Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-12-19 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20 listopada 2012 r. zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych "Wiejkówko", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości Nr 13/3, 13/4, 14 w obr. Wiejkówko, gmina Wolin". 2012-11-23 10:17
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-10-15 11:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo gmina Wolin 2012-10-15 11:36
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2012-10-15 11:36
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-09-24 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2012 r. zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dargobądz", zlokalizowanego na terenie gminy Wolin, działek ewidencyjnych nr 144, 145/2, 146/2, 147/1 w obr. Dargobądz". 2012-09-17 07:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 4 września 2012 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że dnia 4 września 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej na odcinku od SUW w miejscowości Dargobądz do miejscowości Karnocice wraz z przyłączami wodociągowymi" 2012-09-13 12:35
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-08-27 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 9 sierpnia 2012 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 2012-08-10 13:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 2012-08-07 15:21
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-08-01 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 31 lipca 2012 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej od SUW w miejscowości Dargobądz do miejscowości Karnocice wraz z przyłączami wodociągowymi 2012-08-01 13:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 18 czerwca 2012 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że dnia 14.06.2012 roku zostało przedłożone uzupełnienie do Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?Budowie sieci wodociągowej na odcinku od SUW w miejscowości Dargobądz do miejscowości Karnocice wraz z przyłączami wodociągowymi" oraz, że przekazano powyższe uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim. 2012-06-26 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 18 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej na odcinku od SUW w miejscowości Dargobądz do miejscowości Karnocice wraz z przyłączami wodociągowymi". 2012-06-25 14:20
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-06-06 17:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław gmina Wolin 2012-06-04 12:29
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-05-30 11:32
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego ?Łuskowskie Wzgórze? obejmującego część obrębu geodezyjnego Łuskowo jednostki ewidencyjnej gm. Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-03-27 12:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 14 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Wolin - Płocin, gmina Wolin" 2012-02-17 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 25 stycznia 2012 r. o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków 2012-01-26 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2012 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Wolin-Płocin, gmina Wolin" 2012-01-09 14:06