Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/91/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława B z dnia 14 marca 2003 r. dotyczącą nieprawidłowych działań Zarządu Mie Stanisław Łaszcz 2003-08-22 15:12:53
Uchwała Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza M z dnia 10 grudnia 2002 r. na bezczynność Kierownika Ośrodka Opieki Społ Stanisław Łaszcz 2003-08-22 15:12:02
Uchwała Nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza M na bezczynność i bezkarność Burmistrza Gminy i Miasta Wolin w sprawie zaniec Stanisław Łaszcz 2003-08-22 15:11:18
Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/410/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mie Stanisław Łaszcz 2003-08-22 15:10:39
Uchwała Nr IX/87/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie zawarcia Umowy Partnerstwa z miastem Usedom z Republiki Federalnej Niemiec. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 15:10:02
Uchwała Nr IX/85/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie nabycia nie zabudowanej działki nr 107/5 o pow. 790 m2, położonej w obrębie 4 Wolina. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:53:56
Uchwała Nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie nabycia nie zabudowanych działek: nr 239/12 o pow. 240 m2 i nr 239/18 o pow. 635 m2, położonych w obrębie 4 Wolina. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:53:24
Uchwała Nr IX/83/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:29:49
Uchwała Nr IX/82/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:27:17
Uchwała Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:25:36
Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:24:08
Sesja Nr 9 Stanisław Łaszcz 2003-08-22 14:23:00
Uchwała Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:26:34
Uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Miasta i Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:25:52
Uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie nabycia przez Gminę Wolin w formie darowizny działek: nr 221/7 o pow. 0,0473 ha i nr 221/12 o pow. 0,1742 ha, poło Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:25:13
Uchwała Nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nie zabudowanej działki nr 146/2 o pow. 0,3149 ha, położonej w obrębie 3 Wo Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:24:35
Uchwała Nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Wolin do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społ Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:23:38
Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Darzowice. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:22:40
Uchwała Nr VIII/79/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Warnowo. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:22:10
Sesja nr 8 Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:21:08
Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Darzowice. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:20:01
Uchwała Nr VIII/79/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Warnowo. - dokument usunięty Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:19:01
Uchwała Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Mias Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:18:02
Uchwała Nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Eugeniusza M do uchylenia Uchwały Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 1 Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:16:41
Uchwała Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Danuty G na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Wolin w sprawie umożliwienia doprowadze Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:15:56
Uchwała Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Kazimierza Jana S do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr V/38/2003 z dnia 18 stycznia 20 Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:15:13
Uchwała Nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Warnowo. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:14:32
Uchwała Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:13:59
Uchwała Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie unieważnienia uchwały zebrania sołeckiego – zebrania wyborczego Sołtysa w Sołectwie Warnowo. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:12:56
Uchwała Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie unieważnienia uchwały zebrania sołeckiego – zebrania wyborczego Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:08:51
Uchwała Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:07:58
Uchwała Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nr 840, położonej w Kołczewie prawem służebności drogowej na rze Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:07:13
Uchwała Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geode Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:05:05
Uchwała Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:04:17
Uchwała Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wolin. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:03:17
Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu porządku domowego. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 07:02:03
Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu. Stanisław Łaszcz 2003-08-21 06:59:57
Uchwała Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin – obręb geodezyjny Rekowo – Stanisław Łaszcz 2003-08-21 06:58:52
Uchwała Nr VII/56/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, miejscowości Karnocice, Sułomino, Płocin i Dargob Stanisław Łaszcz 2003-08-21 06:57:25
Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i San Stanisław Łaszcz 2003-08-21 06:55:40