Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 19/1, obr. Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-01-10 10:27:02
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2023.AB z dnia 09.01.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Skoszewo 2? o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 19/1, obr. Skoszewo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-01-10 10:25:16
OAS.0050.337.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXVII/897/23 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działka 852/2 pow. 2,8606 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:56:48
OAS.0050.338.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXVII/897/23 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działka 204/26 pow. 5,9066 ha obręb ewidencyjny Kołczewo Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:55:49
OAS.0050.339.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/896/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. 33/9 o pow. 21 m?, cz. 33/10 o pow. 21 m?, dz. 33/11 o pow. 23 m?, cz. 33/13 o pow. 20,60 m?, cz. 33/14 o pow. 21,40 m?, cz. 33/15 o pow. 21,60 m?, dz. 33/16 o pow. 51 m?, cz. 33/21 o pow. 261 m? obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:54:36
OAS.0050.341.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/895/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. 164/10 o pow. 110 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:53:29
OAS.0050.342.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXVII/898/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku działka nr 282/2 pow. 144 m? obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:52:06
OAS.0050.343.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/899/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. dz. 211 pow. 66 m?, działki nr. 210/2 o pow. 11 m?, nr. 210/1 o pow. 48 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:51:06
OAS.0050.344.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXVII/887/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. działka 2/3 pow. 123 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:49:58
OAS.0050.345.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/888/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. część działki nr 76 o pow. 280 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:48:26
OAS.0050.346.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/890/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/23 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. 159 o pow. 70 m?, cz. 235/18 o pow. 218 m?, obręb ewidencyjny Wisełka Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:46:36
OAS.0050.347.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXVII/892/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. dz. 218/1 pow. 200 m?, obręb ewidencyjny 0003Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:45:30
OAS.0050.348.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/891/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2023 roku. cz. 70/24 pow. 90 m? obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:44:22
OAS.0050.349.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/893/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. dz. 213/24 pow. 171 m? obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:43:10
OAS.0050.350.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/894/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2023 roku. cz. 151/17 pow. 37 m? obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:42:11
OAS.0050.351.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LXXXVII/900/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. 56/18 o pow. 52 m? oraz cz. 55/9 o pow. 6 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:41:14
OAS.0050.352.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/886/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. część działki 70/24 pow. 1178 m? obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-01-10 09:39:35
ZARZĄDZENIE NR 6/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Artur Słocki 2024-01-09 08:17:04
ZARZĄDZENIE NR 7/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2024 r. Artur Słocki 2024-01-09 08:15:56
ZARZĄDZENIE NR 173/23 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 158/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2023 r., na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 ? 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2024 rok. Artur Słocki 2024-01-09 08:14:33
ZARZĄDZENIE NR 8/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku. Artur Słocki 2024-01-09 08:07:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 29.12.2023r., znak: BIO.6733.7.2023.AB w sprawie wydania decyzji Nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie działek nr: 155/2 i 151/56 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-01-08 08:09:21
UCHWAŁA NR LXXXVII/880/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2024-2039 Artur Słocki 2024-01-04 14:13:58
UCHWAŁA NR LXXXVII/879/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2024 rok Artur Słocki 2024-01-04 14:13:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6730.199.2023.AB, z dnia 03.01.2024 roku, zawiadamijące, że dnia 23 listopada 2023r. na wniosek Pana Andrzeja Kurki, ERANPRO DEVELOPER Sp. z o.o., działającego z upoważnienia Pani Patrycji Smolczyńskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług / handlu w parterze [usługi nieuciążliwe], niezbędnej infrastruktury związanej z budynkiem na terenie działek nr 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], w zakresie ilości miejsc postojowych. Anna Banaszkiewicz 2024-01-04 12:46:39
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.265.2023.AN Daniel Nesteruk 2024-01-04 10:17:34
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.264.2023.ED Daniel Nesteruk 2023-12-22 12:13:46
Obwieszczenie o postępowaniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Daniel Nesteruk 2023-12-22 10:03:49
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 13:03:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 13:02:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:43:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:42:20
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:39:56
Decyzja Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:38:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:36:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:36:25
Decyzja Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:33:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:28:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2023.PF z dnia 21.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1009 w miejscowości Ładzin (JNI: 14090040). Patrycja Frankowska 2023-12-21 12:13:20
Nieruchomości trudnodostępne Daniel Nesteruk 2023-12-21 09:26:36