Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 170/19 Burmistrza Wolina z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie oraz ustalenia wzoru legitymacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie i zasad jej stosowania Artur Słocki 2022-11-04 13:42:14
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024 Artur Słocki 2022-11-04 13:38:42
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024 Artur Słocki 2022-11-04 13:37:30
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 202 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 26.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r. Anna Michalska 2022-11-04 13:14:05
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 202 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 26.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r. Anna Michalska 2022-11-04 13:13:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2022.AS z dnia 04.11.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 107/3 w obrębie Rekowo Mariusz Samołyk 2022-11-04 08:19:22
Sprzedaż przez Gminę paliwa stałego na zasadach preferencyjnych (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2022-11-03 15:28:37
OAS.0050.293.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb Ładzin , Obręb 0006 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-11-03 10:46:17
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.41.2022.TS Daniel Nesteruk 2022-11-02 09:54:41
MPZP Darzowice w trakcie przyjmowania Daniel Nesteruk 2022-10-28 15:26:16
MPZP Darzowice w trakcie przyjmowania Daniel Nesteruk 2022-10-28 15:25:48
MPZP Darzowice w trakcie przyjmowania Daniel Nesteruk 2022-10-28 15:25:01
MPZP Darzowice w trakcie przyjmowania Daniel Nesteruk 2022-10-28 15:25:00
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2022-10-28 13:31:22
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2022-10-28 11:52:23
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Wolin (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2022-10-28 11:50:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 października 2022r. została wydana decyzja Nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 136/1 i 30, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-10-27 11:00:42
Artur Słocki 2022-10-26 14:57:59
PROJEKT uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Anna Michalska 2022-10-26 13:38:59
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Anna Michalska 2022-10-26 13:38:17
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Anna Michalska 2022-10-26 13:36:25
Program współpracy na 2023 rok Anna Michalska 2022-10-26 13:34:39
Sprawozdanie Rb-28S III kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:20:39
Sprawozdanie Rb-27S III kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:20:18
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:19:56
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:19:35
Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:19:01
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia znak: GN-2.7570.89.2022.BW Daniel Nesteruk 2022-10-25 09:00:14
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2022.AS z dnia 14.10.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 14/1, obręb Mierzęcin, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2022-10-20 16:40:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2022.AS z dnia 14.10.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 14/1, obręb Mierzęcin, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2022-10-20 16:39:27
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin, pozostających w zorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich transport do Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu Mariusz Samołyk 2022-10-20 11:34:36
OAS.0050.289.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 15/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku. cz. dz. 236/4 o pow. 52 m?, obręb ewidencyjny Dargobądz Bernadetta Zyguś 2022-10-20 10:15:45
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a w Wolinie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 07 października 2022 roku - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2022-10-20 10:13:56
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a w Wolinie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 07 października 2022 roku Bernadetta Zyguś 2022-10-20 10:13:26
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a w Wolinie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 07 października 2022 roku - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2022-10-20 10:12:02
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin, pozostających w zorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich transport do Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu Mariusz Samołyk 2022-10-19 14:45:54
Zarządzenie nr 121/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwiec 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-10-19 14:22:18
Zarządzenie nr 120/22 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwiec 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości zaktualizowanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-10-19 14:09:44
Zarządzenie nr 130/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakupy i dostawa artykułów żywnościowych do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie Daniel Nesteruk 2022-10-19 13:56:28
Zawiadomienie o LXVI sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2022-10-19 13:55:14