Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIV/144/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Stanisław Łaszcz 2004-01-26 15:17:55
UCHWAŁA NR 142/2003 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2004. Stanisław Łaszcz 2004-01-26 15:17:33
Burmistrz Wolina na podstawie art. 13. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie : Przygotowanie i prowadzeni Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:07:25
Luty 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:07:03
Styczeń 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:44
Obwieszczenia 2003 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:25
Obwieszczenia 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-23 12:06:15
ZARZĄDZENIE NR 7/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Borowicz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie ub Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:34:16
ZARZĄDZENIE NR 6/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:55
ZARZĄDZENIE Nr 4/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie oraz zatwierdzenia je Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:33
ZARZĄDZENIE NR 3/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:33:12
ZARZĄDZENIE NR 2/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Wol Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:32:51
ZARZĄDZENIE NR 1/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin . Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:32:27
ZARZĄDZENIE NR 5/04 BURMISTRZA WOLINA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta w Wolin Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:31:54
Luty 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:31:28
Styczeń 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-21 11:31:18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie Ładzin . Stanisław Łaszcz 2004-01-20 14:42:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych, położonych w obrębie Kołczewa i Warnowa . Stanisław Łaszcz 2004-01-20 14:41:43
UCHWAŁA NR XVI/174/03 RADY MIEJSKIEJ w WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-19 13:20:57
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na inwentaryzacje budynków i lokali komunalnych w 2004 roku. Stanisław Łaszcz 2004-01-15 14:43:51
Przetargi 2004 r. Stanisław Łaszcz 2004-01-15 14:43:22
UCHWAŁA NR XVI/178/2003 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2004 rok. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:55:54
UCHWAŁA NR XVI/174/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:55:15
UCHWAŁA NR XVI/175/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, obręb Darzowice pod funkcję mieszk Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:54:10
UCHWAŁA Nr XVI/177/2003 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lidii Elżbiety M - C z dnia 10 listopada 2003 r. na działalność Kierownika Ośro Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:53:49
UCHWAŁA NR XVI/176/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Andrzeja W do zmiany uchwały Nr XII/120/2003 z dnia 20 września 2003 r. w sprawie Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:53:21
UCHWAŁA NR XVI/173/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:53:01
UCHWAŁA NR XVI/172/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:52:38
UCHWAŁA NR XVI/171/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin w 2004 roku. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:51:51
Uchwała Nr XVI/170/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – z kierunku z Wisełki do oc Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:50:43
Uchwała Nr XVI/169/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Piaski W Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:50:23
Uchwała Nr XVI/168/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni w m. Wolin, e Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:50:00
Uchwała Nr XVI/167/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin. Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:49:35
Uchwała Nr XVI/166/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółk Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:49:11
Sesja nr 16 Krzysztof Konieczny 2004-01-15 13:49:00
UCHWAŁA NR XV/165/2003 R. RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania do załatwienia Burmistrzowi Wolina pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Stanisław Łaszcz 2004-01-13 13:30:33
UCHWAŁA Nr XV/164/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Eugeniusza M do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej Stanisław Łaszcz 2004-01-13 13:29:58
UCHWAŁA NR XV/163/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasa od poboru zobowiązań podatkowych Stanisław Łaszcz 2004-01-13 13:29:33
UCHWAŁA NR XV/162/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunaln Stanisław Łaszcz 2004-01-13 13:28:21
UCHWAŁA NR XV/161/ 03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2004-01-13 13:27:58