Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych


UCHWAŁA XXII/248/04
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 617,63 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 644,47 zł,

c) powyżej 9 ton - 751,51 zł,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

tabela nr 1

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w zł)


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

408,94

818,92

13

14

428,18

856,37

14

15

454,92

909,94

15

580,17

1.289,36

Trzy osie

12

17

443,17

886,34

17

19

588,81

1.177,51

19

21

804,98

1.609,96

21

23

863,86

1.727,72

23

25

1.044,34

1.879,71

25

1.044,34

1.926,84

1.

2.

3.

4.

Cztery osie i więcej

12

25

963,42

1.926,84

25

27

1.016,99

2.033,89

27

29

1.072,88

2.140,94

29

31

1.703,29

2.452,80

31

1.703,29

2.452,80

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.284,55 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.391,60 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.491,28 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

863,86

1.727,72

18

25

883,10

1.766,32

25

31

909,94

1.819,79

31

36

1.454,70

1.937,76

36

1.454,70

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.283,41

1.889,06

40

1.774,66

2.548,65

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 250,51 zł,

b) powyżej 10 ton - 250,51 zł,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Jedna oś

12

18

128,47

256,99

18

25

183,18

349,07

25

329,48

578,08

Dwie osie

12

28

216,49

340,42

28

33

631,60

875,44

33

38

875,44

1.329,80

38

1.183,50

1.750,87

Trzy osie

12

38

697,02

970,59

38

970,59

1.319,10

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 963,42 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.264,17 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchyla się w całości uchwałę Nr XV/160/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 124, poz. 2396).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2004 r.
Nr 46, poz. 794, zaś minimalne stawki podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21.11.2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. - M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753).

Zaproponowane stawki na rok 2005 uległy podwyższeniu o 3%, uwzględniając prognozowany, przyjęty w art. 26 ustawy budżetowej państwa na 2005 r. z dnia 26 listopada 2004 r., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, z uwzględnieniem minimalnych stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając kwoty do pełnych groszy w górę (art. 20 ze zm. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 19-12-2004 22:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2004 22:23