Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SS.ZUZ.4210.68.2024.AM Daniel Nesteruk 2024-05-27 12:15:19
Informacja dotycząca bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Marcela Babiarczyk 2024-05-27 10:01:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 23.05.2024 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? Burmistrz Wolina wydał postanowienie znak: BIO.6220.2.2024.AB o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-05-27 08:32:49
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 23.05.2024 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? Burmistrz Wolina wydał postanowienie znak: BIO.6220.2.2024.AB o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-05-27 08:32:21
POSTANOWIENIE NR 426/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Wolin Marcela Babiarczyk 2024-05-24 08:29:04
Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Wolina w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Daniel Nesteruk 2024-05-23 15:26:07
Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Wolina w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Daniel Nesteruk 2024-05-23 15:25:54
Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Wolina w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Daniel Nesteruk 2024-05-23 15:25:39
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.261.2021 Daniel Nesteruk 2024-05-23 12:52:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.4.2024.AB, z dnia 21.05.2024 roku zawiadamiające, że w dniu 07 maja 2024r. została wydana decyzja Nr 8/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 34/4, 34/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-05-22 12:15:43
Dziennik urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Rozporządzenie Nr 11/2024 Daniel Nesteruk 2024-05-22 12:00:48
Jarosław Niewinczany 2024-05-21 14:51:02
Nabór Jarosław Niewinczany 2024-05-21 14:40:35
Ogłoszenie naboru na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jarosław Niewinczany 2024-05-21 14:40:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 20.05.2024 roku, znak: BIO.6730.100.2024.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zmiany decyzji Nr 22/2022 Burmistrza Wolina z dnia 23 lutego 2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalno-usługowego w elewacji wschodniej o zewnętrzną klatkę schodową i dodatkowe pomieszczenie kuchenne na terenie działki nr: 56/56 położonej w obrębie ewi-dencyjnym nr 3 miasta, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], zmienionej decyzją znak BIO.6730.109.2022.KS z dnia 28.06.2022 r., w zakresie zmiany przedmiotu inwestycji. Anna Banaszkiewicz 2024-05-21 14:03:43
OAS.0050.138.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku, działka 57/3 pow. 0,3550 ha, działka 57/4 o pow. 0,3716 obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-05-21 08:33:14
Sprostowanie Jarosław Niewinczany 2024-05-20 15:39:29
Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie, ul Zwycięstwa 3 Daniel Nesteruk 2024-05-20 15:02:19
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2024-05-20 15:01:21
Ogłoszenie o konkursie. Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie, ul Zwycięstwa 3 Daniel Nesteruk 2024-05-20 15:00:57
Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89 Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:59:38
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:59:02
Ogłoszenie o konkursie. Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89 Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:58:39
Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:57:28
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:56:21
Ogłoszenie o konkursie. Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie, Troszyn 15, Daniel Nesteruk 2024-05-20 14:54:24
Sprawozdanie Rb-Z I kwartał za rok 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:17:27
Sprawozdanie Rb-28S I kwartał za rok 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:16:57
Sprawozdanie Rb-27S I kwartał za rok 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:16:25
Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał za rok 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:15:55
Sprawozdanie Rb-N I kwartał za rok 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:15:32
Sprawozdania budżetowe Daniel Nesteruk 2024-05-20 13:14:45
POSTANOWIENIE NR 394/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Marcela Babiarczyk 2024-05-20 07:54:54
POSTANOWIENIE NR 393/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wolin Marcela Babiarczyk 2024-05-20 07:52:56
POSTANOWIENIE NR 393/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wolin - dokument usunięty Marcela Babiarczyk 2024-05-20 07:51:45
POSTANOWIENIE NR 393/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wolin - dokument usunięty Marcela Babiarczyk 2024-05-20 07:51:28
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.264.2021 z dnia 10 maja Daniel Nesteruk 2024-05-17 14:55:43
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.264.2021 z dnia 10 maja Daniel Nesteruk 2024-05-17 14:53:34
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 14.05.2024 roku o ponownie wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-05-16 14:13:14
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 14.05.2024 roku o ponownie wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin?. Anna Banaszkiewicz 2024-05-16 14:12:53