Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 09.02.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-09 09:57:14
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r Marcela Babiarczyk 2024-02-09 09:37:26
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Marcela Babiarczyk 2024-02-09 09:36:34
OBWIESZCZENIE 1/2024 Burmistrza Wolina z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wolin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcela Babiarczyk 2024-02-09 09:35:33
OBWIESZCZENIE 2/2024 Burmistrza Wolina z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Marcela Babiarczyk 2024-02-09 09:34:38
OAS.0050.38.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LXXXVIII/913/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. działka nr 17/5 o pow. 1,16 ha oraz działka nr 17/7 o pow. 0,0755 ha, obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2024-02-08 14:41:26
OAS.0050.39.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 1. Obręb 0002 Wolin ? trzeci przetarg dla działek przeznaczonych pod teren zabudowy usługowej wraz z ciągiem pieszym ogólnodostępnym w formie alei oraz terenem parkingu, Obręb Kołczewo, działka nr 90/1 pow. 0,5864 ha Bernadetta Zyguś 2024-02-08 14:40:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Marcela Babiarczyk 2024-02-07 12:11:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 05.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-07 07:37:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 05.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-07 07:36:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 05.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-06 14:55:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2023.PF z dnia 05.02.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami wolnostojącymi na dz. ew. 74/7 w obrębie Kodrąbek, gm. Wolin?. Patrycja Frankowska 2024-02-06 14:55:19
w dniu 09.02.2024r. odbędzie się Zgromadzenie Rolnicze. Będzie to pokojowy przejazd protestacyjny rolników wraz z blokadą - sprzeciw rolników wobec polityki unijnej tj.: 'Zielony Ład" oraz sprzeciw wobec sprowadzania płodów rolnych z Ukrainy. Trasa: start przejazdu rondo w Parłówku ( blokada ronda) przejazd drogą wojewódzką nr 107 do ronda w Kamieniu Pomorskim ( blokada ronda ) powrót drogą wojewódzką nr 107 do Parłówka 9blokada ronda ) i tam zakończenie zgromadzenia. Godzina : 11.00 do ok 16.00 Daniel Nesteruk 2024-02-06 14:10:40
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r. - aktualizacja z dnia 06.02.2024r. Daniel Nesteruk 2024-02-06 13:49:42
ZARZĄDZENIE NR 22/24 Burmistrza Wolina z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku. Artur Słocki 2024-02-06 08:33:06
OAS.0050.35.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej: Lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 34 w Sierosławiu, wraz z udziałem 90390/99314 w częściach wspólnych budynków i prawie własności działki nr 57/8 o powierzchni 0,8459 ha z obrębu ewidencyjnego 0009 Sierosław. Bernadetta Zyguś 2024-02-05 14:23:41
Ochotnicza Straż Pożarna Daniel Nesteruk 2024-02-05 12:42:14
Ochotnicza Straż Pożarna Daniel Nesteruk 2024-02-05 12:41:58
Informacja Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.204.2023.AN Daniel Nesteruk 2024-02-05 09:30:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, w sprawie wydana decyzji znak: BIO.6730.199.2023.AB, z dnia 02.02.2024 roku, w sprawie zmiany decyzji nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług / handlu w parterze [usługi nieuciążliwe], niezbędnej infrastruktu-ry związanej z budynkiem na terenie działek nr 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/10, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie], w zakresie ilości miejsc postojowych. Anna Banaszkiewicz 2024-02-02 13:00:35
Daniel Nesteruk 2024-02-01 09:43:37
2024 r. Daniel Nesteruk 2024-02-01 09:39:57
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 23 stycznia 2024 roku. Bernadetta Zyguś 2024-01-31 14:39:49
POSTANOWIENIE NR 114. 2023 KOMISARZA WYBORCZEGO SZCZECIN I z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wolin do stanu faktycznego Marcela Babiarczyk 2024-01-31 10:06:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. podające do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim. Marcela Babiarczyk 2024-01-31 10:04:26
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych Marcela Babiarczyk 2024-01-31 10:02:16
Artur Słocki 2024-01-30 14:29:51
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino Daniel Nesteruk 2024-01-30 13:10:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożenie do publicznej wiadomości wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino Daniel Nesteruk 2024-01-30 13:06:04
Serwis informacyjny Wybory Samorządowe 2024 Marcela Babiarczyk 2024-01-30 11:14:57
Serwis informacyjny Wybory Samorządowe 2024 Marcela Babiarczyk 2024-01-30 11:13:03
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych Marcela Babiarczyk 2024-01-30 11:10:22
Wybory Samorządowe 2024 Marcela Babiarczyk 2024-01-30 11:07:51
OAS.0050.29.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 1. Obręb 0002 Wolin, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 2. Obręb 0004 Wolin czwarty przetarg dla prawa użytkowania wieczystego działki nr 64 pow. 591 m?, 3. Obręb Kołczewo działka nr 91/9 pow. 0,1443 ha, 4. Obręb 0005 Wolin działka nr 71/2 pow. 0,3530 ha Bernadetta Zyguś 2024-01-26 14:21:15
OAS.0050.31.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 1. Obręb 0002 Wolin jedenasty dla działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Obręb 3 Wolin działka nr 164/43 pow. 1154 m? Bernadetta Zyguś 2024-01-26 14:18:20
OAS.0050.30.2024.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb 0006 Wolin V przetarg 1. działka nr 1/69 pow. 0,5366 ha Bernadetta Zyguś 2024-01-26 14:17:06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 24.01.2024r, znak: BIO.6220.6.2023.AB, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: ?Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Dramino, gmina Wolin, proj. Dramino IV?. Anna Banaszkiewicz 2024-01-25 09:16:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2023.AB z dnia 24.01.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Dramino, gmina Wolin, proj. Dramino IV? Anna Banaszkiewicz 2024-01-25 09:14:02
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 24.01.2024 roku, znak: BIO.6220.6.2023.AB o podaniu do publicznej wiadmości, że dnia 24.01.2024 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrebie Dramino, gmina Wolin, proj. Dramino IV". Anna Banaszkiewicz 2024-01-25 09:13:32
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: BIO.6220.6.2023.AB z dnia 24.01.2024r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Dramino, gmina Wolin, proj. Dramino IV". Anna Banaszkiewicz 2024-01-25 09:11:04