Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UNINA DO JARZĘBOWA, W GMINIE WOLIN 2020-12-09 14:36 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin 2020-11-25 11:20 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2020-11-18 14:45 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2020-10-21 14:20 Po terminie składania ofert
Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne - w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-09-23 15:29 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin (III Postępowanie) 2020-07-24 12:48 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej 2020-07-16 15:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją części przedszkola na Żłobek 2020-06-22 14:31 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin? ( II Postępowanie) 2020-05-08 13:26 Po terminie składania ofert
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 2020-04-29 12:54 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin 2020-04-20 15:45 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. ?Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr ? Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne? 2020-03-26 14:25 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2020-02-19 15:29 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne 2020-02-07 15:36 Po terminie składania ofert
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN 2020-01-08 15:35 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZNIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE W 2020 R. 2019-12-11 15:08 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. 2019-11-21 14:52 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin 2019-10-15 15:05 Po terminie składania ofert
Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław (II Postępowanie) 2019-09-11 14:27 Po terminie składania ofert
Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław 2019-08-21 10:08 Po terminie składania ofert
?ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP TROSZYN? 2019-08-02 14:36 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 02 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej? ( III Postępowanie) 2019-07-25 11:39 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 02 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej? ( II Postępowanie) 2019-07-16 14:30 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 x 4 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁADZINIE 2019-07-12 14:59 Po terminie składania ofert
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i naprawami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie 2019-07-11 12:44 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 x 4 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁADZINIE 2019-06-27 13:01 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w roku szkolnym 2019 /2020, na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego 2019-06-18 13:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej 2019-04-04 10:23 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin 2018-12-07 14:56 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ETAP I ( V POSTĘPOWANIE) 2018-11-16 14:22 Po terminie składania ofert
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE ( II POSTĘPOWANIE) 2018-10-18 14:36 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) 2018-10-04 17:15 Po terminie składania ofert
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 81/4 - I ETAP ZADANIA PN. ?BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ (WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PŚ) DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DZIAŁKACH NR 81/4, 81/8, 81/7 W CHYNOWIE 2018-10-03 13:46 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) 2018-09-05 17:13 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych 2018-09-05 14:17 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie - ETAP I ( II POSTĘPOWANIE) 2018-08-03 13:29 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I 2018-07-19 10:39 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 2018-07-04 12:54 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (III POSTĘPOWANIE) 2018-05-25 15:11 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE 2018-05-14 15:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze ( II POSTĘPOWANIE) 2018-05-09 14:58 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) 2018-05-08 14:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław ? Skoszewo ? Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze 2018-04-19 13:22 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu 2018-04-18 15:17 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2018-02-09 13:27 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2018-01-22 17:12 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE . 2017-12-06 13:40 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN 2017-11-28 12:59 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 roku na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. 2017-11-17 14:45 Po terminie składania ofert
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kołczewie 2017-10-06 15:35 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin 2017-10-02 18:55 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH DOJAZDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI UNIN, GMINA WOLIN 2017-08-25 14:50 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-08-14 15:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zastań, w gminie Wolin 2017-05-09 15:23 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem na potrzeby Gminy Wolin, w tym w zakresie zimowego utrzymania dróg, w 2017 r. 2016-12-09 13:29 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na podstawie biletów miesięcznych ulgowych, umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego (II POSTĘPOWANIE) 2016-12-02 14:59 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na podstawie biletów miesięcznych ulgowych, umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego 2016-11-09 13:49 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Korzęcin - Kolonia 2016-07-22 14:15 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych i produktów pozapaliwowych do samochodów służbowych Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2016-07-08 14:31 Po terminie składania ofert
ZORGANIZOWANIE REALIZACJI CZĘŚCI HISTORYCZNEJ XXII FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2016 POD HASŁEM "CHRZEST WOLINA" 2016-03-11 15:03 Po terminie składania ofert
DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEJKOWIE - III ETAP, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA 2016-03-11 11:55 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie 2016-01-27 22:01 Po terminie składania ofert
MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W WOLINIE - WARIANT 400M TRENINGOWY 2015-11-06 14:47 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2015-10-27 13:57 Po terminie składania ofert
MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W WOLINIE ? WARIANT 400M TRENINGOWY 2015-10-14 12:53 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2015-10-07 15:30 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wiejkowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 2015-03-16 22:40 Po terminie składania ofert
ZORGANIZOWANIE REALIZACJI CZĘŚCI HISTORYCZNEJ XXI FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2015 2015-02-17 15:26 Po terminie składania ofert
BUDOWA SKATEPARKU W WOLINIE 2015-01-29 12:55 Po terminie składania ofert
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie - etap II, dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania 2014-11-07 18:37 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 3008 Z - ul. Mieszka I w Wolinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego - dokończenie przebudowy 2014-10-23 17:21 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Kołczewo Gmina Wolin 2014-10-10 12:19 Po terminie składania ofert
BUDOWA SKATEPARKU W WOLINIE 2014-10-06 12:58 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla Jednostki OSP w Wolinie 2014-09-25 19:26 Po terminie składania ofert
Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa dwóch serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie 2014-09-19 21:04 Po terminie składania ofert
BUDOWA SKATEPARKU W WOLINIE 2014-09-15 15:37 Po terminie składania ofert
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZASTAŃ W GMINIE WOLIN 2014-09-15 14:45 Po terminie składania ofert
DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA PN. ?BUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WOLIN W WOLINIE? ? ETAP I, DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO I POZOSTAŁEGO RUCHOMEGO 2014-09-04 15:26 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT 2014-07-17 15:25 Po terminie składania ofert
Dokończenie inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros 2014-07-04 14:35 Po terminie składania ofert
Zorganizowanie realizacji części historycznej XX Festiwalu Słowian i Wikingów Miasto Zatopionych Bogów w Wolinie 2014-06-11 15:30 Po terminie składania ofert
ZORGANIZOWANIE REALIZACJI CZĘŚCI HISTORYCZNAEJ XX FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW MIASTO ZATOPIONYCH BOGÓW W WOLINIE 2014-05-29 12:27 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Recław, gmina Wolin o pomieszczenia gospodarcze, socjalno-bytowe wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej 2014-05-09 13:20 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy WOLIN w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2014-05-05 18:19 Po terminie składania ofert
Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą w kwartale ulic Mała - Ciasna - Kościelna - II etap 2014-04-16 22:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 3008 Z - ul. Mieszka I w Wolinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego 2014-04-11 15:45 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Małą do skrzyżowania z ulicą Jaracza w Wolinie 2014-04-09 12:04 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowych na trasach Wolin-Płocin, Ładzin-Rabiąż, Rabiąż - Kolonia Domysłów, Wolin-Darzowice-Unin w Gminie Wolin waraz z przebudową drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Ładzin - Rabiąż - Domysłów 2014-04-07 11:25 Po terminie składania ofert
WYKONANIE INTERWENCYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W OBSZARZE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TRASACH WOLIN-PŁOCIN, ŁADZIN-RABIĄŻ, RABIĄŻ-KOLONIA DOMYSŁÓW, WOLIN-DARZOWICE-UNIN W GMINIE WOLIN 2014-03-06 11:27 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem, w tym w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2014 r. 2013-11-27 14:57 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI GMINY WOLIN W 2014R. 2013-11-07 15:21 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2014 r. 2013-10-28 16:01 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin 2013-09-23 10:08 Po terminie składania ofert
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁCZEWO 2013-09-20 14:40 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych 2013-09-19 11:32 Po terminie składania ofert
Budowa ciągu pieszo-jezdnego z niezbędną infrastrukturą, miejscami postojowymi, dojściami, oświetleniem terenu na działkach 24/31 i 18/3, obręb 3 w Wolinie - I etap 2013-09-04 16:57 Po terminie składania ofert
Rozbudowa stadionu miejskiego w Wolinie Przebudowa boiska do piłki nożnej 2013-08-23 15:15 Po terminie składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WOLIN 2013-08-21 09:16 Po terminie składania ofert
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KORZĘCINIE 2013-08-09 11:35 Po terminie składania ofert
Budowa obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie 2013-07-26 15:47 Po terminie składania ofert
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odcinka sieci wodociągowej w kwartale ulic Słowiańska i Słowackiego w Wolinie wraz z włączeniem do magistrali w ulicy Słowiańskiej 2013-07-12 15:07 Po terminie składania ofert
Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wolin w 2013 2013-06-21 15:40 Po terminie składania ofert
MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLINIE 2013-06-12 15:19 Po terminie składania ofert
Rozbudowa stadionu miejskiego w Wolinie 2013-06-12 14:38 Po terminie składania ofert
REWITALIZACJA, PRZEBUDOWA I ODBUDOWA BAROKOWEGO DWORU W WOLINIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 23A ? V ETAP - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO 2013-06-11 14:19 Po terminie składania ofert
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KORZĘCINIE 2013-06-07 11:54 Po terminie składania ofert
Dostawa mebli, sprzętów i wyposażenia do XVI w. dworku w Wolinie, przeznaczonego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury 2013-05-24 15:03 Po terminie składania ofert
Budowa targowiska miejskiego w Wolinie - II etap. 2013-04-26 12:56 Po terminie składania ofert
Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w mieście Wolin 2013-04-24 13:40 Po terminie składania ofert
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Korzęcinie 2013-04-23 14:45 Po terminie składania ofert
Rozbudowa z przebudową budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros 2013-04-23 11:01 Po terminie składania ofert
Budowa węzła sanitarnego wraz z budową zbiornika na nieczystości płynne w budynku świetlicy wiejskiej w Jarzębowie 2013-04-15 12:08 Po terminie składania ofert
BUDOWA I ROZBIÓRKA TYMCZASOWEGO STANOWISKA PRZEŁADUNKOWEGO 2013-03-27 15:13 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolinie - zamówienie dodatkowe 2013-03-27 13:25 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobropole 2013-03-27 10:14 Po terminie składania ofert
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI LASKA W GMINIE WOLIN 2013-02-28 16:03 Po terminie składania ofert
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wolin 2013-02-15 16:31 Po terminie składania ofert
Sprzedaż bezgotówkową paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi będących w dyspozycji Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie i Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wolin 2013-02-11 15:22 Po terminie składania ofert
Sprzedaż bezgotówkową paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi będących w dyspozycji Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie i Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wolin. 2013-01-07 18:00 Po terminie składania ofert
Sprzedaż bezgotówkową paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi będących w dyspozycji Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie i Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wolin. 2012-12-14 15:49 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem, w tym w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2013 r. 2012-12-06 08:20 Po terminie składania ofert
Wykonywanie wyceny nieruchomości Gminy Wolin w 2013 r. 2012-12-03 15:11 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2013 r. 2012-12-03 15:03 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolinie 2012-11-27 14:28 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2 660 000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADANIA WYMIENIONEGO W UCHWALE NR XXXI/315/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU 2012-11-12 14:54 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Wolin - na okres zimy 2012/2013 r 2012-10-16 17:00 Po terminie składania ofert
Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lokalizowanych w m. Rzeczyn dz. Nr 261/29, Gmina Wolin 2012-09-28 13:48 Po terminie składania ofert
Budowa targowiska miejskiego w Wolinie - I etap. 2012-06-28 20:12 Po terminie składania ofert
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Wolin, w 2012 r. 2012-06-20 14:29 Po terminie składania ofert
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych po byłej Ciepłowni komunalnej , stanowiących własność Gminy, zlokalizowanych na działce Nr 70/2 przy ul. Mickiewicza w Wolinie oraz sprzedaż złomu z rozbiórki 2012-04-25 23:33 Po terminie składania ofert
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych po byłej Ciepłowni komunalnej , stanowiących własność Gminy, zlokalizowanych na działce Nr 70/2 przy ul. Mickiewicza w Wolinie oraz sprzedaż złomu z rozbiórki 2012-03-16 14:26 Po terminie składania ofert
Remont cząstkowy ulic i dróg na sucho, przy użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej K-70, na terenie gminy Wolin w 2012 r 2012-03-15 17:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa i rozbudowa XVI w. dworku w Wolinie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Kultury - IV etap odbudowy - roboty wykończeniowe wraz z urządzeniem terenu 2012-03-06 15:20 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23 2012-02-22 13:32 Po terminie składania ofert
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi zlecanymi przez Gminę Wolin w 2012 r. 2011-12-28 14:53 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem w 2012 r 2011-11-30 15:54 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2012 r. 2011-11-18 15:13 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Wolin na okres zimy 2011/2012 r. 2011-11-18 14:56 Po terminie składania ofert
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Wolin w latach 2012-2014 2011-11-15 17:00 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Wolin - na okres zimy 2011/2012 r. 2011-11-10 19:16 Po terminie składania ofert
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Wolin w latach 2012-2014 2011-10-24 16:08 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM PLUS LUB RÓWNOWAŻNEGO 2011-09-30 09:02 Po terminie składania ofert
Budowa wodociągu wiejskiego z miejscowości Strzegowo do miejscowości Parłowo wraz z przyłączami w Gminie Wolin 2011-09-27 15:37 Po terminie składania ofert
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Wolin 2011-08-04 10:11 Po terminie składania ofert
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Wolin 2011-07-01 11:30 Po terminie składania ofert
Wolin: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA XVI W. DWORKU W WOLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY - III ETAP - STAN WYKOŃCZENIOWY 2011-06-20 13:04 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. RZECZYN, DŁ. 0,86 KM 2011-05-19 14:44 Po terminie składania ofert
Wolin: Budowa basenu jachtowego w Wolinie 2011-04-28 14:16 Po terminie składania ofert
? Remont cząstkowy ulic i dróg na sucho, przy użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej K-70, na terenie Gminy Wolin w 2011 r.? 2011-04-13 14:30 Po terminie składania ofert
Wolin: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNINIE -II ETAP BUDOWY STAN WYKOŃCZENIOWY 2011-03-08 12:36 Po terminie składania ofert
?Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi zlecanymi przez Gminę Wolin 2011 r. oraz sporządzanie kosztorysów i rozliczanie zużycia materiałów budowlanych? 2011-02-18 17:32 Po terminie składania ofert
Dostawa i uruchomienie Oprogramowania Zintegrowanego Systemu Obsługi Zadań Gminy wraz z niezbędnym sprzętem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz obsługa serwisowa systemu i sprzętu w okresie 36 miesięcy 2011-01-17 08:53 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM W 2011 R. 2011-01-11 12:15 Po terminie składania ofert
Wykonywanie wyceny nieruchomości Gminy Wolin w 2011r. 2010-11-15 10:03 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2011 r. 2010-11-09 14:45 Po terminie składania ofert
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY LEŚNEJ i TRYGŁAWA W WOLINIE Z RUR PE ? 200- 225,39 m i ? 110- 314,34 m 2010-10-06 09:21 Po terminie składania ofert
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY LEŚNEJ i TRYGŁAWA W WOLINIE Z RUR PE ? 200- 225,39 m i ? 110- 314,34 m 2010-09-14 11:16 Po terminie składania ofert
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Nazwa zamówienia: ?SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM PLUS LUB RÓWNOWAŻNEGO 2010-08-19 08:17 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych, w okresie od dnia 1 września 2010r. do dnia 24 czerwca 2011 r. 2010-08-11 09:59 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych, w okresie od dnia 1 września 2010r. do dnia 24 czerwca 2011 r. 2010-07-22 12:25 Po terminie składania ofert
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - I ETAP BUDOWY STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, W MIEJSCOWOSCI UNIN, GMINA WOLIN 2010-07-16 13:45 Po terminie składania ofert
Udzielenie Gminie Wolin sześciu długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz ich obsługą. 2010-06-01 14:55 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wisełka do miejscowości Kołczewo 2010-05-06 14:27 Po terminie składania ofert
REMONT POMIESZCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO IM. ANDRZEJA KAUBEGO W WOLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SALE MUZEALNE 2010-05-05 12:49 Po terminie składania ofert
Remont cząstkowy ulic i dróg na sucho, przy użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej K-70, na terenie Gminy Wolin w 2010 r. 2010-03-25 14:05 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem w 2010r. 2009-12-15 08:43 Po terminie składania ofert
Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wniosków złożonych w gminie Wolin w 2010 r. I 2011 r. 2009-12-10 08:13 Po terminie składania ofert
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi zlecanymi przez Gminę Wolin 2010 r. oraz sporządzanie kosztorysów i rozliczanie zużycia materiałów budowlanych. 2009-12-07 07:43 Po terminie składania ofert
Wykonywanie wceny nieruchomości w 2010. 2009-10-15 13:24 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna gminy Wolin w 2010 r. 2009-10-15 13:13 Po terminie składania ofert
Obsługa i konserwacja urządzeń mostowych w mieście Wolin 2009-10-07 15:22 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 250 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XLVI/460/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2009-09-01 14:06 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego 2009-08-11 08:41 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 250 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XLVI/460/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2009-08-05 15:12 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki mad dziećmi i młodzieżą podczas świadzcenia usług przewozowych w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 25 czerwca 2010 r 2009-07-15 12:47 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 100 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XLIII/413/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2009-06-02 07:57 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wolinie 2009-04-20 08:59 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 355 000,00 pln przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale nr XXXIX/377/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2009-04-06 12:52 Po terminie składania ofert
Wykonywanie prac planistycznych w 2009 r. związanych ze sporządzeniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowaniem projektów podziału, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2009-01-02 18:08 Po terminie składania ofert
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2009 r 2008-11-26 11:32 Po terminie składania ofert
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi zlecanymi przez Gminę Wolin 2009 r. oraz sporządzanie kosztorysów i rozliczanie zużycia materiałów budowlanych. 2008-11-24 10:29 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem 2008-10-08 12:11 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm plus lub równoważnego. 2008-09-29 11:35 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego Ekoterm plus lub równoważnego 2008-09-08 15:52 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów bankowych: w wysokości 600 000,00 PLN zgodnie z uchwalą Nr XXXI/283/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. i w wysokości 676 000,00 PLN, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/290/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. 2008-08-22 12:14 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych , w okresie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 19 czerwca 2009 r. 2008-07-28 12:41 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego, przeznaczonego do opróżniania szamb i wywozu nieczystości płynnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Wolinie . 2008-06-18 08:10 Po terminie składania ofert
Obsługa i konserwacja urządzeń mostowych w miescie Wolin, w latach 2008 -2009 r. 2007-10-30 13:15 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonywanie wyceny nieruchomości w 2008 r. 2007-10-18 14:45 Po terminie składania ofert
Obsługa Geodezyjna Gminy Wolin w 2008 r. 2007-10-04 15:01 Po terminie składania ofert
Dostawa koparko - ładowarki dla potrzeb zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wolinie 2007-08-27 11:58 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych , w roku szkolnym 2007/2008 2007-07-20 15:06 Po terminie składania ofert
Dostawa koparko – ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego, dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2007-07-13 13:07 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług środkami transportu i sprzętem 2007-06-29 15:05 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ MOSTOWYCH W MIEŚCIE WOLIN 2007-02-08 16:10 Po terminie składania ofert
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na "Adaptację budynku przedszkola z przeznaczeniem na 3 lokale mieszkalne oraz salę dydaktyczną w Ostromicach, gm. Wolin". 2006-07-27 16:24 Po terminie składania ofert