Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZADZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 7 lutego 2024r w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolina na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:22:56
ZARZADZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 2 lutego 2024r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku. Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:22:06
ZARZADZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 2 lutego 2024r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w Wolinie" Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:20:26
ZARZADZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 1 lutego 2024r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:18:56
ZARZADZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 stycznia 2024r w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:17:20
ZARZADZENIE NR 18/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24 stycznia 2024r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wisełka oraz Kołczewo" Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:16:35
ZARZADZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 24 stycznia 2024r w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:14:48
ZARZADZENIE NR 16/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 stycznia 2024r w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w tych obiektach Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:13:58
ZARZADZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 12 stycznia 2024r w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok 2024/2025, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Daniel Nesteruk 2024-04-17 14:12:01
WM Wolin Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:59:15
WM Jagniątkowo, Recław, Wiejkowo, Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:59:01
WM Chynowo, Kołczewo, Mokrzyca Mała, Warnowo, Unin, Wisełka Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:58:49
WOLIN Rejon 1 Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:58:21
WOLIN Rejon 2 Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:57:57
Zastań, Kołczewo, Rekowo, Chynowo, Darzowice, Unin, Jarzębowo, Korzęcin, Łuskowo, Sierosław, Wisełka Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:57:13
Płocin, Sułomino, Dargobądz, Karnocice, Ładzin, Kodrąb, Kodrąbek, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Warnowo, Domysłów, Żółwino Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:56:56
WOLIN Rejon 1 Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:56:02
WOLIN Rejon 2 Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:55:35
Dobropole, Parłówko, Parłowo, Strzegowo, Ostromice, Troszyn, Troszynek, Mierzęcin, Piaski, Dramino, Rzeczyn Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:54:31
Recław, Gogolice, Zagórze, Siniechowo, Laska, Skoszewo, Jagniątkowo, Wiejkowo, Wiejkówko, Koniewo Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:54:09
Jaromierz, Darzowice, Unin, Jarzębowo, Korzęcin, Łuskowo, Sierosław, Łojszyno,Zastań, Chynowo, Rekowo, Kołczewo, Wisełka, Świętouść Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:53:30
Płocin, Sułomino, Dargobądz, Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Ładzin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Jagienki, Kodrąbek, Warnowo, Rabiąż, Domysłów, Żółwino Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:53:10
Nieruchomości trudnodostępne Daniel Nesteruk 2024-04-17 13:51:54
OAS.0050.105.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, Obręb 0006 Wolin, działka nr 1/69 pow. 0,5366 ha Bernadetta Zyguś 2024-04-17 12:18:31
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.4.2024.AB, z dnia 16.04.2024 roku, zawiadamijące, że na wniosek Pana Zbigniewa Kaczanowicz, działającego w imieniu Państwa Petry, Lothara Fitz, w dniu 18 marca 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/4, 34/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-04-17 08:03:07
OAS.0050.102.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/922/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chynowie nr 2b, gm. Wolin. Bernadetta Zyguś 2024-04-16 14:39:51
ZARZADZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 16 kwietnia 2024r w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2024-04-16 14:30:37
ZARZADZENIE NR 51/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 16 kwietnia 2024r w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030 Daniel Nesteruk 2024-04-16 14:30:21
ZARZADZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA WOLINA z dnia 16 kwietnia 2024r w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2024-04-16 14:29:14
Zarządzenie nr 51/2024 Burmistrza Wolina z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030. Anna Banaszkiewicz 2024-04-16 14:24:56
Zarządzenie nr 50/2024 Burmistrza Wolina z dnia 16 kwietnia 2024 roku, w sprawie powolania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin. Anna Banaszkiewicz 2024-04-16 14:22:50
Zaproszenie do naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030 Anna Banaszkiewicz 2024-04-16 14:16:58
Zaproszenie do naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030 Anna Banaszkiewicz 2024-04-16 14:16:30
OAS.0050.103.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/923/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 47/27 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Bernadetta Zyguś 2024-04-16 13:57:15
OAS.0050.101.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku, działka 57/1 pow. 0,4152 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-04-16 13:49:45
OAS.0050.102.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/922/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chynowie nr 2b, gm. Wolin. Bernadetta Zyguś 2024-04-16 13:45:54
Krzysztof Czach - Przewodniczący Rady Artur Słocki 2024-04-16 13:44:37
Ewa Grzybowska - Burmistrz Wolina Artur Słocki 2024-04-16 13:44:09
OAS.0050.104.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/921/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Mostowej 12 w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2024-04-16 13:44:02
OAS.0050.101.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku, działka 57/1 pow. 0,4152 ha, obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-04-16 13:35:35