Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Warnowo przetarg VI

1. działka Nr 416/2 o pow. 1349 m2 Cena wywoławcza 62.760 zł KW 15182

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działka posiada skrzynkę ZK z energią elektryczną, pozostałej infrastruktury brak . Kształt działki regularny. Działka położona na znacznym wzniesieniu z ładnym widokiem.

Brak możliwości podłączenia kanalizacji. Odprowadzenie nieczystości płynnych tymczasowo do szczelnego zbiornika. Ujęcie wody własne. Powierzchnia zabudowy maksymalnie 15 % powierzchni działki .

Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono :

I przetarg w dniu 21 października 2011 roku

II przetarg w dniu 2 grudnia 2011 roku

III przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

IV przetarg w dniu 28 lutego 2012 roku

V przetarg w dniu 28 maja 2012 roku

Obręb Zagórze I przetarg

2. działka Nr 117/2 o pow. 1232 m2 Cena wywoławcza 49.639,- zł

KW SZIK/00031193/0

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 100/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działka płożona w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na skraju wsi z dojazdem drogą nieutwardzoną. Działka nieuzbrojona, z dostępem do istniejącej infrastruktury we wsi.

Powierzchnia zabudowy działki maksymalnie 15% powierzchni działki.

Do ceny sprzedaży działek ujętych w ogłoszeniu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2012-05-29

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-05-2012 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2012 10:21