Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2011-12-14 08:43
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2011-12-14 08:43
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. 2011-11-18 15:22
dokument Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-11-18 15:21
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. 2011-11-07 13:05
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-11-07 13:03
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2011-06-14 13:19
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2011-06-14 13:18
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporzązdenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, gmina Wolin. 2011-05-25 14:55
dokument Burmistrz Wolina Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajwm niżej wymienionych lokali użytkowych - pomieszczeń gospodarczych położonych w Ładzinie , w budynku gospodarczym, na działce nr 189/2, oznaczonych na załączonym szkocu literą "B" i "C". 2011-05-24 12:11
dokument BURMISTRZ WOLINA ogłasza I przetarg nieograniczony pisemnych ofert na sprzedaż autobusu( szkolnego) marki AUTOSAN TRAMP, stanowiącego minie Gminy Wolin 2011-06-01 13:37
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Nr LXXIX/777/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 pazdziernika 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2011-04-27 09:41
dokument Informacja Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2011 roku. Zawiadamiająca iż dnia 28 stycznia została została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu otworu rozpoznawczego, na działce ew. 4/3, w obr płocin, przeznaczonego na studnię dla zaopatrzenia w wodę budowanego Motelu w miejscowości Płocin 22, gmina Wolin" 2011-02-03 16:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2011 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwanunkowaniach dla przedwsięwzięcia pn. " Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV w działkach 19/4, 19/6, 33, 35, 520 w obr. Sułomino, gmina Wolin". 2011-02-03 16:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji pn. " Wzrost konkurecyjności firmy Viking Canal Boats Sp. z.o.o poprzez zakup nieruchomości oraz innowacyjnego urządzenia kabino-suszarsko lakierniczego wraz z wyposażeniem do natrysku" 2011-02-03 16:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 16 Grudnia 2010 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania i przystąpienia do przeprowadzena oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie domu rekreacyjnego w Sułominie wraz z budową studni w celu zaopatrzenie w/w budynku w wodę pitną". 2011-02-03 16:18
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn, gmina Wolin 2011-02-03 16:14
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn, gm. Wolin 2011-02-03 16:12
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, Gmina Wolin 2011-02-03 16:10
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2011-02-03 16:08
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Zastań, Chynowo, Rekowo gmina Wolin 2011-02-03 16:07