Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata miejscowa


UCHWAŁA NR XXXII/344/05
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowościach: Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie - za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach.

§ 2. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,69 zł dziennie od jednej osoby.

§ 3. Opłata płatna jest w dniu przybycia do miejscowości określonej w § 1.

§ 4. Zwalnia się od opłaty miejscowej pobyt dzieci i młodzieży w wieku do lat 15-tu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/251/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
10 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 102, poz. 2299).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty miejscowej w drodze uchwały.

Stawka opłaty miejscowej na rok 2006 uległa podwyższeniu o 3,4%, uwzględniając sumę wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. - 2,5% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 864) i IV kwartału 2004 r. - 0,9% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 5, poz. 66).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-12-2005 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 14:44