Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Mariusz Samołyk 2022-12-02 15:15:37
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Mariusz Samołyk 2022-12-02 15:15:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 01.12.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin. Anna Osieleniec 2022-12-02 12:42:55
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 01.12.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin. Anna Osieleniec 2022-12-02 12:42:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Anna Osieleniec 2022-12-02 11:53:41
Artur Słocki 2022-12-02 10:55:25
Artur Słocki 2022-12-02 10:48:13
Informacja o konkursie na dofinansowanie w 2023 r. organizacji zajęć sportowych Anna Michalska 2022-12-02 09:40:41
ZARZĄDZENIE NR 201/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2023 r. Daniel Nesteruk 2022-12-01 15:01:14
Konkurs ofert na 2023 r. Daniel Nesteruk 2022-12-01 15:00:42
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i naprawami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie Mariusz Samołyk 2022-12-01 12:50:04
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 01.12.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-12-01 09:06:16
Zarządzenie nr 200/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Daniel Nesteruk 2022-11-30 11:34:51
Zarządzenie nr 199/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w Ostromicach w roku 2023." Daniel Nesteruk 2022-11-30 11:34:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.86.2022.BW Daniel Nesteruk 2022-11-29 12:21:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS.6202.24.2022.PW Daniel Nesteruk 2022-11-29 12:20:52
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.264.2021 Daniel Nesteruk 2022-11-29 12:18:42
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:10:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:09:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:07:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:06:50
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:03:07
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. - dokument usunięty Anna Osieleniec 2022-11-29 10:02:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. - dokument usunięty Anna Osieleniec 2022-11-29 10:02:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 10:01:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 09:58:09
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Anna Osieleniec 2022-11-29 09:52:02
Artur Słocki 2022-11-29 09:51:15
UCHWAŁA NR 50.132.9.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039 Daniel Nesteruk 2022-11-28 15:04:21
UCHWAŁA NR 50.132.7.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wolin na 2023 rok Daniel Nesteruk 2022-11-28 15:03:47
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a w Wolinie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 18 listopada 2022 roku Obręb Kołczewo, działka nr 91/10 o pow. 0,1425 ha Bernadetta Zyguś 2022-11-28 11:42:27
Zawiadomienie o LXVIII sesji wraz z porządkiem obrad Daniel Nesteruk 2022-11-28 08:24:57
OAS.0050.310.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Bernadetta Zyguś 2022-11-25 08:51:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:49:13
Decyzja znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku Agnieszka Struska 2022-11-24 08:47:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:46:33
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:32:57
Decyzja znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku Agnieszka Struska 2022-11-24 08:32:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:29:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). Agnieszka Struska 2022-11-24 08:28:12