Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2023.AS/PF z dnia 05.03.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85, 89, 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-03-05 07:45:14
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza Marcela Babiarczyk 2024-03-04 15:13:29
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza Marcela Babiarczyk 2024-03-04 14:47:59
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza Marcela Babiarczyk 2024-03-04 14:09:42
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza Marcela Babiarczyk 2024-03-04 14:06:42
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, który odbył się w dniu 19 lutego 2024 roku. Bernadetta Zyguś 2024-03-04 10:43:17
POSTANOWIENIE NR 159/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie Marcela Babiarczyk 2024-03-01 12:12:27
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 29.02.2024 r. znak: Boś.7011.001.2024.MK Daniel Nesteruk 2024-03-01 09:32:01
OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO Mariusz Wiatrak 2024-02-29 14:22:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2024.PF z dnia 27.02.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną? na dz. ew. nr 40 w obr. Skoszewo, gmina Wolin. Patrycja Frankowska 2024-02-28 13:24:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2024.PF z dnia 27.02.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zespół piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową uzupełniającą, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną? na dz. ew. nr 40 w obr. Skoszewo, gmina Wolin. Patrycja Frankowska 2024-02-28 13:24:31
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Marcela Babiarczyk 2024-02-28 07:56:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 11.04.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/169, 258, 259, 257/1, (obręb 0025) w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 7, 8, 3, 1, 5, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działce nr ew. 1/6, 13/1, 17/1, 18/1, (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin, na działce nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 (obręb 0024) w obrębie ew. Laska, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia) Patrycja Frankowska 2024-02-27 14:14:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 11.04.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/169, 258, 259, 257/1, (obręb 0025) w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 7, 8, 3, 1, 5, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działce nr ew. 1/6, 13/1, 17/1, 18/1, (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin, na działce nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 (obręb 0024) w obrębie ew. Laska, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia) Patrycja Frankowska 2024-02-27 14:14:29
ZARZADZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:49:21
ZARZADZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przeszkolnego, - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:43:54
ZARZADZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przeszkolnego, - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:43:49
ZARZADZENIE NR 13/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:41:09
ZARZADZENIE NR 13/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:41:04
ZARZADZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:40:36
ZARZADZENIE NR 11/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:39:25
ARZADZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 160/23 Burmistrza Wolina z dnia 8 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:37:35
ZARZADZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 160/23 Burmistrza Wolina z dnia 8 g - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:36:46
ZARZADZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 160/23 Burmistrza Wolina z dnia 8 g - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:36:33
ZARZADZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/15 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:35:14
ZARZADZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomani na terenie Gminy Wolin w 2024 roku Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:33:00
ZARZADZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:31:09
ZARZADZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:28:50
ZARZADZENIE NR 5a/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:26:42
ZARZADZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracji Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2024 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:25:40
ZARZADZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom budżetowym na 2024 r. i ustaleniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:21:52
ZARZADZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:19:05
ZARZADZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:17:19
ZARZADZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2024-02-27 11:14:43
POSTANOWIENIE NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Marcela Babiarczyk 2024-02-27 08:15:33
POSTANOWIENIE NR 153/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Marcela Babiarczyk 2024-02-27 08:10:53
Zawiadomienie o LXXXIX sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2024-02-26 15:47:39
Obwieszczenie 3/2024 Burmistrza Wolina z dnia 19 lutego 2024 r.- informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Marcela Babiarczyk 2024-02-26 08:39:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 26.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach nr 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-26 08:10:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.29.2022.AB z dnia 26.02.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 108 domów jednorodzinnych na działkach nr 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11, 853/12, 853/13, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18 w obr. Kołczewo ? 1, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-02-26 08:10:18