Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek rolny


UCHWAŁA NR XXII/249/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmując jako podstawę średnią cenę skupu żyta w wysokości 37,67 zł za 1 q (ogłoszona w Monitorze Polskim z 2004 r. Nr 43, poz. 765) dokonuje się obniżenia ceny dla celów obniżenia podatku rolnego do kwoty 32,25 zł za 1 q na obszarze Gminy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/142/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
29 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2004 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 118, poz. 2143).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.):

1) podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,50 q żyta dla gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gospodarstw - obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wynosi 37,67 zł za 1 q. Komunikat GUS został ogłoszony w M. P. Nr 43, poz. 765.

3. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

4. Prognozowany, przyjęty w art. 26 ustawy budżetowej państwa na 2005 r. z dnia
26 listopada 2004 r., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3,0%, toteż o taki wskaźnik podnosząc obowiązującą obniżoną cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego 31,31 zł za 1 q x 3,0% (wskaźnik) = 32,25 zł za 1 q w 2005 r.

5. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosiłby 32,25 zł x 2,50 q = 80,63 zł.

Podatek rolny od 1 ha gruntów wynosiłby 32,25 zł x 5 q = 161,25 zł.

6. W gminie Wolin opodatkowanych jest 11.394,88 ha przeliczeniowych, a zatem wymiar podatku rolnego na 2005 r. wynosiłby:

11.394,88 ha x 80,63 zł = 918.769,17 zł.

7. Gruntów do 1 ha opodatkowanych podatkiem rolnym w Gminie Wolin jest 230,70 ha.

8. Zastosowanie ceny 1 q żyta w wysokości 32,25 zł spowoduje obniżenie dochodu z podatku rolnego na ogólną kwotę 154.400,00 zł.

9. Ustawa o podatku rolnym wprowadziła od dnia 1 stycznia 2003 r. nową grupę podatników podatku rolnego od powierzchni do 1 ha fizycznego. Obniżenie ceny skupu żyta spowoduje również obniżenie podatku rolnego tej grupy na ogólną kwotę 6.252,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 19-12-2004 22:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2004 22:23