Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LXXXVIII/918/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia działań poprawiających czystość nadmorskich plaż na terenie gminy Wolin Artur Słocki 2024-02-12 08:28:36
UCHWAŁA NR LXXXVIII/917/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Wolin na lata 2024-2026 Artur Słocki 2024-02-12 08:13:13
UCHWAŁA NR LXXXVIII/916/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Artur Słocki 2024-02-12 08:12:44
UCHWAŁA NR LXXXVIII/915/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ? w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, stanowiącej działkę nr 24/1 o pow. 0,1671 ha Artur Słocki 2024-02-12 08:12:13
UCHWAŁA NR LXXXVIII/914/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 15/1 o powierzchni 0,0501 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka Artur Słocki 2024-02-12 08:11:50
UCHWAŁA NR LXXXVIII/913/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów stanowiących działkę nr 17/5 o pow. 1,16 ha oraz nr 17/7 o pow. 0,0755 ha Artur Słocki 2024-02-12 08:11:19
UCHWAŁA NR LXXXVIII/912/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Artur Słocki 2024-02-12 08:10:52
UCHWAŁA NR LXXXVIII/911/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 62/1 położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2024-02-12 08:10:27
UCHWAŁA NR LXXXVIII/910/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin Artur Słocki 2024-02-12 08:10:04
UCHWAŁA NR LXXXVIII/909/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo Artur Słocki 2024-02-12 08:09:35
UCHWAŁA NR LXXXVIII/908/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin Artur Słocki 2024-02-12 08:08:45
UCHWAŁA NR LXXXVIII/907/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów Artur Słocki 2024-02-12 08:08:11
UCHWAŁA NR LXXXVIII/906/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/880/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2024-2039 Artur Słocki 2024-02-12 08:07:35
UCHWAŁA NR LXXXVIII/905/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r. Artur Słocki 2024-02-12 08:05:15
UCHWAŁA NR LXXXVIII/904/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Recław Artur Słocki 2024-02-12 08:04:26
Sesja LXXXVIII Artur Słocki 2024-02-12 08:02:46
Sesja LXXXVIII - dokument usunięty Artur Słocki 2024-02-12 08:01:57
Sesja LXXXVIII - dokument usunięty Artur Słocki 2024-02-12 08:00:49
Rok 2024 Artur Słocki 2024-02-12 08:00:16
Decyzja nr BIO.6220.16.2023.PF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin Patrycja Frankowska 2024-02-12 07:45:11
Decyzja nr BIO.6220.16.2023.PF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin?, Patrycja Frankowska 2024-02-12 07:43:33
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Artur Słocki 2024-02-09 14:03:15
Małgorzata Klimkowska - Kierownik OPS w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:03:04
Joanna Kulikow - Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin Artur Słocki 2024-02-09 14:03:01
Grażyna Stachura - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolin Artur Słocki 2024-02-09 14:02:58
Bogdan Wilkowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:55
Małgorzata Wróblewska - Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:53
Ryszard Banaszkiewicz - Dyrektor Muzeum Regionalnego Artur Słocki 2024-02-09 14:02:49
Joanna Wojtczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:46
Sylwestra Jagielska - Fajfer - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu Artur Słocki 2024-02-09 14:02:44
Beata Aniśkiewicz - Pociask - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:40
Urszula Wołowicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:38
Jolanta Żurawska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:34
Piotr Karliński - - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:32
Iwona Perlińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym Artur Słocki 2024-02-09 14:02:30
Janina Ociesa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:27
Aniela Jakubiak - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:25
Marek Matys - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie - urlop bezpłatny Artur Słocki 2024-02-09 14:02:23
Edward Arys - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie Artur Słocki 2024-02-09 14:02:20
Sylwestra Jagielska - Fajfer - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu - zakończenie pełnienia funkcji Artur Słocki 2024-02-09 14:02:19