Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OAS.0050.240.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVII/558/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działek nr 1/3 i 1/9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin oraz Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2023 r.


Znak sprawy: RG.6840.49.2023.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVII/558/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działek nr 1/3 i 1/9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin oraz Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Obręb

ewiden-cyjny

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i

sposób zagospodarowania

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wolin 0005

70/1

1,6399 ha

Klasoużytki:

RV (0,0741 ha)

RIVb (1,5658 ha)

SZ1K

/00011289/4

Dla działki nr 70/1 z obr. 0005 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, działka położona jest w strefie produkcyjno - usługowej, w obszarze, dla którego należy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru obejmującego m.in. działki nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położone w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działki nr 1/3 i 1/9, położone w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, w dniu 8 grudnia 2015 r. wydano decyzję nr 94/2015 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną. Warunki określiły panele fotowoltaiczne zakotwione w gruncie, z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości 10,0 m od granicy z działką drogową drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej. Decyzja stała się ostateczna z dniem 04.01.2016 r. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

Działka nieużytkowana, położona w północnej części miasta, przy drodze z płyt betonowych prowadzącej od ulicy Mickiewicza; w sąsiedztwie baz transportowych, nieruchomości produkcyjnych, magazynowych i rolnych. Nieruchomość zlokalizowana na obszarze uzbrojonym w energię elektryczną oraz wodociąg komunalny - uzbrojenie niepełne.

Nieruchomość posiada klasoużytki RV i RIVb.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu:

459.000,00 zł

(czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie 23% VAT.

Działka przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Zbycie

w drodze przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 37 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Wolin, dnia 31.08.2023 r.

Wykaz wywiesza się na okres od 31 sierpnia 2023 r. do 12 października 2023 r.

Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku,

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacji dotyczących wykazu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie, pok. nr 9, tel. 512348852.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Kus 31-08-2023 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 31-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2023 12:51