Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r. - aktualizacja z dnia 17.07.2024r. Daniel Nesteruk 2024-07-17 11:21:11
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/22 o powierzchni 0,0117 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin oraz zarządzeniem nr 148/24 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości na sprzedaż działki nr 286/22 o powierzchni 0,0117 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:32:37
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/21/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 239/12 o powierzchni 0,0240 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin oraz zarządzeniem nr 149/24 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości na sprzedaż działki nr 239/12 o powierzchni 0,0240 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:30:54
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/21/24 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 239/12 o powierzchni 0,0240 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin oraz zarządzeniem nr 149/24 Burmistrza Wolina z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości na sprzedaż działki nr 239/12 o powierzchni 0,0240 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:30:12
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:26:09
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:25:30
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wiejkówko Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:25:03
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórze Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:24:32
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobropole Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:23:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:23:30
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sierosław Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:23:06
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:22:43
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chynowo Daniel Nesteruk 2024-07-17 10:22:10
Wynik Naboru Daniel Nesteruk 2024-07-16 15:20:19
Wynik Naboru Daniel Nesteruk 2024-07-16 15:18:47
OAS.0050.182.2024.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. działka 58 o pow. 0,3716 obręb ewidencyjny 0005 Wolin Bernadetta Zyguś 2024-07-15 15:28:25
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 12.07.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? (po zmianie). Anna Banaszkiewicz 2024-07-15 13:36:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 12.07.2024 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? (po zmianie). Anna Banaszkiewicz 2024-07-15 13:36:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 12.07.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-07-15 13:35:09
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2024.AB z dnia 12.07.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95/5, w obrębie Chynowo, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Anna Banaszkiewicz 2024-07-15 13:34:46
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, oznaczonych jako działki nr 297 oraz 299, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (KW SZ1K/00033418/8), przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie. Daniel Nesteruk 2024-07-15 13:24:06
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.264.2021 z dnia 10 lipca 2024 r. Daniel Nesteruk 2024-07-15 13:18:43
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie Daniel Nesteruk 2024-07-15 10:43:05
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.263.2021.MK z dnia 5 lipca 2024 Daniel Nesteruk 2024-07-15 09:29:51
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2024-07-11 13:23:04
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.7.2024.AB, z dnia 09.07.2024 roku zawidamiające, że na wniosek Pana Grzegorza Wiśniewskiego, działającego jako pełnomocnik Państwa Pauliny i Adama Szpak, Pani Anny Frąckowiak, Pana Zygfryda Flak, w dniu 17 czerwca 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr: 37/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-07-10 14:22:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6220.2.2023.AB, z dnia 05.07.2024r. zawiadamijące strony postępowania o możliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa parku handlowo usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin" Anna Banaszkiewicz 2024-07-10 08:10:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6220.2.2023.AB, z dnia 05.07.2024r. zawiadamijące strony postępowania o możliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa parku handlowo usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obr. 2 m. Wolin, gmina Wolin" Anna Banaszkiewicz 2024-07-10 08:10:35
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.6.2024.AB, z dnia 08 lipca 2024 roku zawiadamijące, że na wniosek Pana Jacka Derlatki, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o., w dniu 17 czerwca 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działki nr 415/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2024-07-09 13:39:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2024.PF z dnia 09.07.2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 30 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANA W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH: 7,8,9,14/1,16,18,19,20,21 i 22 W OBRĘBIE MIERZĘCIN, GMINA WOLIN". Patrycja Frankowska 2024-07-09 08:58:10
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, który odbył się w dniu 27 czerwca 2024 roku. Bernadetta Zyguś 2024-07-05 12:13:12
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, który odbył się w dniu 27 czerwca 2024 roku. Bernadetta Zyguś 2024-07-05 12:13:02
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2024-07-05 10:18:35
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolin Daniel Nesteruk 2024-07-05 10:17:57
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2024-07-05 10:17:24
Rejestr uchwał IX kadencji Artur Słocki 2024-07-04 20:55:00
UCHWAŁA NR IV/38/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/327/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Wolinie Artur Słocki 2024-07-04 20:49:00
UCHWAŁA NR IV/37/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 83/16 o pow. 16 m? Artur Słocki 2024-07-04 20:48:40
UCHWAŁA NR IV/36/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/22 o pow. 0,0117 ha w obrębie ewidencyjnym 003 Wolin Artur Słocki 2024-07-04 20:48:17
UCHWAŁA NR IV/35/24 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wolin Artur Słocki 2024-07-04 20:47:56