Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:51:00
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:50:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:50:21
Decyzja Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:48:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2023.PF z dnia 23.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego STRZEGOWO I realizowanego na działkach ewidencyjnych 56/1, 54, 53, 51, 50, 48/2, 49 w obrębie Strzegowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-26 07:47:39
Informacja Komisarza Wyborczego Szczecin I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. Marcela Babiarczyk 2024-02-23 08:10:12
Informacja Komisarza Wyborczego Szczecin I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. - dokument usunięty Marcela Babiarczyk 2024-02-23 08:09:48
Informacja Komisarza Wyborczego Szczecin I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. - dokument usunięty Marcela Babiarczyk 2024-02-23 08:09:33
OAS.0050.50.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXXXVIII/915/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2024 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 26/24 z dnia 19 lutego 2024 roku. udział ? w części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 0,1671 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2024-02-22 10:47:03
OAS.0050.51.2024.ŻK Burmistrz Wolina Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/1 o powierzchni 1,6399 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin. Bernadetta Zyguś 2024-02-22 10:45:56
Obwieszczenie, znak: BIO.6730.20.2024.AB, z dnia 20.02.2024r. zawiadamijące, że dnia 30 stycznia 2024r. na wniosek Pana Łukasza Małachowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na parterze budynku mieszkalno-usługowego na cele mieszkalne na terenie działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-02-21 12:22:55
ZARZADZENIE NR 13/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-21 11:09:42
Zarządzenia 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-21 11:08:28
POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wolin na stałe obwody głosowania Marcela Babiarczyk 2024-02-20 10:20:45
Daniel Nesteruk 2024-02-16 15:30:32
Daniel Nesteruk 2024-02-16 15:00:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 15.02.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo?. Patrycja Frankowska 2024-02-15 12:35:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2023.PF z dnia 15.02.2023 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa odcinka drogi gminnej Lewno - Chynowo ? Unin na odcinku Zastań (Łowno) ? Chynowo?. Patrycja Frankowska 2024-02-15 12:34:49
OAS.0050.46.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 200 pow. 0,63 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2024-02-15 10:08:42
OAS.0050.45.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. działka nr 79//1 pow. 0,2979 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-02-15 10:07:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.15.2023.AB, z dnia 14.02.2024 roku zawiadamiające, że w dniu 14 lutego 2024r. została wydana decyzja Nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/9, 34/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-02-14 12:41:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.14.2023.AB z dnia 14.02.2024 r. zawiadamijące, że w dniu 14 lutego 2024r. została wydana decyzja Nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/8, 34/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-02-14 12:38:59
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-13 12:26:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2023 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-13 12:26:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-13 12:24:49
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2022.MS/AB z dnia 12.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 75, 138/2, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 58/2, 76, obręb Siniechowo, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-13 12:24:13
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin Daniel Nesteruk 2024-02-13 10:18:21
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2024-02-13 10:18:00
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2024-02-13 10:17:38
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoszewo Daniel Nesteruk 2024-02-13 10:17:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017 Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:17
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017 Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:16
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017. Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:14
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:13
Wykaz osób prawnych i fyzycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie: podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę ma raty na rok 2018 Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:12
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:12:11
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:10:46
WYKAZ Burmistrz Wolina, zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 62) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które uzyskały pomoc publiczną w 2018 roku, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340.). Daniel Nesteruk 2024-02-12 10:10:45