Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwła Nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały Nr VII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu plaży miejskiej w Wolinie 2011-06-09 14:38
dokument Uchwała Nr IX/111/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyboru ioddelegowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Wolinie do skałdu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin 2011-06-09 14:36
dokument Uchwała Nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru ioddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do sskładu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin 2011-06-09 14:30
dokument Uchwała Nr IX/109/11 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-06-09 14:28
dokument Uchwała Nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzeia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2011-06-09 14:25
dokument Uchwała Nr IX/107/11 Rady Miejskiej w wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października nr LXXIX/777/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2011-06-09 14:22
dokument Uchwała Nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. 2011-06-09 14:18
dokument Uchwała Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2010 r. 2011-06-09 14:17
dokument Uchwała Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/94 o pow. 0/0551 ha oraz niezabudowaną dizałkę ne 5/83 o pow. 1,0629 ha, położoną w Piaskach Wielkich, na rzecz sołectwa Piaski Wielkie 2011-06-09 14:15
dokument Uchwała Nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przejęcia do eksploatacji i konserwacji wodociągów wiejskich przez Gminę Wolin 2011-06-09 14:11
dokument Uchwała Nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej w Ostromicach. 2011-06-09 14:10
dokument Uchwała Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011-2016 2011-06-09 14:08
dokument Uchwała Nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska śródlądowego Wolin" 2011-06-09 14:05
dokument Uchwała Nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja w sprawie wykazu kąpielisk na rpk 2011 na terenie Gminy Wolin 2011-06-09 14:04
dokument Uchwała Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin 2011-06-09 09:32
dokument Uchwała Nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2011-06-09 09:27
dokument Uchwała Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2E położonego w Jagniątkowie. 2011-06-09 09:25
dokument Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej w Wisełce, oznaczonej jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12, na działki nr 169/6, 169/7 i 178/8, położone w Wisełce, stanowiące własność osoby fizycznej. 2011-06-09 09:18
dokument Uchwała Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położobego w budynku nr 21B w Chynowie 2011-06-09 09:14