Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:27:37
OAS.0050.306.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXVII/675/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 listopada 2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 15/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku. cz. 239/24, cz. 5/21, obręb ewidencyjny 0004 Wolin, cz. 265/1, obręb ewidencyjny Dargobądz, cz. 700/2, obręb ewidencyjny Kołczewo, Bernadetta Zyguś 2022-11-23 12:04:56
OAS.0050.305.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LXVII/676/22 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2022 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku. cz. działki 58/4 pow. 70 m?, obręb ewidencyjny 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-11-23 12:03:57
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. , poz. 2000) z a w i a d a m i a się wszystkie strony postępowania o wydanej decyzji Nr 108/2022 o warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr 212/23 oraz budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, oświetlenia, odwodnienia, drogi dojazdowej i ciągów pieszych na terenie działki nr 212/26 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-11-23 10:45:03
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.263.2021.MK Daniel Nesteruk 2022-11-23 09:52:48
OAS.0050.304.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Chynowo , 0004 Wolin (elewator), 0004 Wolin (garaż) Bernadetta Zyguś 2022-11-22 14:48:15
OAS.0050.303.2022.ŻK Burmistrz Wolina Ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kołczewo działka nr 154/3 pow. 0,6984 Bernadetta Zyguś 2022-11-22 14:47:42
OAS.0050.303.2022.ŻK Burmistrz Wolina Ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kołczewo działka nr 154/3 pow. 0,6984 Bernadetta Zyguś 2022-11-22 14:47:08
OAS.0050.304.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Chynowo , 0004 Wolin (elewator), 0004 Wolin (garaż) Bernadetta Zyguś 2022-11-22 14:44:54
PROTOKÓŁ Sporządzony w dniu 14 listopada 2022 roku z pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 69 oraz nr 85. Bernadetta Zyguś 2022-11-22 13:27:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022r. została wydana decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 12, 21, 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-11-22 11:23:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022r. została wydana decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 12, 21, 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-11-22 11:22:24
Informacja dodatek węglowy Daniel Nesteruk 2022-11-22 11:00:18
UCHWAŁA NR LXVI/669/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 294/7 o powierzchni 0,0248 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin Artur Słocki 2022-11-18 12:27:36
UCHWAŁA NR LXVI/668/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie Artur Słocki 2022-11-18 12:27:10
UCHWAŁA NR LXVI/667/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo Artur Słocki 2022-11-18 12:26:33
UCHWAŁA NR LXVI/666/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039 Artur Słocki 2022-11-18 12:25:49
UCHWAŁA NR LXVI/665/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r. Artur Słocki 2022-11-18 12:25:19
UCHWAŁA NR LXVI/664/22 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2022-11-18 12:24:47
Sesja LXVI Artur Słocki 2022-11-18 12:23:54
Projekt budżetu Gminy Wolin na 2023 r. Artur Słocki 2022-11-18 12:23:26
Budżet 2023 r. Artur Słocki 2022-11-18 12:22:10
Budżet 2023 r. Artur Słocki 2022-11-18 12:21:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 października 2022r. Pani Agnieszki Struskiej, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 90, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działek nr 79, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-11-18 09:51:42
Zawiadomienie o LXVII sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2022-11-17 12:54:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2022.MS z dnia 15.11.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin Mariusz Samołyk 2022-11-16 14:24:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022r. została wydana decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 12, 21, 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2022-11-16 09:27:55
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak: DLI-I.7621.25.2022.KO.3 Daniel Nesteruk 2022-11-16 09:26:44
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust.3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-11-14 13:26:49
Postanowienie BIO.6220.28.2021.AS z 10.11.2022 Mariusz Samołyk 2022-11-14 07:42:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.28.2021.AS z dnia 10.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 32/13 w obrębie Dramino w gminie Wolin, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Mariusz Samołyk 2022-11-14 07:40:36
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2022-11-10 10:20:47
Artur Słocki 2022-11-09 10:53:07
OAS.0050.298.2022.ŻK UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA WOLINA z dnia 10.10.2022 r. o numerze OAS.0050.280.2022.ŻK Bernadetta Zyguś 2022-11-09 10:52:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 07.11.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała (JNI: 14090036). Agnieszka Struska 2022-11-07 18:09:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 07.11.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała (JNI: 14090036). Agnieszka Struska 2022-11-07 18:09:13
OAS.0050.296.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 200 pow. 0,63 ha, obręb ewidencyjny Laska Bernadetta Zyguś 2022-11-07 10:14:12
Ogłoszenie Daniel Nesteruk 2022-11-04 14:17:18
Sprzedaż przez Gminę paliwa stałego na zasadach preferencyjnych (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2022-11-04 14:15:07
Sprzedaż przez Gminę paliwa stałego na zasadach preferencyjnych (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2022-11-04 14:13:10