Artur Słocki 2023-12-01 10:31:09
UCHWAŁA NR LXXXV/869/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin Artur Słocki 2023-12-01 10:30:44
UCHWAŁA NR LXXXV/868/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płocin, gmina Wolin Artur Słocki 2023-12-01 10:30:20
UCHWAŁA NR LXXXV/867/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna na 2024 r. Artur Słocki 2023-12-01 10:29:55
UCHWAŁA NR LXXXV/866/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. Artur Słocki 2023-12-01 10:28:23
UCHWAŁA NR LXXXV/865/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r. Artur Słocki 2023-12-01 10:27:59
Sesja LXXXV Artur Słocki 2023-12-01 10:27:29
PODATEK LEŚNY Daniel Nesteruk 2023-12-01 09:50:52
PODATEK ROLNY Daniel Nesteruk 2023-12-01 09:49:45
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Daniel Nesteruk 2023-12-01 09:48:50
2024 r. Daniel Nesteruk 2023-12-01 09:47:58
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.131.2023.TS Daniel Nesteruk 2023-12-01 09:46:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-11-30 15:30:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS.420.29.2023.JC.2 Daniel Nesteruk 2023-11-30 10:05:39
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2023-11-30 10:04:35
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2023-11-30 10:04:17
Zarządzenie nr 150/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2023-11-29 11:26:33
Zarządzenie nr 149/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w roku 2024? Daniel Nesteruk 2023-11-29 11:26:16
OAS.0050.318.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Obręb Kołczewo, część działki nr 163 o pow. 5,8699 ha Bernadetta Zyguś 2023-11-28 14:47:14
OAS.0050.317.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działka nr 189/2, pomieszczenia w świetlicy wiejskiej o powierzchni 214,17 m?, obręb ewidencyjnym Ładzin Bernadetta Zyguś 2023-11-28 09:53:10
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 17 listopada 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-11-28 09:51:48