Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Wolina z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie w miejscach publicznych banerów, plakatów Daniel Nesteruk 2023-12-18 10:26:46
ZARZĄDZENIE NR 108/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-12-18 10:22:48
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 Burmistrza Wolina z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 Daniel Nesteruk 2023-12-18 10:20:39
ZARZĄDZENIE NR 106/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-12-18 10:18:15
Rejestr uchwał VIII kadencji Artur Słocki 2023-12-13 13:01:18
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.275.2023.AN Daniel Nesteruk 2023-12-12 14:29:10
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-12-12 13:10:58
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.12.2023.AB, z dnia 11.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 354/1, 38/2, obr. Warnowo, gm. Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-12-12 12:31:37
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.12.2023.AB, z dnia 11.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 354/1, 38/2, obr. Warnowo, gm. Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-12-12 12:30:28
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.13.2023.AB, z dnia 11.12.2023 roku w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielcej sieci wodociągowej na terenie dzialek nr: 264, 221, położonych w obr. Laska, gmina Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-12-12 12:18:12
UCHWAŁA NR LVII/581/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028? Patrycja Frankowska 2023-12-12 08:04:27
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 Patrycja Frankowska 2023-12-12 08:03:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:17:29
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 04.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:14:30
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 04.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:14:01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:13:35
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:01:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 04.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 14:00:22
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2023.AB z dnia 04.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 13:59:40
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 13:59:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek numer: 28/2, 29, 90/3, 171, 172, 138, 137, 136, 135, 150 położonych w obrębie Płocin, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-12-08 13:56:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS.420.29.2023.JC.5 Daniel Nesteruk 2023-12-08 12:37:37
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Daniel Nesteruk 2023-12-08 12:36:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Daniel Nesteruk 2023-12-08 12:31:17
Zarządzenie NR 160/23 Burmistrza Wolina z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Anna Michalska 2023-12-08 10:28:47
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Anna Michalska 2023-12-08 10:23:52
Zawiadomienie o LXXXVII sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2023-12-07 14:53:16
OAS.0050.327.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXIV/860/23 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działki nr 15, nr 19, nr 12, nr 21, nr 17, nr 9 o łącznej powierzchni 9,1946 ha, obręb ewidencyjny 0001 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-12-06 15:00:25
OAS.0050.327.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXIV/860/23 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działki nr 15, nr 19, nr 12, nr 21, nr 17, nr 9 o łącznej powierzchni 9,1946 ha, obręb ewidencyjny 0001 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-12-06 14:59:04
OAS.0050.327.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXIV/860/23 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działki nr 15, nr 19, nr 12, nr 21, nr 17, nr 9 o łącznej powierzchni 9,1946 ha, obręb ewidencyjny 0001 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-12-06 14:59:04
OAS.0050.325.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb 0002 Wolin, dziesiąty i jedenasty dla działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Obręb Dargobądz, pierwszy dla działki nr 189/18 pow. 0,0166 ha, Obręb 0005 Wolin, pierwszy dla działki nr 71/2 pow. 0,3530 ha Bernadetta Zyguś 2023-12-06 11:36:31
OAS.0050.324.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb 0005 Wolin, pierwszy dla działki nr 70/2 pow. 1,2654 ha Bernadetta Zyguś 2023-12-06 11:33:41
druk oferty Artur Słocki 2023-12-06 10:00:32
ZARZĄDZENIE NR 158/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 ? 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2024 rok Artur Słocki 2023-12-06 09:59:40
Konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 ? 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2024 rok Artur Słocki 2023-12-06 09:58:00
INFORMACJA Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 251/31, 251/33, 251/37 i 251/38 z obrębu ewidencyjnego 0004 Wolin, przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie w dniu 24 listopada 2023 r. Bernadetta Zyguś 2023-12-04 09:02:39
INFORMACJA Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku: pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek nr 1/71 i 1/73 z obrębu 0006 Wolin, trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1/72 z obrębu 0006 Wolin, przeprowadzonych w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie w dniu 24 listopada 2023 r. Bernadetta Zyguś 2023-12-04 09:01:46
Zawiadomienie o LXXXVI sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2023-12-01 15:34:47
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Anna Michalska 2023-12-01 12:18:04
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Anna Michalska 2023-12-01 12:16:00