Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Daniel Nesteruk 2023-09-07 10:08:04
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Daniel Nesteruk 2023-09-07 10:07:01
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2023-09-07 09:59:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie działek nr: 155/2 i 151/56 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-09-07 09:27:16
OAS.0050.243.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bernadetta Zyguś 2023-09-07 08:18:28
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 6/Ka w Wolinie Nr 1 Daniel Nesteruk 2023-09-06 09:53:45
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 22 sierpnia 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-09-01 14:05:46
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin Daniel Nesteruk 2023-09-01 10:46:41
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Daniel Nesteruk 2023-09-01 10:42:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. Daniel Nesteruk 2023-09-01 10:35:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin Daniel Nesteruk 2023-09-01 10:34:10
OAS.0050.240.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVII/558/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działek nr 1/3 i 1/9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin oraz Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2023 r. Magdalena Kus 2023-08-31 12:51:56
OAS.0050.239.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4, 71/2 położonych w obrębie 5 Wolin oraz Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2023 r. Magdalena Kus 2023-08-31 12:33:52
POSTANOWIENIE NR 114/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO SZCZECIN I z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wolin do stanu faktycznego Daniel Nesteruk 2023-08-31 10:30:56
POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wolin na stałe obwody głosowania Daniel Nesteruk 2023-08-31 10:30:37
Zasady przyjmowania jodku potasu (przypomnienie) Daniel Nesteruk 2023-08-29 12:50:08
OAS.0050.238.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 o powierzchni 0,2557 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. Daniel Nesteruk 2023-08-29 09:19:34
INFORMACJA Na podstawie § 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż: - nieruchomości składającej się z działek nr 251/31, 251/33, 251/37 i 251/38 z obrębu ewidencyjnego 0004 Wolin, - działki nr 1/72 z obrębu 0006 Wolin, przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie w dniu 18 sierpnia 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-08-29 09:16:52
INFORMACJA Na podstawie § 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej: - lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 34 w Sierosławiu, wraz z udziałem 90390/99314 w częściach wspólnych budynków i prawie własności działki nr 57/8 o powierzchni 0,8459 ha z obrębu ewidencyjnego 0009 Sierosław, Daniel Nesteruk 2023-08-29 09:15:52
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Jarosław Niewinczany 2023-08-28 15:33:35
W dniu 01.09.2023 (piątek) odbędzie się Zgromadzenie: 1 Bieg pamięci Konstantego Żurawskiego Obrońcy Westerplatte, z Międzynarodowym Prologiem z Olimpijczykami . Początek zgromadzenia o godzinie 4.30 na terenie cmentarza w Kołczewie a koniec ok. godziny 9.30 na rynku w Wisełce. Cel : Uczczenie pamięci pana Konstantego Żurawskiego Obrońcy Westerplatte Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wolin mieszkańca Wisełki w latach 1946-1999. Organizator zgłosił brak zagrożeń. Daniel Nesteruk 2023-08-28 09:29:40
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 6/Ka w Wolinie Informuję członków Izby Rolniczej, że Komisja Okręgowa Nr 6/Ka w Wolinie będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do rad powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Daniel Nesteruk 2023-08-28 09:26:22
Informacja o udostepnieniu do wglądu spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uprawionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnego zgromadzenia Daniel Nesteruk 2023-08-25 20:19:40
Posiedzenie z dnia 15.06.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:35:29
Posiedzenie z dnia 29.05.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:35:01
Posiedzenie z dnia 27.03.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:34:27
Posiedzenie z dnia 27.02.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:34:00
Posiedzenie z dnia 18.04.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:06:19
Posiedzenie z dnia 30.01.2023 r. Artur Słocki 2023-08-25 12:05:52
Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej Jarosław Niewinczany 2023-08-24 12:24:11
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Jarosław Niewinczany 2023-08-24 09:09:57
Referendum 2023 Jarosław Niewinczany 2023-08-24 09:07:27
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r. Jarosław Niewinczany 2023-08-24 09:06:24
OAS.0055.236.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXV/794/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/53 o powierzchni 0,0752 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Magdalena Kus 2023-08-23 08:10:03
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r. Mariusz Wiatrak 2023-08-17 13:34:56
OAS.0050.233.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość:, obręb 0004, 0006 Wolin oraz Ładzin Bernadetta Zyguś 2023-08-17 11:42:49
OAS.0050.234.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku cz. 252 o pow. 45 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-08-17 11:41:06
OAS.0050.233.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość:, obręb 0004, 0006 Wolin oraz Ładzin Bernadetta Zyguś 2023-08-17 11:39:54
OAS.0050.235.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bernadetta Zyguś 2023-08-17 11:38:36
Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 14 sierpnia 2023 r. - bezpłatne miejsca do plakatowania Mariusz Wiatrak 2023-08-16 11:28:29