Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych


UCHWAŁA XXXII/342/05
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 639 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 666 zł,

c) powyżej 9 ton - 777 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

tabela nr 1

Liczba osi

i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)


Stawka podatku

(w zł)


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

13

423

847

13

14

443

885

14

15

470

941

15

600

1.333

Trzy osie

12

17

458

916

17

19

609

1.218

19

21

832

1.665

21

23

893

1.786

23

25

1.080

1.944

25

1.080

1.992

Cztery osie i więcej

12

25

996

1.992

25

27

1.052

2.103

27

29

1.109

2.214

29

31

1.761

2.505

31

1.761

2.505

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.328 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.439 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.531 zł,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

893

1.786

18

25

913

1.826

25

31

941

1.882

31

1.504

1.936

Trzy osie

12

40

1.327

1.936

40

1.835

2.505

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 259 zł,

b) powyżej 10 ton - 259 zł,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

133

266

18

25

189

361

25

341

598

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

28

224

352

28

33

653

905

33

38

905

1.375

38

1.224

1.810

Trzy osie

12

38

721

1.004

38

1.004

1.364

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 996 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.307 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/248/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 102, poz. 2296).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956, zaś minimalne stawki podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13.10.2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. - M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 859).

Zaproponowane stawki na rok 2006 uległy podwyższeniu o 3,4%, uwzględniając sumę wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. - 2,5% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 864) i IV kwartału 2004 r. - 0,9% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 5, poz. 66), z uwzględnieniem minimalnych stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w górę.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-12-2005 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 14:43