Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 90/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie za rok 2022. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:49:01
Zarządzenie nr 89/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Wolin za rok 2022. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:48:35
Zarządzenie nr 88/23 Burmistrza Wolina z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:48:17
Zarządzenie nr 87/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 1/42 o pow. 0,0271 ha przeznaczonej do zbyciazgodnie z uchwałą nr LXXVI/800/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2023 roku. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:48:00
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Wolina z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Recław w dz. 88/2, 81/2, 193 - etap I(odcinek AB i CD)". Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:47:37
Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Wolina z dnia 26.06.2023 r. sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa inwestycji pn."Zmiana zagospodarowania terenu parku miejskiego wraz z przebudową amfiteatru i budową wieży widokowej przy ul. Parkowej w Wolinie" - w formie zaprojektuj i wybuduj." Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:47:10
Zarządzenie nr 84/23 Burmistrza Wolina z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:46:43
Zarządzenie nr 83/23 Burmistrza Wolina s dnia 26.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja posadzki w sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:46:21
Zarządzenie nr 81/23 Burmistrza Wolina z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska handlowe i gastronomiczne podczas wydarzenia towarzyszącemu festiwalowi Słowian i Wikingów pn.:"JARMARK WIKINGA". Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:42:33
Zarządzenie nr 80/23 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowana ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:42:05
Zarządzenie nr 79/23 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2023/2024." Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:41:45
Zarządzenie nr 78/23 Burmistrza Wolina z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pulicznego na zadanie: "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Wolin" Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:41:08
Zarządzenie nr 77/23 Burmistrza Wolina z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:40:36
Zarządzenie nr 76/23 Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:40:15
Zarządzenie nr 75/23 Burmistrza Wolina z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:39:52
Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Wolina z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:39:23
Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Wolina z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 39/31 z obrębu ewidencyjnego 0005 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXV/775/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:39:03
Zarządzenie nr 72/23 Burmistrza Wolina z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:38:38
Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Wolina z dnia 15.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziekenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Dramino" Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:38:15
Zarządzenie 70/2023 Burmistrza Wolina z dnia 28.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzeielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Projekt i budowa inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenu parku miejskiego wraz z przebudową amfiteatru i budową wieży widokowej przy ul. Parkowej w Wolinie" - w formule zaprojektuj i wybuduj." (II postępowanie) Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:37:50
Zarządzenie 68/2023 Burmistrza Wolina z dnia 26.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:35:47
Zarządzenie 67/2023 Burmistrza Wolina z dnia 26.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowani o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 305 kpt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp na realizację robót budowlanych pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:35:26
Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Wolina z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 39/13 z obrębu ewidencyjnego 0005 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXV/775/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:35:05
Zarządzenie nr 65/23 Burmistrza Wolina z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej w obrębie eidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 90/5 o pow. 0,2557 ha przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIII/426/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021 roku. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:34:43
Zarządzenie nr 64/23 Burmistrza Wolina z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:34:20
Zarządzenie nr 63/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:34:00
Zarządzenie nr 62/23 Burmistrza Wolina z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:33:32
Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Wolina z dnia 17.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym i rekereacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w tych obiektach. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:33:01
Zarządzenie 60a/2023 Burmistrza Wolina z dnia 07.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:32:18
Zarządzenie 60/2023 Burmistrza Wolina z dnia 07.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : "Projekt i budowa inwestycji pn. Zmiana zagospodarowania terenu parku miejskiego wraz z przebudową amfiteatru i budową wieży widokowej przy ul. Parkowej w Wolinie" - w formule zaprojektuj i wybuduj." Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:31:41
Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niezamieszkalnego nr 1 w Sierosławiu 34, przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXII/705/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:30:23
Zarządzenie nr 55/23 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:26:46
Zarządzenie nr 48/23 Burmistrza Wolina z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:06:28
Zarządzenie nr 46/23 Burmistrza Wolina z dnia 03 marca 2023 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2022/2023 na czas od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:04:48
Zarządzenie 45/2023 Burmistrza Wolina z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : Dostawa 2000 ton kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0- 31,5 mm na potrzeby remontu dróg na terenie Gminy Wolin. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:03:13
Zarządzenie 37/2023 Burmistrza Wolina z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2023-08-11 10:00:57
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin Daniel Nesteruk 2023-08-11 09:57:35
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2023-08-11 09:50:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Płocin. Daniel Nesteruk 2023-08-11 09:48:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie znak : SZ.ZUZ.4.4210.135.2023.KK Daniel Nesteruk 2023-08-08 15:26:06