Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

Wolin, 04.11.2013 r.

 

 

INFORMACJA

o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Wolina zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2010  r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 10.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

Treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok dostępna była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl, oraz w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój 116

Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10.10.2013 r.do dnia 31.10.2013r.

 

W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

Przed terminem konsultacji tj. w dniu 04.09.2013 r. wpłynęła 1 pisemna opinia. Powyższą opinię złożyła, Fundacja Fundusz Pomocy Skazanym Opuszczającym Zakłady Karne oraz  Osobom Wykluczonym z Terenów Wiejskich. Pomimo iż opinia nie wpłynęła w terminie konsultacji, to Burmistrz Wolina postanowił ją rozpatrzyć.

Fundacja Fundusz Pomocy Skazanym Opuszczającym Zakłady Karne oraz  Osobom Wykluczonym z Terenów Wiejskich wystąpiła o zapisanie w programie współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, w rozdziale priorytetowe zadania publiczne, zadania z zakresu pomocy społecznej o następującym brzmieniu: „pomoc skazanym opuszczającym zakłady karne oraz osobom wykluczonym z terenów wiejskich”.

Burmistrz Wolina postanowił nie zamieszczać powyższego zapisu w programie współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

 

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 04-11-2013 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2013 12:05